Termíny rozesílání ročních výpisů a daňových potvrzení za rok 2019

Vážení klienti,

dovolte, abychom vás informovali o termínech rozesílání ročních výpisů a daňových potvrzení za rok 2019.

Doplňkové penzijní spoření

Od 14. do 17. ledna 2020 budeme postupně rozesílat roční výpisy i daňová potvrzení klientům doplňkového penzijního spoření. 

Penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita)

Od 14. do 17. ledna 2020 budeme také postupně rozesílat daňová potvrzení také klientům Transformovaného fondu Stabilita. Distribuce ročních výpisů z Transformovaného fondu proběhne v květnu 2020. 

Upozorňujeme klienty, kteří se zaregistrovali do Penzijního portálu, že roční výpis i daňové potvrzení obdrží pouze elektronicky. Ve výše uvedených termínech vám budou dokumenty zpřístupněny v Penzijním portálu v záložce Výpisy a dokumenty. Uživatelům portálu nebudeme zasílat dokumenty v papírové podobě.

Na co se nás často ptáte