Řecká krize a investiční strategie ČSOB účastnických fondů

Situace, která nastala v Řecku, je vyústěním vysokého řeckého zadlužení a dlouhodobě nepříznivých ekonomických a politických podmínek, které v Řecku panují.

Vyjednávání mezi mezinárodními věřiteli a Řeckem se dostala do závěrečné fáze a otevřené je jak setrvání Řecka v Eurozóně, tak i jeho vystoupení z Eurozóny. Pro dlouhodobé investiční rozhodnutí je důležité, že ekonomika Řecka tvoří jen pouhá 2 % ekonomiky EU. Z tohoto pohledu by se z dlouhodobého hlediska mělo jednat o problém, který ekonomiku EU výrazněji nezasáhne. Z hlediska evropských hospodářských výsledků by byl přímý dopad měřen řádově v desetinách procent, evropský bankovní systém je nyní dostatečně kapitalizován a na případný řecký odchod připraven. Řecké dluhopisy dnes drží autority jako Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a Evropský stabilizační mechanismus – tedy nadnárodní finanční instituce, za kterými stojí vlády.

V rámci investic ČSOB účastnických fondů tak v krátkém období očekáváme vyšší rozkolísanost finančních trhů a z dlouhodobého pohledu vidíme pokles cen akcií spíše jako vhodnou nákupní příležitost. V investování do evropských akciových trhů spatřujeme i nadále atraktivní investiční příležitost.

V rámci investiční disciplíny a dlouhodobého investičního horizontu dynamičtějších účastnických fondů v tuto chvíli doporučujeme pokračování pravidelných investic a dodržení investiční strategie. Situaci v této oblasti nadále sledujeme a jsme připraveni vám poskytnout aktuální informace.