Úplata penzijní společnosti

Úplata penzijní společnosti

5. Úplata penzijní společnosti a roční výkonnost fondů
Úplata za správu majetku Výše úplaty za obhospodařování majetku jednotlivých účastnických fondů nesmí překročit hodnoty stanovené ve statutech jednotlivých účastnických fondů (maxima jsou stanovena zákonem č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření) uváděná v procentech z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v účastnickém fondu
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond    0,40 %
ČSOB garantovaný účastnický fond                    1,00 %
ČSOB vyvážený účastnický fond                         1,00 %
ČSOB dynamický účastnický fond                       1,00 %
Úplata za zhodnocení majetku Výše úplaty za zhodnocení majetku je v případě povinného konzervativního fondu nejvýše 10 % a v případě ostatních účastnických fondů nejvýše 15 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky za rok 2017 a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v předchozích letech vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond      0,00 %
ČSOB garantovaný účastnický fond                     0,00 %
ČSOB vyvážený účastnický fond                         15,00 %
ČSOB dynamický účastnický fond                       15,00 %
Roční výkonnost fondů Roční čistá výkonnost fondů uváděna jako podíl rozdílu mezi hodnotou penzijní jednotky na konci a začátku sledovaného období a hodnoty penzijní jednotky na začátku období (pro všechny účastníky stejný údaj)
Výkonnost fondů v roce 2017
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond    -0,94 %
ČSOB garantovaný účastnický                             -1,41 %
ČSOB vyvážený účastnický fond                           2,63 %
ČSOB dynamický účastnický fon                           5,53 %