Jak se v letošním roce
změní penzijní spoření?

Přehled změn v penzijním spoření,
které nás v roce 2024 čekají

Maximální státní příspěvek
se zvýší na 340 Kč

Platné od: 1. července 2024
Platné pro: Stávající i nové smlouvy 

Maximální výše státního příspěvku se zvyšuje z 230 Kč na 340 Kč měsíčně. Nejvyšší státní příspěvek 340 Kč měsíčně získáte, pokud si budete měsíčně přispívat aspoň 1 700 Kč.

V následující tabulce naleznete státní příspěvky pro nejčastěji spořené částky.

Tabulka s přehledem státních příspěvků pro nejčastěji spořené částky

icon-sun-2

Maximální státní příspěvek tedy dostane každý,  kdo si bude měsíčně spořit alespoň 1 700 Kč.
Měsíční příspěvek si jednoduše upravíte v Penzijním portále

Nárok na státní příspěvek
od 500 Kč měsíčně

Platné od: 1. července 2024
Platné pro: Stávající i nové smlouvy 

Od 1. 7. 2024 se zvyšuje dolní hranice, od které budete mít nárok na státní příspěvek, a to ze současných 300 Kč na 500 Kč měsíčně. Zvyšuje se minimální částka státního příspěvku, a to z 90 Kč na 100 Kč měsíčně.  

icon-sun-2

Minimální státní příspěvek tedy dostane každý,  kdo si bude měsíčně spořit 500 Kč.
Měsíční příspěvek si už nyní můžete jednoduše upravit v Penzijním portále

Státní příspěvky v důchodu

Platné od: 1. července 2024
Platné pro: Stávající i nové smlouvy 

Od 1. července 2024 nebudou mít na státní příspěvky nárok klienti, kterým byl přiznán starobní důchod.

icon-sun-2

Ať už v důchodu jste nebo do něj brzy zamíříte, pokračujte ve spoření a čerpejte státní příspěvek, dokud to bude možné. Navíc, i bez státních příspěvků vám penzijní spoření jako dlouhodobý a pravidelně placený produkt může - v závislosti na zvolené strategii spoření - zhodnocovat vaše úspory. Podívejte se, jak se daří našim účastnickým fondům

Navýšení daňových odpočtů
na 48 000 Kč ročně

Platné od: 1. ledna 2024
Platné pro: Stávající i nové smlouvy 

Od ledna 2024 budete mít možnost využít výhodnější podmínky v rámci daňových úlev. Od daňového základu bude nově možné odečíst až 48 000 Kč a výsledná daň se sníží až o 7 200 Kč ročně. Sleva bude nicméně společná pro všechny daňově podporované produkty spoření na stáří dohromady – tedy nejen pro penzijní spoření, ale i pro životní pojištění nebo dlouhodobý investiční produkt. Bude  na vás, zda si slevu uplatníte na jeden, dva nebo všechny produkty dohromady. 

 

icon-sun-2

Pokud budete chtít využít daňové odečty na maximum, doporučujeme měsíčně posílat na penzijní spoření 
5 700 Kč. Měsíční příspěvek si jednoduše upravíte v Penzijním portále
Upozorňujeme, že u penzijního spoření můžete jako odečet od základu daně využít pouze tu část měsíčního příspěvku na penzijní spoření, která převyšuje částku, od které náleží nejvyšší státní příspěvek

Minimální doba spoření
se prodlužuje z 5 na 10 let

Platné od: 1. ledna 2024
Platné pro: Pouze nové smlouvy 

U nově uzavíraných smluv se prodlouží povinná minimální doba spoření, po kterou si musíte spořit, abyste získali nárok na řádnou výplatu úspor z penzijního spoření např. formou penze nebo jednorázového vyrovnání. Místo stávajících 5 let (60 měsíců) bude možné penzijko řádně ukončit nejdříve po 10 letech (120 měsících). 

 

 

icon-sun-2

Tato změna by se měla vztahovat pouze na nové smlouvy, tedy smlouvy uzavřené od 1. ledna 2024. Pokud už máte penzijní spoření uzavřeno nebo ho uzavřete do 31. prosince 2023, platí pro vás stávající minimální doba spoření 5 let. 

Na částečné odbytné
u dětských smluv až 24 měsíců

Platné od: 1. ledna 2024
Platné pro: Stávající i nové smlouvy 

Zákon bude nově umožňovat našim mladým klientům požádat o částečné obytné u dětských smluv (částečnou výplatu naspořených peněz) ve lhůtě 24 měsíců od okamžiku, kdy dosáhnou 18 let. Doposud bylo možné požádat pouze v roce, kdy klient dosáhl plnoletosti. 

icon-sun-2

Zůstává zachována podmínka, že o částečné odbytné je možné požádat nejdříve po 10 letech spoření (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků). Vzhledem k tomu, že penzijní spoření pro děti sjednáváme od 1. ledna 2016, nesplňují v současné době dětské smlouvy podmínky pro výplatu touto formou a nejde tedy o výplatu částečného odbytného v 18 letech požádat. 

Další změny

Platné od: 1. ledna 2024
Platné pro: Stávající i nové smlouvy 

Klientům, kterým byl ukončen/zrušen trvalý pobyt na území ČR nebo veřejné zdravotní pojištění, bude nově umožněno pokračovat v penzijním připojištění (transformovaný fond). Stejně jako v doplňkovém penzijním spoření  nebudou mít v takovém případě nárok na státní příspěvek.

Pokud se rozhodnete vybrat prostředky z penzijního spoření kombinací dávek (část peněz budete čerpat jednorázovými vyrovnáním a část peněz formou penze, např. starobní), bude nutné požádat o obě dávky najednou, aby jejich výplata mohla být zahájena současně.

Úspory z penzijního připojištění (starší typ penzijka) bude nově možné převést do jiné penzijní společnosti napřímo, tedy bez nutnosti je u své stávající penzijní společnosti nejprve převést do doplňkového penzijního spoření (novější typ penzijka).

I nadále můžete vybírat
penzijko naráz

I nadále budete mít možnost vybrat úspory z penzijní spoření formou tzv. jednorázového vyrovnání. S velmi diskutovanou možností čerpat prostředky z penzijka pouze formou renty nebo jejich jednorázový výběr sankcionovat, nakonec návrh zákona nepočítá.