Klientům TRF bude za rok 2012 připsán výnos 1,8 %

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB (do 31. 12. 2012 pod obchodní firmou ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB) připíše klientům transformovaného fondu zhodnocení za rok 2012 ve výši 1,8 %.

Jediný akcionář ČSOB Penzijní společnosti rozhodl o připsání výnosů účastníkům transformovaného fondu za uplynulý rok ve výši 1,8 %. Ke konci loňského roku měla společnost 732 tisíc klientů s více než 28 mld. Kč na účtech a dosáhla celkového zisku 607 mil. Kč. 

Zhodnocení prostředků účastníků penzijního připojištění se proti předchozímu roku mírně zvýšilo a odpovídá situaci na trhu. Kromě samotného zhodnocení prostředků mohou účastníci čerpat i státní příspěvky, daňové úlevy a velká část z nich také příspěvky od zaměstnavatele. „Díky tomu jsou jejich prostředky uložené v systému penzijního připojištění jednou z nejlepších a zároveň velmi bezpečných variant zajištění na stáří,“ uvedl Karel Svoboda, generální ředitel ČSOB Penzijní společnosti.

Průměrný věk účastníků činí 48 let s nejpočetnější skupinou do 35 let (28 %) a nad 61 let (25 %). Průměrný sjednávaný příspěvek účastníka u nových smluv za loňský rok činil 509 Kč.

ČSOB Penzijní společnost od ledna 2013 nabízí také možnost spoření v nově vzniklých účastnických fondech ve třetím pilíři a v důchodových fondech ve druhém pilíři reformovaného důchodového systému.