Penzijní účastnické fondy dlouhodobě vydělávají

Výnosy účastnických fondů ČSOB Penzijní společnosti v roce 2018 ovlivnily turbulence na akciových trzích a zvyšování úrokových sazeb centrální bankou. Všechny čtyři fondy v loňském roce poklesly, ovšem dlouhodobě jsou nadále v zisku.

„Loňský rok je připomínkou základní myšlenky penzijního spoření, že je vhodné investovat pravidelně i menší částky. V takovém případě se peníze na stáří zhodnocují dlouhodobě a jeden negativní rok nikoho o úspory nepřipraví. Naopak, představuje možnost rychlejšího růstu v blízké budoucnosti,” řekla Marie Zemanová, ředitelka ČSOB Penzijní společnosti.

ČSOB nabízí od roku 2013 penzijní spoření formou čtyř účastnických fondů, které zohledňují vztah klientů k riziku. Pro lidi, kteří se riziku spíše vyhýbají, připravila ČSOB konzervativní a garantovaný fond. Oba se vyznačují menším kolísáním výnosů.

Tyto fondy v loňském roce zaznamenaly jen mírný pokles, ale od svého vzniku se udržují v zisku. Konzervativní loni klesl o 1,16 procenta a garantovaný o 1,53 procenta. Dlouhodobě jsou však oba v zisku, a to s nárůstem o 2,85 procenta a 0,16 procenta.

Výnosnost těchto fondů loni ovlivnilo zejména prudké zvyšování úrokových sazeb ČNB, která po něm sáhla po dlouhém období prakticky nulových sazeb. „V letošním roce však očekáváme obrat k lepšímu a díky tomu by se měly i konzervativní a garantované fondy vrátit k ziskovosti,” řekla Zemanová.

Pro klienty, kteří jsou odvážnější a jsou ochotni pro příslib vyšších zisků podstoupit větší riziko, má ČSOB připraveny vyvážený a zejména dynamický účastnický fond. Tyto fondy v časech rostoucí ekonomiky zaznamenávají velké zisky, které si dokáží z dlouhodobého hlediska udržet i přes výraznější poklesy v letech ekonomického poklesu či recese.

V roce 2018 poklesl vyvážený fond o 5,88 procenta a dynamický fond o 10,09 procenta. Od svého vzniku v roce 2013 jsou však oba fondy v zisku, konkrétně 7,78 procenta u vyváženého fondu a dokonce 11,89 procenta u dynamického fondu.

Hospodaření rizikovějších fondů v loňském roce ovlivnil hlavně akciové trhy, které v závěru roku výrazně poklesly. Kromě zpomalování ekonomického růstu ve světě a obavy z nadcházející recese se na tomto výsledku podepsaly i obchodní války.

„U akcií očekáváme v průběhu letošního roku zlepšení a příchod recese v průběhu letošního roku nepředpokládáme. Naopak počítáme s pokračováním globálního ekonomického růstu, který sice zpomalí, ale rozhodně se nezastaví. Proto by se měly i výnosy rizikovějších fondů zlepšit,” uvedl Radim Kotrouš, portfolio manažer ČSOB Asset Management.