Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů po účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (nařízení GDPR) naleznete v Informačním memorandu dostupném na https://www.csob.cz/portal/o-csob/obchodni-podminky/ochrana-osobnich-udaju

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro ČSOB Penzijní společnost, a. s., člena skupiny ČSOB vykonává Mgr. Margit Doležalová.

Emailové spojení: dataprotectionofficerps@csob.cz

Formulář pro uplatnění práv subjektů údajů

Dokumenty určené pro dodavatele skupiny ČSOB/KBC