Novinky

Zvyšte si měsíční příspěvek na 1 700 Kč, ať dostáváte od státu maximum

14.6.2024

Se začátkem července vejde v platnost celá řada změn vztahujících se ke spoření na penzi. Jednou z nejzásadnějších je úprava podmínek, za kterých mají lidé nárok na státní příspěvek k penzijnímu spoření. „Maximální státní příspěvek se zvyšuje z 230 korun na 340, ale zároveň s tím se zvyšuje i částka, kterou musí klient měsíčně spořit, aby na […]

Zachraňte státní příspěvek na penzijku

6.6.2024

Od července se mění pravidla státních příspěvků pro penzijní spoření. Pokud chcete spořit se státním příspěvkem, ukládejte si měsíčně aspoň 500 Kč. Nejvyšší státní příspěvek 340 Kč měsíčně získáte, pokud si budete měsíčně spořit aspoň 1 700 Kč. U příspěvku, který je vyšší než 1 700 Kč měsíčně, můžete navíc využít daňové úspory. Optimální měsíční […]

Zhodnocení
účastnických fondů

Často kladené dotazy

Jaká je státní podpora u penzijního spoření 2024?

Od 1. 7. 2024 dochází v oblasti státních příspěvkům k následujícím změnám. 

Minimální výše státního příspěvku se zvyšuje na 100 Kč za měsíc, a to v případě, že si měsíčně budete spořit alespoň 500 Kč (doposud stačilo 300 Kč).  

Maximální výše státního příspěvku se zvyšuje na 340 Kč za měsíc. Nejvyšší státní příspěvek 340 Kč měsíčně získáte, pokud si budete měsíčně přispívat aspoň 1 700 Kč.

Stát vám přidá 20 % z vlastního příspěvku nad 500 Kč, maximálně však do částky 340 Kč. Tu dostanete od státu, pokud si každý měsíc budete posílat na penzijko alespoň 1 700 Kč.

V následující tabulce naleznete státní příspěvky pro nejčastěji spořené částky.

Státní příspěvky pro nejčastěji spořené částky

 

Od 1. července 2024 nebudou mít na státní příspěvky nárok klienti, kterým byl přiznán starobní důchod.

Připisování státních příspěvků

Státní příspěvky jsou na váš účet připisovány 4krát ročně, a to:

 • V květnu za 1. čtvrtletí
 • V srpnu za 2. čtvrtletí
 • V listopadu za 3. čtvrtletí
 • V únoru za 4. čtvrtletí  
Jak dosáhnu maximálního odpočtu na daních?

Zdaňovací období 2023

Optimální měsíční příspěvek pro získání všech státních výhod byl 3 000 Kč.

Od daňového základu si můžete odečíst až 24 000 Kč a snížit tak výslednou daň až o 3 600 Kč ročně.

Jako odpočet ze základu daně uplatníte tu část vašich vlastních příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících
převýšila částku 1 000 Kč. Nejvýhodnější pro vás bylo, pokud si přispívali měsíčně 3 000 Kč.
Příspěvky zaplacené zaměstnavatelem nelze do daňového odpočtu zahrnout.

Zdaňovací období 2024

Optimální měsíční příspěvek pro získání všech státních výhod je 5 700 Kč.

Od ledna 2024 můžete u penzijního spoření využít výhodnější podmínky v rámci daňových úlev. Od daňového základu
si nově můžete odečíst až 48 000 Kč a snížit tak výslednou daň až o 7 200 Kč ročně. Sleva bude nicméně společná
pro všechny daňově podporované produkty spoření na stáří
 dohromady – tedy nejen pro penzijní spoření,
ale i pro životní pojištění nebo dlouhodobý investiční produkt. Bude  na vás, zda si slevu uplatníte na jeden,
dva nebo všechny produkty dohromady. 

Jako odpočet ze základu daně uplatníte tu část vašich vlastních příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících
převýší částku, od které náleží nejvyšší státní příspěvek (za 1-6/2024 částka nad 1 000 Kč, za 7-12/2024 částka nad 1 700 Kč). 
Nejvýhodnější pro vás tedy bude, pokud si sjednáte a budete platit měsíčně 5 700 Kč.
Příspěvky zaplacené zaměstnavatelem nelze do daňového odpočtu zahrnout.

Pokud vám nevyhovuje platit si měsíčně 5 700 Kč, můžete si sjednat Program daňové optimalizace, který vám umožní částku
potřebnou
pro dosažení maximální možné daňové úlevy v prosinci jednorázově doplatit.

Daňové potvrzení obvykle zasíláme na přelomu ledna a února. 

Chcete maximální slevu na daních?

 • Zvyšte si svůj vlastní měsíční příspěvek na 5 700 Kč nebo si sjednejte Program daňové optimalizace.
 • Můžete to jednoduše udělat on-line v Penzijním portále nebo nám zavolejte na infolinku 495 800 600. 
 • Jakmile od nás obdržíte potvrzení o změně smlouvy, můžete zaslat první navýšený měsíční příspěvek.
Jsou peníze vyplácené z penzijka daněny?

Z vašich vlastních příspěvků a státních příspěvků se daň nikdy neplatí. U některých typů výplat prostředků z penzijka se však
mohou danit příspěvky zaměstnavatele a/nebo výnosy, a to srážkovou daní ve výši 15 %.

U smluv uzavřených do 31. 12. 2023  za vás tuto daň automaticky odvede penzijní společnost. U smluv uzavřených od 1. 1. 2024
přechází povinnost odvést daň z příjmu na účastníky. Klientům, kterých se změna dotkne, částku ke zdanění včas oznámíme. 

Podrobný přehled sazeb srážkové daně naleznete v následujících tabulkách.

 

Penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita) Příspěvky zaměstnavatele  Výnosy 
Doživotní penze 0 % 0 %
Starobní penze na dobu určenou Vyplácená 10 let a výše 0 % 0 %
Vyplácená méně než 10 let 0 % 15 %
Výsluhová penze na dobu určenou Vyplácená 10 let a výše 0 % 0 %
Vyplácená méně než 10 let 0 % 15 %
Pozůstalostní penze Vyplácená 10 let a výše 0 % 0 %
Vyplácená méně než 10 let 0 % 15 %
Invalidní penze na dobu určenou 0 % 0 %
Jednorázové vyrovnání 15 % 15 %
Odbytné 15 % 15 %

 

Doplňkové penzijní spoření  Příspěvky zaměstnavatele  Výnosy 
Starobní penze na dobu určenou Vyplácená 10 let a výše 0 % 0 %
Vyplácená méně než 10 let 0 % 15 %
Invalidní penze na dobu určenou 0 % 0 %
Jednorázové vyrovnání - smlouvy sjednané do 31. 12. 2023 15 % 15 %
Jednorázové vyrovnání - smlouvy sjednané od 1. 1. 2024 0 % 15 %
Odbytné 15 % 15 %
Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi 0 % 0 %
Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu 0 % 0 %

 

Jak funguje Program daňové optimalizace?

Podle nových podmínek vám nejvyšší slevu na dani zajistí pravidelný měsíční příspěvek 5 700 Kč. Služba Program daňové optimalizace vám umožní využít státních výhod v plném rozsahu i v případě, že vám nevyhovuje platit si měsíčně 5 700 Kč na penzijní spoření.

Můžete si měsíčně platit méně a částku potřebnou pro dosažení úspory na daních jednorázově zaplatit v prosinci. Nebo si můžete měsíční příspěvky předplatit. Z předplatného vám od ledna do listopadu zaúčtujeme měsíční příspěvky ve výši, kterou jste si sjednali. V prosinci pak měsíční příspěvek v takové výši, která vám umožní maximální snížení základu daně.

Do 30. 6. 2024 se do slevy na dani započítávají měsíční příspěvky převyšující 1 000 Kč. Od 1. 7. 2024 se budou započítávat pouze částky převyšující 1 700 Kč.

Program daňové optimalizace si můžete jednoduše aktivovat on-line v Penzijním portále nebo nám zavolejte na infolinku 495 800 600.

Program daňové optimalizace si můžete sjednat k oběma variantám penzijkapenzijnímu připojištění v transformovaném fondu Stabilita i k doplňkovému penzijnímu spoření.

Kolik si máte platit?

Kolik byste si měli měsíčně platit, pokud máte Program daňové optimalizace a chcete maximalizovat daňovou úsporu?

V následující tabulce naleznete několik nejběžnějších příkladů pro rok 2024. 

Pokud si v lednu až listopadu budete platit V prosinci zaplaťte
500 Kč měsíčně 49 700 Kč
(500 Kč pravidelná platba +  1 200 Kč doplatek pro maximální čerpání státních příspěvků za prosinec + 48 000 Kč jednorázový vklad)
1 000 Kč měsíčně 49 700 Kč
(1 000 Kč pravidelná platba + 700 Kč doplatek pro maximální čerpání státních příspěvků za prosinec + 48 000 Kč jednorázový vklad)
1 500 Kč měsíčně 49 700
(1 500 Kč pravidelná platba + 200 Kč doplatek pro maximální čerpání státních příspěvků za prosinec + 48 000 Kč jednorázový vklad)
2 000 Kč měsíčně 42 200 Kč
(2 000 Kč pravidelná platba + 18 000 Kč jednorázový vklad)
2 500 Kč měsíčně 36 700 Kč
(2 500 Kč pravidelná platba + 34 200 Kč jednorázový vklad)
3 000 Kč měsíčně 31 200 Kč
(3 000 Kč pravidelná platba + 28 200 Kč jednorázový vklad)
4 000 Kč měsíčně 20 200 Kč
(4 000 Kč pravidelná platba + 16 200 Kč jednorázový vklad)
abyste dosáhli maximální daňové úspory.

Pokud se v roce 2024 rozhodnete pro platbu formou předplatného, pak je jeho optimální výše na celý rok 64 200 Kč.

V následující tabulce naleznete několik nejběžnějších příkladů předplatného na rok 2024, pokud máte sjednán měsíční příspěvek, ke kterému vám náleží nejvyšší státní příspěvek.
(Do 30. 6. 2024 je to 1 000 Kč, od 1. 7. 2024 1 700 Kč.)

Částka předplatného Zaúčtovaný měsíční příspěvek

Na dani ušetříte
Za leden
až červen
Za červenec
až listopad
Za prosinec
16 200 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 1 700 Kč 0 Kč
20 000 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 3 800 Kč 570 Kč
25 000 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 8 800 Kč 1 320 Kč
30 000 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 13 800 Kč 2 070 Kč
40 000 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 23 800 Kč 3 570 Kč
50 000 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 33 800 Kč 5 070 Kč
64 200 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 1 700 Kč 7 200 Kč
Jak mám platit penzijko?

Doporučujeme vám nastavit si trvalý příkaz. Nemusíte se pak o platby starat a budete si v klidu pravidelně spořit.

Penzijní připojištění (starší typ penzijního spoření)

Smlouvy sjednané do 30. listopadu 2012

 • Číslo účtu: 213 031 003 / 2700
 • Variabilní symbol: Číslo smlouvy
 • Specifický symbol: Rodné číslo
 • Konstantní symbol: 3558

Doplňkové penzijní spoření (novější typ penzijního spoření)

Smlouvy sjednané od 1. ledna 2013

 • Číslo účtu: 210 699 0187 / 2700
 • Variabilní symbol: Číslo smlouvy
 • Specifický symbol: Rodné číslo
 • Konstantní symbol: 3558

Pro poskytování státních příspěvků a daňových úlev je rozhodující den připsání platby na náš účet. Doporučujeme vám platit příspěvky nejpozději ke 20. dni v měsíci.

Mohu penzijní spoření kdykoliv zrušit?

Pokud peníze nutně potřebujete, můžete si je vybrat i předčasně - formou tzv. odbytného.

Pokud máte Penzijní připojištění se státním příspěvkem (Transformovaný fond Stabilita, tedy smlouva uzavřená do 30. listopadu 2012), můžete si peníze vybrat už po 1 roce od založení smlouvy (po 12 zaplacených měsíčních příspěvcích).

 • Přijdete o státní příspěvky, které se vrací ministerstvu financí.
 • Obdržíte naspořené prostředky, příspěvky zaměstnavatele i výnosy z těchto příspěvků.
 • Z příspěvků zaměstnavatele a veškerých výnosů vám bude při výplatě peněz stržena 15% daň z příjmu.
 • Pokud jste využili daňové úspory, budete také muset zpětně dodanit veškeré příspěvky, které jste v minulosti použili ke snížení daně.

Pokud máte Doplňkové penzijní spoření (smlouva uzavřená po 1. lednu 2013), můžete si peníze vybrat už po 2 letech od založení smlouvy (po 24 zaplacených měsíčních příspěvcích).

 • Přijdete o státní příspěvky, které se vrací ministerstvu financí.
 • Obdržíte naspořené prostředky, příspěvky zaměstnavatele i výnosy z těchto příspěvků.
 • Z příspěvků zaměstnavatele a veškerých výnosů vám bude při výplatě peněz stržena 15% daň z příjmu.
 • Pokud jste využili daňové úspory, budete také muset zpětně dodanit veškeré příspěvky, které jste v minulosti použili ke snížení daně.