Doplňkové penzijní spoření

Unikátní kombinace spoření, investování a státních výhod,
která vám zajistí finanční rezervu na stáří.

Základní informace
o doplňkovém penzijním spoření

circle-check

Peníze vložené
do doplňkového penzijního spoření
se zhodnocují
v účastnických fondech.

circle-check

Investovat můžete do 5 různých fondů.
Buď můžete své peníze vkládat pouze
do jednoho fondu, nebo si zvolit jejich kombinaci. 

circle-check

Nebo můžete si zvolit
Strategii životního cyklu
vaše úspory budou automaticky převáděny
mezi jednotlivými fondy
v závislosti na vašem věku.

circle-check

V případě úmrtí
vyplatíme úspory vámi určené osobě
bez dlouhého dědického řízení.

Dostáváte od státu maximum?

Plaťte si na své penzijní spoření měsíčně 1 000 Kč a více. Získáte nejvyšší státní příspěvek, a to 2 760 Kč ročně. Pokud si za kalendářní rok vložíte na penzijko celkem 36 000 Kč, můžete si k tomu připočíst roční daňovou úlevu 3 600 Kč. Celkem tedy od státu můžete dostat až 6 360 Kč ročně.

Co byste měli vědět o státních příspěvcích?

Výše státního příspěvku závisí nejen na tom, kolik si sami měsíčně spoříte, ale i kolik jste si sjednali ve své smlouvě. V následující tabulce naleznete státní příspěvky pro nejčastěji spořené částky.

 

Váš měsíční příspěvek  Méně než
300 Kč
 300 Kč  400 Kč  500 Kč  600 Kč  700 Kč  800 Kč  900 Kč 1 000 Kč
a více 
Státní příspěvek  0 Kč 90 Kč 110 Kč 130 Kč 150 Kč 170 Kč 190 Kč 210 Kč 230 Kč

Jak dosáhnete maximálního odpočtu na daních?

Od daňového základu si můžete odečíst až 24 000 Kč a snížit tak výslednou daň až o 3 600 Kč ročně.

Jako odpočet ze základu daně uplatníte tu část vašich vlastních příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících převýší částku 1 000 Kč. Nejvýhodnější pro vás tedy bude, pokud si sjednáte a budete platit měsíčně 3 000 Kč. Příspěvky zaplacené zaměstnavatelem nelze do daňového odpočtu zahrnout.

Nevyhovuje vám platit si 3 000 Kč měsíčně? Sjednejte si Program daňové optimalizace. Umožní částku potřebnou pro dosažení maximální možné daňové úlevy v prosinci jednorázově doplatit.

Kolik získáte od státu ke svému vlastnímu příspěvku?

Jak si zvýšíte měsíční příspěvek na penzijní spoření?

Částku měsíčního příspěvku jednoduše změníte v Penzijního portálu. Stačí se jen přihlásit a zvolit možnost Můj požadavek Nebo nám zavolejte na infolinku 495 800 600.

Jak platit příspěvky na penzijní spoření

Číslo účtu: 210 699 0187 / 2700
Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
Specifický symbol: Rodné číslo
Konstantní symbol: 3558

Pro poskytování státních příspěvků a daňových úlev je rozhodující den připsání platby na náš účet. Doporučujeme vám platit příspěvky trvalým příkazem, a to nejpozději ke 20. dni v měsíci.

Požádejte svého zaměstnavatele
o příspěvek na penzijní spoření

Zaměstnavatelé na penzijní spoření přispívají  průměrně 795 Kč měsíčně. Zeptejte se svého zaměstnavatele, zda tento oblíbený benefit svým zaměstnancům nabízí.

Změnu příspěvku zaměstnavatele nám jednoduše oznámíte v Penzijním portálu. V menu zvolte záložku Moje žádosti a klikněte na možnost Oznámení, změna nebo zrušení příspěvku zaměstnavatele, nebo nám zavolejte na infolinku 495 800 600.

Potřebujete pro svého zaměstnavatele potvrzení,
že máte smlouvu o penzijním spoření?

Kontaktujte prosím naši informační linku na telefonním čísle 495 800 600. Nebo nám napište na e-mailovou adresu csobps@csob.cz.

Jak má platit příspěvky zaměstnavatel?

Podrobný návod, jak platit příspěvky zaměstnavatele a příspěvky formou srážky ze mzdy na doplňkové penzijní spoření naleznete v pokynech pro zaměstnavatele

Jak vybrat úspory
z penzijního spoření?

Postupná výplata přes životní pojišťovnu

Toto formu výplaty úspor z penzijního spoření zajišťují vybrané pojišťovny licencované od ČNB. 

Na výběr máte ze dvou typů výplat:

  • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu

Kdy můžete požádat o postupnou výplatu přes životní pojišťovnu?

Podmínkou pro výplatu je věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích).

Jak požádat o postupnou výplatu přes životní pojišťovnu?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Částečné odbytné v 18 letech

V 18 letech si můžete vybrat až třetinu vložených prostředků včetně zhodnocení např. na studia a pokračovat ve spoření dál.

Kdy můžete požádat o částečné odbytné v 18 letech?

Podmínkou výplaty je:

 • doba spoření aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků)
 • výplata je možná pouze v roce, ve kterém jste dosáhli 18 let

Jak požádat o výplatu částečného odbytného v 18 letech?

V současné době nejde o výplatu částečného odbytného v 18 letech požádat. Penzijní spoření pro děti sjednáváme od 1. ledna 2016. V současné době tedy smlouvy nesplňují podmínky pro výplatu touto formou.

Invalidní penze na určenou dobu

V případě, že se stanete plně invalidním, můžete si úspory z penzijního spoření nechat vyplatit v podobě pravidelné renty (obdobně jako u starobní penze). 

Kdy můžete požádat o invalidní penzi?

Podmínkou pro vyplacení je:

 • Přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň
 • Délka spoření minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků)

Výplata úspor z penzijního spoření formou invalidní penze není podmíněná věkem.

Invalidní penzi je možné vyplácet:

 • minimálně 4krát ročně 
 • výplata nesmí být nižší než 500 Kč
 • doba výplaty musí být aspoň 3 roky

Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků.  Vybrané peníze se nedaní. 

Na rozdíl od penzijního připojištění nelze v doplňkovém penzijním spoření invalidní penzi čerpat formou jednorázového vyrovnání. 

Kdy obdržíte peníze?

Peníze vám formou pravidelné renty začneme vyplácet následující
měsíc po doručení žádosti. 

Jak požádat o výplatu invalidní penze? 

Navštivte libovolnou pobočku ČSOBČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Předdůchod

Předdůchod je pravidelná penze vyplácená měsíčně z naspořených finančních prostředků na vašem penzijním spoření, a to  už 5 let před dosažením důchodového věku. Hodí se v situaci, kdy přijdete o práci nebo se sami rozhodnete přestat pracovat.

Kdy můžete požádat o předdůchod?

Podmínkou je doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků), dostatečná částka na vašem penzijním spoření a věk nejdříve  5 let před dovršením důchodového věku. 

Minimální doba čerpání předdůchodu jsou 2 roky. Stát za vás v tomto období hradí zdravotní pojištění a vy čerpáte pravidelnou měsíční penzi z naspořených prostředků.

Čerpání předdůchodu se vám nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu.

Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Při výběru zaplatíte pouze 15% daň z výnosu. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.

Kolik je nutné naspořit?

Doba výplaty 2 roky 3 roky 4 roky 5 let
Potřebná částka 290 000 Kč 430 000 Kč 575 000 Kč 715 000 Kč

Pozn.: Potřebná výše minimální naspořené částky se může měnit dle průměrné mzdy v národním hospodářství. Minimální měsíční renta vychází z podmínky odpovídající 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Důchodový věk je pro ženy stejný jako pro muže stejného data narození.

Jak požádat o předdůchod?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Postupně (penze)

Penzijní spoření si můžete nechat vyplácet formou pravidelné  starobní penze. Zvolíte si dobu (min. 3 roky) nebo částku (min. 500 Kč), kterou si chcete nechat pravidelně vyplácet. Nevyplacené peníze se vám zatím budou nadále zhodnocovat.

Kdy můžete požádat o starobní penzi?

Podmínkou pro výplatu úspor z penzijního spoření formou starobní penze je:

 • věk minimálně 60 let
 • doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích)

Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní se příspěvek zaměstnavatele. Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se pak nedaní ani výnos z penzijní spoření. Více informací o tom, jak jsou úspory z penzijního spoření daněny.

Kdy obdržíte peníze?

Starobní penzi formou pravidelné renty vám začneme vyplácet následující měsíc po doručení žádosti.

Jak požádat o starobní penzi?

Nejrychleji o výpověď požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny.

Celou částku najednou (jednorázové vyrovnání)

Kdy můžete požádat o jednorázové vyrovnání?

Podmínkou pro výplatu celé částky z doplňkového penzijního spoření najednou je:

 • věk minimálně 60 let
 • doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků)

Při výběru peněz zaplatíte 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele. Více informací o tom, jak jsou daněny úspory vyplácené z penzijního spoření.

Kdy obdržíte peníze?

Pokud se rozhodnete pro jednorázovou výplatu, peníze vám bychom vám podle zákona měli vyplatit do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, ve kterém byl uhrazen váš poslední měsíční příspěvek. Obvykle se ale snažíme vyplatit jednorázové vyrovnání následující měsíc po doručení žádosti.

Jak požádat o jednorázové vyrovnání?

Nejrychleji požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Předčasně (Odbytné)

Kdy můžete požádat o odbytné?

Pokud úspory z penzijního spoření nezbytně potřebujete, můžete je vybrat již po 2 letech (tj. po zaplacených 24 měsíčních příspěvcích).

Peníze získáte včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu. 

Při výběru touto formou zaplatíte:

 • 15% daň z výnosu
 • 15% daň z příspěvku zaměstnavatele

Kdy obdržíte peníze?

Výpovědní doba je 1 měsíc. Začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od data doručení vaší výpovědi k nám do penzijní společnosti. 

Peníze vám vyplatíme nejpozději do 1 měsíce od ukončení vaší smlouvy. 

Konkrétně to znamená, že pokud:

 • Obdržíme-li vaši výpověď např. 16. března 2020,
 • od 1. dubna 2020 začne běžet výpovědní lhůta, 
 • ke 30. dubnu 2020  bude vaše smlouva ukončena.
 • A nejpozději do 31. května 2020 vám vyplatíme peníze.

Pokud jste využívali také daňové odpočty, nezapomeňte, že bude třeba, abyste je zpětně zdanili. 

Jak požádat o odbytné

Nejrychleji požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny