Převod prostředků
z penzijního připojištění
do doplňkového penzijního spoření

Aktuální situace

Z hlediska současné tržní situace se jeví jako potenciálně výhodné pro dynamické a velmi dynamické klienty využít současné korekce na finančních trzích a převést prostředky z Transformovaného fondu Stabilita (TRF) do více dynamických strategií účastnických fondů doplňkového penzijního spoření (DPS), např. do vyváženého či dynamického účastnické fondu. Technicky se nicméně nejedná jen o převod, ale o výpověď penzijního připojištění a převod prostředků do DPS.

Předpoklady pro rozhodnutí

Aby rozhodnutí bylo učiněno správně, je potřeba zvážit konkrétní situaci u každého investora z pohledu celkového investičního portfolia. Dále je nutné si uvědomit to, že vstupem do DPS klient přichází o některé výhody penzijního připojištění v Transformovaném fondu Stabilita, zejména:

 1. Pokud ji máte sjednánu ve smlouvě, přicházíte o možnost vyplácení výsluhové penze (až 50 % z naspořených prostředků je možno vybrat po dovršení 180 zaplacených měsíčních příspěvků).
 2. V některých případech můžete přijít o možnost dřívější výplaty dávky (dle konkrétního penzijního plánu vzniká nárok na starobní penzi, a tím i jednorázové vyrovnání místo této penze, již v 50 letech věku). Jaký penzijní plán máte nastaven, naleznete na své smlouvě, případně v Penzijním portále - v záložce Moje smlouva. Klienti ČSOB banky nebo Poštovní spořitelny se mohou do Penzijního portálu přihlásit přes své internetové bankovnictví.

  Na našich webových stránkách naleznete detailní přehled jednotlivých penzijních plánů a jejich podmínek.

 3. Garance kladné nuly zhodnocení na úrovni jednotlivého roku

Naopak DPS nabízí oproti TRF i některé výhody, zejména:

 1. Vyšší potenciál zhodnocení prostředků na investičním horizontu,
 2. možnost pobírat penzi na dobu určitou včetně možnosti čerpání předdůchodu nebo právo vybrat část prostředků v podobě dávky bez ukončení smlouvy a pokračovat dál ve spoření

Obecnou výhodou převodu je, že pojištěná doba za dobu vašeho penzijního připojištění v TRF se do spořící doby v DPS plně započítá.

Důležité upozornění: Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat, výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Před samotným rozhodnutím je nutné věnovat pozornost informacím o rizicích spojených se spořením v účastnictvím fondech, stejně jako dalším informacím, které jsou uvedeny vždy ve statutu daného fondu

Proces, pokud na základě výše uvedeného
dojde klient k rozhodnutí o přechodu

 • Výpověď z TRF doručená do Penzijní společnosti v daném měsíci je platná k ultimu měsíce doručení žádosti do Penzijní společnosti
 • Zároveň je nutné sjednat novou smlouvu o DPS
 • Nákup jednotek DPS je realizován v následujícím měsíci, obvykle během třetího týdne

Příklad pro měsíc duben

 • Je nutné podat výpověď TRF se žádostí o převod do DPS na jakékoli pobočce ČSOB (důvodem návštěvy pobočky je nejrychlejší možná varianta převodu) nejpozději do 24. dubna (tak aby byl čas doručit a zpracovat výpověď k ultimu měsíce v PS)
 • Zároveň sjednat na pobočce rovnou novou smlouvu o DPS, s výběrem strategie, a předat jednu její kopii na mzdovou účtárnu pro zajištění navedení příspěvků zaměstnavatele
 • Nákup jednotek do DPS bude realizován v květnu obvykle během třetího týdne

Upozornění k časování převodu

Možným rizikem je časové rozlišení mezi pokynem k výpovědi a nákupem jednotek a možném výkyvu na trhu v mezidobí. Proto s cílem snížení tohoto rizika doporučujeme první volbu strategie DPS směřovat do konzervativního fondu či zvolit konzervativní smíšenou alokaci do dynamických fondů a konzervativního fondu v určitém počátečním poměru. Samotná změna strategie je již rychlá (v řádu jednoho týdne) a proběhne za kurz platný během kalendářního týdne, kdy byla žádost doručena do Penzijní společnosti.