Oznámení škodlivého jednání

Whistleblowing

Vážený oznamovateli,
níže můžete oznámit své podezření na neetické nebo podvodné jednání v souladu s politikou Whistleblowing. Podezření bude důkladně prověřeno a o výsledku vás budeme informovat.
Děkujeme.

Whistleblowing
Povinné údaje *

Údaje o případu

Údaje o oznamovateli