Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů po účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR) naleznete v Informačním memorandu dostupném na https://www.csob.cz/portal/o-csob/obchodni-podminky/ochrana-osobnich-udaju

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro ČSOB Penzijní společnost, a. s., člena skupiny ČSOB vykonává Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsaná v obchodním rejstříku BXXXVI 46 vedená u Městského soudu v Praze.

Emailové spojení: dataprotectionofficerps@csob.cz

Formulář pro uplatnění práv subjektů údajů