Rozesílání výpisů a potvrzení za rok 2013

Název dokumentu

Druh dokumentu

Datum distribuce

2. pilíř – Důchodové spoření

Roční výpis

28. 1. 2014

3. pilíř – Doplňkové penzijní spoření

Roční výpis

28. 1. 2014

3. pilíř – Doplňkové penzijní spoření

Daňové potvrzení

28. 1. 2014

3. pilíř – Penzijní připojištění

Roční výpis

Duben 2014

3. pilíř – Penzijní připojištění

Daňové potvrzení

30. 1. 2014