Účastnické fondy ČSOB dlouhodobě vydělávají

Účastnickým fondům v penzijku od ČSOB se dlouhodobě daří. Od ledna 2013, kdy bylo nové penzijní spoření uvedeno na trh, účastnické fondy svým klientům vydělávají. Daří se zejména klientům, kteří investovali do dynamického fondu, jehož zhodnocení za rok 2015 dosahuje téměř osm procent.

„Jsme nadšeni z toho, že můžeme svým klientům jejich peníze dlouhodobě zhodnocovat. Češi patří mezi konzervativnější klienty, ale již začínají přicházet na chuť i dynamičtějším strategiím, které jim v dlouhodobém horizontu mohou přinést opravdu zajímavé zhodnocení úspor.“ říká Marie Zemanová, generální ředitelka ČSOB Penzijní společnosti.

 ČSOB účastnické fondy

Zhodnocení za rok 2013 (v %)

Zhodnocení za rok 2014 (v %)

Zhodnocení za rok 2015 (v %)

Počet účastníků k 31. 12. 2015

Celková výše kapitálu (v mil Kč) k 31. 12. 2015

 Konzervativní fond 

0,95

2,68

1,35

35 113

893

 Garantovaný fond 

1,1

1,65

0,87

16 928

367

 Vyvážený fond 

0,71

3,77

3,55

5 884

256

 Dynamický fond 

0,67

3,28

7,66

2 421

115

Důvodů, proč se účastnickým fondům od ČSOB, a zejména těm dynamičtějším dařilo, je hned několik. V případě dynamičtějších účastnických fondů to byl růst cen akcií v roce 2015 a posilování amerického dolaru vůči české koruně. U konzervativnějších pak pozitivní výkonnost českých státních dluhopisů a korporátních dluhopisů v portfoliích všech účastnických fondů. V neposlední řadě pak k zajímavému zhodnocení prostředků našich klientů přispěla správná identifikace aktiv s růstovým potenciálem a aktivní správa portfolia v roce 2015.

Výnosy dosažené v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat, informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů. Tento materiál má pouze informační charakter.