Zhodnocení prostředků

Zhodnocení prostředků

4. Zhodnocení prostředků od počátku spoření
Zhodnocení prostředků Podíl výnosů z doplňkového penzijního spoření a konečného stavu prostředků
Výnosy Rozdíl mezi hodnotou prostředků ke konci období a konečného stavu zaplacených příspěvků
Výnosy včetně výnosů z TRF V případě převodu prostředků z Transformovaného fondu Stabilita se jedná o celkovou sumu výnosů
Nezainvestované prostředky Prostředky, za které dosud nebyly nakoupeny penzijní jednotky