Rozesílání ročních výpisů a daňových potvrzení za rok 2022

Vážení klienti,
dovolte, abychom vás informovali o termínech rozesílání ročních výpisů a daňových potvrzení za rok 2022.

Doplňkové penzijní spoření

Roční výpisy budou odeslány klientům nejpozději do konce ledna 2023. Daňové potvrzení nejpozději do 10. února 2023.

Penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita)

Nejpozději do 10. února 2023 budeme také postupně rozesílat daňová potvrzení klientům penzijního připojištění. Rozeslání ročních výpisů proběhne na přelomu dubna a května 2023.

Upozorňujeme klienty, kteří se zaregistrovali do Penzijního portálu anebo využívají internetové bankovnictví ČSOB, že roční výpis i daňové potvrzení obdrží pouze elektronicky. Ve výše uvedených termínech vám budou dokumenty zpřístupněny v Penzijním portálu v záložce Výpisy a dokumenty.

Klienti, kteří nevyužívají Penzijní portál nebo internetové bankovnictví ČSOB, ale mají sjednáno elektronické zasílání výpisu a daňového potvrzení, obdrží dokumenty na svou e-mailovou adresu.

Na co se nás často ptáte