Starobní penze

  • Podmínkou pro výplatu je obvykle věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích).
    Přesný věk a pojištěnou dobu naleznete ve svém penzijním plánu.
  • Ve vyplácené částce jsou zahrnuty všechny vložené prostředky (státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení).
  • Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele.  
  • Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos.

Od roku 2000 umožňovaly penzijní plány penzijního připojištění v souladu se zákonem pouze čerpání doživotních penzí.