Více než 120 tisíc lidí může přijít až o 4 560 Kč

Přes 120 tisíc klientů ČSOB Penzijní společnosti stále nezareagovalo na lednovou změnu pravidel vyplácení státního příspěvku k penzijnímu připojištění a spoří méně než 300 Kč měsíčně. Každý měsíc tak zbytečně přicházejí minimálně o 90 Kč. Například dnešní třicátník se tak může za 38 let, kdy bude odcházet do důchodu, připravit celkem o více než 40 000 Kč státní podpory.

Průměrný měsíční příspěvek klientů ČSOB Penzijní společnosti dosahuje v současné době 550 Kč. „Vedle těch, kteří si zvyšovali své měsíční úložky na alespoň 300 Kč, jsme zaznamenali velký zájem o navýšení z 500 Kč na 1 000 Kč. Jedná se zhruba o pětinu klientů. Tito lidé si totiž dobře spočítali, že tím získají měsíční státní příspěvek v jeho maximální výši 230 Kč,“ uvádí Karel Svoboda, generální ředitel ČSOB Penzijní společnosti a prezident Asociace penzijních společností.

Klienti byli o změně pravidel pro získání nároku na státní příspěvek včas informováni. Přesto si mnoho z nich minimální měsíční úložku nutnou pro získání příspěvku od státu z dřívějších 100 Kč na současných 300 Kč nenavýšilo. „Plně si to uvědomí až ve chvíli, kdy dostanou roční výpis za letošní rok,“ konstatuje Marcela Suchánková, obchodní ředitelka ČSOB Penzijní společnosti.

Státní příspěvek však nelze vyplácet zpětně. „Ministerstvo financí připisuje státní příspěvky vždy čtvrtletně. Takže například člověk, který si navýší minimální měsíční příspěvek na 300 korun nebo na vyšší částku například od 1. srpna, získá státní příspěvek až za srpen,“ upřesňuje Marcela Suchánková. Při navyšování měsíční úložky přitom nestačí jen navýšit trvalý příkaz k úhradě ze svého účtu, změnu je třeba také nahlásit penzijní společnosti.

Vzkaz, že ze státního v důchodu nevyžijí, se už dostal zřejmě k většině lidí. Ovšem ohledně částky, kterou si na důchod spořit, si tak jistí nejsou. Z hlediska maximálního využití výhod, které stát k penzijnímu připojištění poskytuje – tedy nejen státního příspěvku, ale i daňové úlevy, je výhodnější spořit víc než zmíněných 300 Kč.

ČSOB Penzijní společnost doporučuje ukládat měsíčně 2 000 Kč. „Účastník třetího pilíře si tak může snížit základ daně o 12 000 Kč a získat 2 760 Kč na státních příspěvcích. Celkově tedy od státu za rok dostane 4 560 Kč,“ vypočítává Marcela Suchánková. Tyto podmínky platí shodně jak pro účastníky Doplňkového penzijního spoření tak i Transformovaného fondu Stabilita.

Pokud si dnešní třicátník s průměrnou mzdou 24 061 Kč bude chtít zachovat v penzi svou dosavadní životní úroveň, pak při odchodu do důchodu za 38 let dostane z prvního pilíře (současný průběžný státní systém vyplácení důchodů) necelých 11 tisíc korun. „Vzhledem k současnému stavu penzijního systému je k udržení dosavadní životní úrovně potřeba navíc spořit okolo deseti procent z čisté mzdy. Samozřejmě toto číslo se může měnit podle zvolené investiční strategie,“ uzavírá Karel Svoboda.

Měsíční příspěvek účastníka

Měsíční státní příspěvek

Roční sleva na dani z příjmu

Celková roční státní podpora

Do 300 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

300 Kč

90 Kč

0 Kč

1 080 Kč

400 Kč

110 Kč

0 Kč

1 320 Kč

500 Kč

130 Kč

0 Kč

1 560 Kč

600 Kč

150 Kč

0 Kč

1 800 Kč

700 Kč

170 Kč

0 Kč

2 040 Kč

800 Kč

190 Kč

0 Kč

2 280 Kč

900 Kč

210 Kč

0 Kč

2 520 Kč

1 000 Kč

230 Kč

0 Kč

2 760 Kč

1 500 Kč

230 Kč

900 Kč

3 660 Kč

2 000 Kč a víc

230 Kč

1 800 Kč

4 560 Kč

 

Pravidla pro vyplácení státního příspěvku do roku 2012

Měsíční příspěvek účastníka

Měsíční státní příspěvek

Roční sleva na dani z příjmu

Celková roční státní podpora

100 Kč

50 Kč

0 Kč

600 Kč

200 Kč

90 Kč

0 Kč

1 080 Kč

do 500 Kč

150 Kč

0 Kč

1 800 Kč

1 000 Kč

150 Kč

900 Kč

2 700 Kč

1 500 Kč a víc

150 Kč

1 800 Kč

3 600 Kč