Co znamená pohyb jednotek na majetkovém podúčtu ze dne 6. 5. 2017?

Tento pohyb je způsoben zaokrouhlením při přechodu evidence penzijních jednotek ze 4 desetinných míst na 2 desetinná místa.