V Penzijním portálu nevidím u své smlouvy státní příspěvky

Státní příspěvky jsou na váš účet připisovány 4krát ročně, a to:

  • Na začátku června za 1. čtvrtletí
  • Na začátku září za 2. čtvrtletí
  • Na začátku prosince za 3. čtvrtletí
  • Na začátku března za 4. čtvrtletí

Příspěvky za třetí čtvrtletí roku 2019 byly připsány na váš účet. O příspěvky za čtvrté čtvrtletí 2019 budeme moci požádat ministerstvo financí v lednu 2020. Ministerstvo si ověří váš nárok na státní příspěvek a do konce února zašle přiznaný státní příspěvek, který obratem připíšeme na váš účet. V Penzijním portálu se Historii plateb zobrazí na začátku března.

Výše uvedený postup je dán zákonem.