Nové smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem již není v současné době možné uzavírat. Pokud máte zájem o spoření na penzi, které vám zajistí finanční rezervu na stáří, vyzkoušejte doplňkové penzijní spoření.

Dostáváte od státu maximum?

Maximální výhody od státu? Posílejte si 1 700 Kč měsíčně pro nejvyšší státní příspěvek + 4 000 Kč měsíčně pro
maximální daňovou úsporu = celkem zaplatíte 5 700 Kč měsíčně.

Co byste měli vědět o státních příspěvcích?

Výše státního příspěvku závisí nejen na tom, kolik si sami měsíčně spoříte, ale i kolik jste si sjednali ve své smlouvě.

Od 1. července 2024 se státní příspěvky mění. 

 • Maximální výše státního příspěvku se zvyšuje z 230 Kč na 340 Kč měsíčně.
 • Zvyšuje dolní hranice, od které budete mít nárok na státní příspěvek, a to ze současných 300 Kč na 500 Kč měsíčně.
 • Na státní příspěvky nebudou mít od 1. 7. 2024 nárok klienti, kterým byl přiznán starobní důchod.

V následující tabulce naleznete státní příspěvky pro nejčastěji spořené částky.

Jak dosáhnete maximálního odpočtu na daních?

Od daňového základu si nově budete moct odečíst až 48 000 Kč a snížit tak výslednou daň až o 7 200 Kč ročně. Sleva bude nicméně společná pro všechny daňově podporované produkty spoření na stáří dohromady – tedy nejen pro penzijní spoření, ale i pro životní pojištění nebo dlouhodobý investiční produkt. Bude  na vás, zda si slevu uplatníte na jeden, dva nebo všechny produkty dohromady. Výhodnější podmínek pro daňové odpočty bude možné využít za zdaňovací období roku 2024, tedy v daňovém přiznání, které budete podávat na začátku roku 2025. 

Jako odpočet ze základu daně uplatníte tu část vašich vlastních příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících
převýší částku, od které náleží nejvyšší státní příspěvek (za 1-6/2024 částka nad 1 000 Kč, za 7-12/2024 částka nad 1 700 Kč). Nejvýhodnější pro vás tedy bude, pokud si sjednáte a budete platit měsíčně 5 700 Kč.

Příspěvky zaplacené zaměstnavatelem nelze do daňového odpočtu zahrnout.

Nevyhovuje vám platit si 3 000 Kč měsíčně? Sjednejte si Program daňové optimalizace. Umožní částku potřebnou pro dosažení maximální možné daňové úlevy v prosinci jednorázově doplatit.

 

Jak si zvýšíte měsíční příspěvek na penzijko?

Částku měsíčního příspěvku jednoduše změníte v Penzijního portálu. Stačí se jen přihlásit a zvolit možnost Můj požadavek Nebo nám zavolejte na infolinku 495 800 600.

Požádejte svého zaměstnavatele
o příspěvek na penzijko

Zaměstnavatelé průměrně na penzijko přispívají 795 Kč měsíčně. Zeptejte se svého zaměstnavatele, zda tento oblíbený benefit svým zaměstnancům nabízí.

Změnu příspěvku zaměstnavatele nám jednoduše oznámíte v Penzijním portálu. V menu zvolte záložku Moje žádosti a klikněte na možnost Oznámení, změna nebo zrušení příspěvku zaměstnavatele, nebo nám zavolejte na infolinku 495 800 600.

Potřebujete pro svého zaměstnavatele potvrzení,
že máte smlouvu o penzijním připojištění?

Kontaktujte prosím naši informační linku na telefonním čísle 495 800 600. Nebo nám napište na e-mailovou adresu csobps@csob.cz.

Jak má platit příspěvky zaměstnavatel?

Podrobný návod, jak platit příspěvky zaměstnavatele a příspěvky formou srážky ze mzdy na penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita) naleznete v pokynech pro zaměstnavatele. 

Jak si platit penzijní připojištění

Číslo účtu: 213 031 003 / 2700
Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
Specifický symbol: Vaše rodné číslo
Konstantní symbol: 3558

 

Pro poskytování státních příspěvků a daňových úlev je rozhodující den připsání platby na náš účet. Doporučujeme vám platit příspěvky trvalým příkazem, a to nejpozději ke 20. dni v měsíci.

Jak vybrat
peníze z penzijního připojištění

Konkrétní podmínky výplaty vašich úspor se mohou lišit podle penzijního plánu, který je součástí vaší smlouvy.

Pozůstalostní penze

Kdy můžete požádat o pozůstalostní penzi?

Nárok na pozůstalostní penzi z penzijního připojištění vzniká:

 • Oprávněným osobám, které klient ve smlouvě určil v případě, že zemře.
 • Klient platil příspěvky minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků) nebo po dobu stanovenou penzijním plánem.
 • Doba výplaty penze se řídí konkrétními podmínkami klientova penzijního plánu.

Jak požádat o výplatu pozůstalostní penze?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Invalidní penze

Kdy můžete požádat o invalidní penzi?

Invalidní penze z penzijního připojištění je vyplácena po přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity podle konkrétních podmínek vašeho penzijního plánu. Úspory získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Můžete si je nechat vyplatit jednorázově nebo formou pravidelné penze.

Kdy obdržíte peníze?

Invalidní penzi formou pravidelné renty vám začneme vyplácet následující měsíc po doručení žádosti. Pokud se rozhodnete pro jednorázovou výplatu, peníze vám vyplatíme do 3 měsíců od doručení žádosti nebo do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek účastníka.

Jak požádat o výplatu invalidní penze?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Upozorňujeme, že klientům, kteří dosáhli věku 65 let a jejich invalidní důchod pro 3. stupeň invalidity se automaticky transformoval na důchod starobní, nelze přiznat invalidní penzi z penzijního připojištění. Mohou nicméně žádat například o výplatu formou starobní penze

Starobní penze

Kdy můžete požádat o starobní penzi?

Podmínkou pro výplatu starobní penze je obvykle věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků). Přesný věk a pojištěnou dobu naleznete ve svém penzijním plánu.

Ve vyplácené částce jsou zahrnuty všechny vložené prostředky (státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení). Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele.  Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos.

Kdy obdržíte peníze?

Starobní penzi formou pravidelné renty vám začneme vyplácet následující měsíc po doručení žádosti. Pokud se rozhodnete pro jednorázovou výplatu, peníze vám vyplatíme do 3 měsíců od doručení žádosti nebo do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek účastníka.

Upozorňujeme, že od roku 2000 umožňovaly penzijní plány penzijního připojištění v souladu se zákonem pouze čerpání doživotních penzí.

Jak požádat o výplatu starobní penze?

Nejrychleji o výpověď požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Po 15 letech - Výsluhová penze

Kdy můžete požádat o výsluhovou penzi?

Výsluhovou penzi musíte mít sjednánu ve své smlouvě o penzijním připojištění. Nárok na ni vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění (tj. po 180 zaplacených měsíčních příspěvcích). Vybrat si můžete až polovinu naspořených peněz, a to buď jednorázově nebo formou pravidelné penze.

Kdy obdržíte peníze?

Výsluhovou penzi formou pravidelné renty vám začneme vyplácet následující měsíc po doručení žádosti. Pokud se rozhodnete pro jednorázovou výplatu,  peníze vám vyplatíme do 3 měsíců od doručení žádosti nebo do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek účastníka.

Jak požádat o výplatu výsluhové penze?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Celou částku najednou - Jednorázové vyrovnání

Kdy můžete požádat o jednorázové vyrovnání?

Pokud vám vznikl nárok na některou penzi z penzijního připojištění (ať už starobní, výsluhovou nebo invalidní), můžete požádat o vyplacení svých úspor najednou. Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Zaplatíte ale 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele. Jak jsou daněny úspory vyplácené z penzijního spoření?

Kdy obdržíte peníze?

Peníze vám vyplatíme do 3 měsíců od doručení žádosti nebo do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek účastníka.

Jak požádat o výplatu jednorázového vyrovnání?

Nejrychleji požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Předčasně - Odbytné

Kdy můžete požádat o odbytné?

Pokud peníze z penzijního připojištění nezbytně potřebujete, můžete již po 1 roce (tj. po zaplacených 12 měsíčních příspěvcích) smlouvu vypovědět a vybrat si peníze. 

Získáte je včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu.

Při výběru touto formou zaplatíte:

 • 15% daň z výnosu
 • 15% daň z příspěvku zaměstnavatele

Pokud jste využívali také daňové odpočty, nezapomeňte, že bude třeba, abyste je zpětně zdanili.

Kdy obdržíte peníze?

Výpovědní doba je 2 měsíce. Začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od data doručení vaší výpovědi k nám do penzijní společnosti. Peníze vám vyplatíme nejpozději do 3 měsíců od ukončení vaší smlouvy. 

Konkrétně to znamená, že pokud:

 • Obdržíme-li vaši výpověď např. 16. března 2020,
 • od 1. dubna 2020 začne běžet 2měsíční výpovědní lhůta,
 • ke 31. května 2020  bude vaše smlouva ukončena.
 • A nejpozději do 31. srpna 2020 vám vyplatíme peníze.

Jak požádat o výplatu odbytného?

Nejrychleji požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny