Penzijní připojištění
se státním příspěvkem

Transformovaný fond Stabilita

Nové smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem již není v současné době možné uzavírat. Pokud máte zájem o spoření na penzi, které vám zajistí finanční rezervu na stáří, vyzkoušejte doplňkové penzijní spoření.

Čím více budete spořit,
tím více můžete získat od státu

Pokud si budete na své penzijní spoření platit měsíčně 1 000 Kč a více, získáte nejvyšší státní příspěvek, a to 2 760 Kč ročně. A vložíte-li za kalendářní rok celkem 36 000 Kč, můžete si k tomu připočíst roční daňovou úlevu 3 600 Kč. Celkem tedy od státu můžete získat až 6 360 Kč ročně.

Co byste měli vědět
o státních příspěvcích?

Výše státního příspěvku se odvíjí se od toho, kolik jste si sjednali ve své smlouvě a kolik si sami měsíčně spoříte.

V následující tabulce naleznete státní příspěvky pro nejčastěji spořené částky.

Váš měsíční příspěvek  Méně než
300 Kč
 300 Kč  400 Kč  500 Kč  600 Kč  700 Kč  800 Kč  900 Kč 1 000 Kč
a více 
Státní příspěvek  0 Kč 90 Kč 110 Kč 130 Kč 150 Kč 170 Kč 190 Kč 210 Kč 230 Kč

Jak dosáhnete maximálního
odpočtu na daních?

Od ledna 2017 můžete u penzijního spoření využít výhodnější podmínky v rámci daňových úlev. Od daňového základu si nově můžete odečíst až 24 000 Kč a snížit tak výslednou daň až o 3 600 Kč ročně.

Jako odpočet ze základu daně uplatníte tu část vašich vlastních příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících převýší částku 1 000 Kč. Nejvýhodnější pro vás tedy bude, pokud si sjednáte a budete platit měsíčně 3 000 Kč. Příspěvky zaplacené zaměstnavatelem nelze do daňového odpočtu zahrnout.

Nevyhovuje vám platit si 3 000 Kč měsíčně? Sjednejte si Program daňové optimalizace. Umožní částku potřebnou pro dosažení maximální možné daňové úlevy v prosinci jednorázově doplatit.

Kolik získáte od státu
ke svému vlastnímu příspěvku

 

Jaké jsou hlavní výhody

Jak vybrat úspory
z penzijního připojištění

Konkrétní podmínky výplaty se mohou lišit podle penzijního plánu, který je součástí vaší smlouvy.

Předčasně – Odbytné
 • Pokud peníze z penzijního připojištění nezbytně potřebujete, můžete je vybrat již po 1 roce (tj. po zaplacených 12 měsíčních příspěvcích).
 • Peníze získáte včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu.
 • Při výběru touto formou zaplatíte 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele.
 • Pokud jste využívali také daňové odpočty, bude třeba je zpětně zdanit.
Celou částku najednou – Jednorázové vyrovnání

Pokud vám vznikl nárok na některou penzi z penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita), můžete požádat o vyplacení svých úspor najednou. Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Zaplatíte ale 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele.

 

 

Starobní penze
 • Podmínkou pro výplatu je obvykle věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích).
  Přesný věk a pojištěnou dobu naleznete ve svém penzijním plánu.
 • Ve vyplácené částce jsou zahrnuty všechny vložené prostředky (státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení).
 • Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele.  
 • Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos.

Od roku 2000 umožňovaly penzijní plány penzijního připojištění v souladu se zákonem pouze čerpání doživotních penzí.

Po 15 letech – Výsluhová penze
 • Výsluhovou penzi musíte mít sjednánu ve své smlouvě o penzijním připojištění.
 • Nárok na ni vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění (tj. po 180 zaplacených měsíčních příspěvcích).
 • Vybrat si můžete až polovinu naspořených peněz, a to buď jednorázově nebo formou pravidelné penze.

 

Jak jsou daněny úspory vyplácené z penzijního připojištění?

Invalidní penze

Invalidní penze z penzijního připojištění je vyplácena po přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity podle konkrétních podmínek vašeho penzijního plánu. Úspory získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Můžete si je nechat vyplatit jednorázově nebo formou pravidelné penze.

Pozůstalostní penze

Nárok na pozůstalostní penzi z penzijního připojištění vzniká:

 • Oprávněným osobám, které klient ve smlouvě určil v případě, že zemře.
 • Klient platil příspěvky minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků) nebo po dobu stanovenou penzijním plánem.
 • Doba výplaty penze se řídí konkrétními podmínkami klientova penzijního plánu.

Jak platit příspěvky
na penzijní připojištění

Číslo účtu: 213 031 003 / 2700
Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
Specifický symbol: Vaše rodné číslo
Konstantní symbol: 3558