Penzijní připojištění
se státním příspěvkem

Transformovaný fond Stabilita

Nové smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem již není v současné době možné uzavírat. Pokud máte zájem o spoření na penzi, které vám zajistí finanční rezervu na stáří, vyzkoušejte doplňkové penzijní spoření.

Máte své penzijní připojištění
nastaveno optimálně?

Čím více budete spořit, tím více můžete získat od státu (státní příspěvky a úspora na daních).

Pokud budete na penzijní připojištění vkládat měsíčně 1 000 Kč a více, získáte nejvyšší státní příspěvek, a to 2 760 Kč ročně. A vložíte-li za kalendářní rok celkem 24 000 Kč, můžete si k tomu připočíst roční daňovou úlevu 1 800 Kč. Celkem tedy od státu můžete získat až 4 560 Kč ročně. Od 1. ledna 2017 se úspora na daních zvýší až 3 600 Kč ročně.

Program
daňové optimalizace

Nevyhovuje vám platit pravidelné měsíční příspěvky ve výši 3 000 Kč? Přesto chcete mít možnost využít maximum státních výhod? Sjednejte si Program daňové optimalizace, který vám zajistí nárok na maximální možné státní příspěvky i úlevu na dani. Můžete si například měsíčně platit méně než 3 000 Kč a částku potřebnou pro dosažení maximální možné daňové úlevy v prosinci jednorázově uhradit. Nebo si můžete měsíční příspěvky předplatit. Z předplatného vám pak od ledna do listopadu zaúčtujeme měsíční příspěvky ve výši 1 000 Kč (maximální čerpání státních příspěvků). V prosinci pak měsíční příspěvek v takové výši, která vám umožní maximální snížení základu daně.

Upozorňujeme, že pro zachování maximální výše možných státních příspěvků je vždy nutné, abyste si měsíčně platili alespoň 1 000 Kč tak, aby Váš měsíční příspěvek byl každý měsíc připsán na náš účet, nebo si předplatili takovou částku, která nám umožní měsíční příspěvek ve výši 1 000 Kč zaúčtovat.

Kolik získáte od státu ke svému vlastnímu příspěvku

 

Jaké jsou hlavní výhody

* Daňovou úsporu ve výši až 3 600 Kč je možné poprvé uplatnit v daňovém přiznání za rok 2017, podávaném v roce 2018.

Jak vybrat úspory
z penzijního připojištění

Konkrétní podmínky výplaty se mohou lišit podle penzijního plánu, který je součástí vaší smlouvy.

Předčasně – Odbytné
 • Pokud peníze z penzijního připojištění nezbytně potřebujete, můžete je vybrat již po 1 roce (tj. po zaplacených 12 měsíčních příspěvcích).
 • Peníze získáte včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu.
 • Při výběru touto formou zaplatíte 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele.
 • Pokud jste využívali také daňové odpočty, bude třeba je zpětně zdanit.
Celou částku najednou – Jednorázové vyrovnání

Pokud vám vznikl nárok na některou penzi z penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita), můžete požádat o vyplacení svých úspor najednou. Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Zaplatíte ale 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele.

 

 

Starobní penze
 • Podmínkou pro výplatu je obvykle věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích).
  Přesný věk a pojištěnou dobu naleznete ve svém penzijním plánu.
 • Ve vyplácené částce jsou zahrnuty všechny vložené prostředky (státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení).
 • Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele.  
 • Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos.

Od roku 2000 umožňovaly penzijní plány penzijního připojištění v souladu se zákonem pouze čerpání doživotních penzí.

Po 15 letech – Výsluhová penze
 • Výsluhovou penzi musíte mít sjednánu ve své smlouvě o penzijním připojištění.
 • Nárok na ni vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění (tj. po 180 zaplacených měsíčních příspěvcích).
 • Vybrat si můžete až polovinu naspořených peněz, a to buď jednorázově nebo formou pravidelné penze.

 

Jak jsou daněny úspory vyplácené z penzijního připojištění?

Invalidní penze

Invalidní penze z penzijního připojištění je vyplácena po přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity podle konkrétních podmínek vašeho penzijního plánu. Úspory získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Můžete si je nechat vyplatit jednorázově nebo formou pravidelné penze.

Pozůstalostní penze

Nárok na pozůstalostní penzi z penzijního připojištění vzniká:

 • Oprávněným osobám, které klient ve smlouvě určil v případě, že zemře.
 • Klient platil příspěvky minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků) nebo po dobu stanovenou penzijním plánem.
 • Doba výplaty penze se řídí konkrétními podmínkami klientova penzijního plánu.

Jak platit příspěvky
na penzijní připojištění

Číslo účtu: 213 031 003 / 2700
Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
Specifický symbol: Vaše rodné číslo
Konstantní symbol: 3558