Informace o výpisech a potvrzeních

Výpis doplňkového penzijního spoření (DPS – III. pilíř), důchodového spoření (DS – II. pilíř), potvrzení o platbách účastníka na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření na zdaňovací období roku 2013 (daňová potvrzení) bude ČSOB Penzijní společnost rozesílat poslední týden v lednu 2014. Roční výpis obdrží všichni účastníci DPS a DS; daňová potvrzení pouze účastníci, pokud úhrn jimi zaplacených příspěvků ve sjednané výši na zdaňovací období roku 2013 přesáhl 12 000 Kč.

Případné dotazy:

ČSOB Penzijní společnost
tel: 495 800 600                       
e-mail: csobps@csob.cz