Změna definice politicky exponované osoby

Vážení klienti, dovolte, abychom vás informovali, že od 1. 1. 2017 dochází ke změně definice politicky exponované osoby podle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Informace o tom, zda jste politicky exponovanou osobou, jsme povinni zjišťovat při jednání s vámi, a to zejména při vzniku smlouvy a v případě ukončování smluv. Toto je prováděno prohlášením klienta na formuláři smlouvy nebo tak lze učinit i písemným čestným prohlášením.

Nové znění definici politicky exponované osoby (562 KB, PDF).