Strategie spoření

1
Strategie spoření
2
Osobní údaje
3
Prohlášení
4
Rekapitulace
5
Po odeslání

Vyplnění formuláře je velmi snadné. Stačí jen 15 minut vašeho času. Smlouvu vám k podpisu doručí kurýr a podepsanou ji zase odveze zpátky k nám do penzijní společnosti. Více informací

Momentálně mohou penzijní spoření online uzavřít pouze občané ČR s trvalým pobytem v ČR. Pokud nemáte české občanství a trvalý pobyt v ČR, obraťte se prosím na některou z našich poboček.

  • Doporučte mi strategii Vyplňte prosím krátký dotazník a my vám doporučíme vhodnou investiční strategii.
  • Strategii si vyberu sám Nechci vyplňovat dotazník. Investiční strategii si nastavím sám.
1 1

Vyplňte krátký penzijní dotazník

Penzijní společnost vaše naspořené peníze zhodnotí tak, že je investuje do tzv. účastnických fondů. V ČSOB Penzijní společnosti nabízíme na výběr ze 4 fondů. Abychom mohli doporučit fond, do kterého je pro vás nejvhodnější investovat, potřebujeme od vás zodpovědět několik otázek týkajících se vašich znalostí a zkušeností s investováním.

Máte znalosti či zkušenosti s některými z níže uvedených investičních nástrojů?
Máte znalosti či zkušenosti s některými z níže uvedených finančních produktů?Co preferujete při investování? *

Jak byste reagovali, pokud by hodnota vaší investice mimořádně výrazně poklesla? *2

Vyberte si doporučenou strategii

Zvolte si strategii spoření. Vybrat si můžete jednu ze strategii doporučených na základě výsledku penzijního dotazníku, nebo si můžete nastavit strategii vlastní. Peníze můžete vložit do jednoho fondu nebo zvolit jejich kombinaci. Nemusíte si zvolit doporučenou strategii spoření. Vámi zvolená strategie pro vás však nemusí být vzhledem k vašim znalostem nebo investičnímu profilu vhodná.

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond je ideální volba, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti. Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

Nízká míra rizika

nizké riziko

Konzervativní fond je vhodný pro účastníky, kteří nemají předchozí zkušenost s investicemi na kapitálových trzích včetně těch, kteří se o děni na kapitálových trzích nezajímají, ale jejichž cílem je zajistit si další zdroj příjmů v důchodovém věku.

Hlavním cílem investiční politiky konzervativního fondu je přinášet účastníkům stabilní zhodnocení, spolehlivý výnos z vložených prostředků a pokrytí nároků účastníků na výplaty dávek. Tohoto cíle bude dosahováno investováním do bezpečných vysoce bonitních a likvidních aktiv přinášejících spolehlivý výnos v dlouhodobém horizontu. Přesto však nemůže ČSOB Penzijní společnost plně garantovat dosažení investičního cíle vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích. Fond je svým investičním zaměřením dluhopisových fondem.

ČSOB garantovaný účastnický fond je vhodný pro investory, kteří nemají zkušenosti s investováním a chtějí mít jistotu, že své peníze investují s nízkým rizikem a jsou ochotni splnit podmínky garance.

Nízká míra rizika

nizké riziko

Fond je vhodný pro účastníky, kteří nemají zkušenost s investicemi na kapitálových trzích a chtějí mít jistotu v uchování hodnoty vložených prostředků a jsou ochotni odložit čerpání naspořených prostředků na dobu minimálně 10 let. Fond není vhodný pro účastníky, kteří hodlají uplatnit nárok na výplatu dávek v kratší době.

V ČSOB garantovaném účastnickém fondu vám zaručíme návratnost vlastní investice, příspěvku zaměstnavatele a všech státních příspěvků. Předpokladem je 100% vklad peněz do Garantovaného fondu pro celou dobu spoření (nelze kombinovat s ostatními účastnickými fondy) a minimální doba spoření 10 let.

Fond investuje především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

ČSOB vyvážený účastnický fond je vhodný pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů. Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

Střední míra rizika

vyšší riziko

Fond je vhodný pro takové účastníky, kteří mají již určitou zkušenost s investováním na kapitálových trzích nebo se aktivně zajímají o dění na kapitálových trzích a jsou ochotni odložit čerpání naspořených prostředků na dobu minimálně 5 let. Fond není vhodný pro účastníky, kteří hodlají v kratší době požádat o výplatu dávky.

Hlavním cílem investiční politiky vyváženého fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat růstu hodnoty vložených prostředků. Fond investuje vyváženě zejména do dluhopisů a akcií. Akciová složka může tvořit až 60 % hodnoty majetku.

ČSOB dynamický účastnický fond je vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice. Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů - akciová složka může být až 100%.

Vyšší míra rizika

vysoké riziko

Dynamický fond je vhodný pro účastníky s nadprůměrnými znalosti v oblasti investování, kteří budou ochotni odložit naspořené prostředky po dobu nejméně 7 let. Fond není vhodný pro účastníky, kteří hodlají v kratší době požádat o výplatu dávky.

Hlavním cílem investiční politiky dynamického fondu je vhodným výběrem investic a jejich strukturou dosahovat růstu hodnoty penzijní jednotky se snahou vyvarovat se větších výkyvů a pokrytí nároků účastníků na výplaty dávek. S ohledem na vyšší očekávaný výnos je možno investovat s určitou dávkou rizika, a to zejména tržního.

Fond investuje zejména do akcií, akciových podílových fondů kolektivního investování a dluhopisů. Akciová složka může tvořit až 100 % hodnoty majetku.

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy
Zobrazit více informací o konzervativním fondu Zobrazit více informací o garantovaném fondu Zobrazit více informací o vyváženém fondu Zobrazit více informací o dynamickém fondu

Vlastní strategie spoření

Více informací o fondu
Více informací o fondu
Více informací o fondu
Celkem:
100 % / 100 %

Nastavte si penzijní spoření


Jak funguje Program daňové optimalizace?

Měsíčně si budu platit

Minimální čerpání
státní podpory
Měsíčně si budu platit
300 Kč
Stát mi přispěje
90 Kč
Maximální čerpání
státní podpory
Měsíčně si budu platit
1 000 Kč
Stát mi přispěje
230 Kč
Maximální čerpání
všech výhod
Měsíčně si budu platit
3 000 Kč
Stát mi přispěje
230 Kč
Na daních úšetřím
3 600 Kč
Stát mi přispěje
{{ stateDonation }} Kč měsíčně ({{ stateDonationYear }} Kč ročně)
Na daních úšetřím
{{ taxReduction }} Kč ročně
Plaťte si měsíčně aspoň 300 Kč. Získáte od státu příspěvek 90 Kč (1 080 Kč ročně).

Proč si zakládáte penzijní spoření? Vyberte jednu z možností. *
Nevíte si rady? Kontaktujte nás na telefonním čísle 495800600. Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku od 8 do 24 hodin.