Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, které obsahují práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv, najdete v Informačním memorandu, které je dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje.

Uplatněné práv subjektů údajů

Pokud chcete uplatnit vaše práva, využijte k tomu Žádost o uplatnění práva k osobním údajům (PDF, 700 kB)

Tato žádost může být zaslána poštou s úředně ověřeným podpisem, prostřednictvím Penzijního portálu nebo předána na pobočkách Československé obchodní banky a České pošty, s.p.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro ČSOB Penzijní společnost, a. s., člena skupiny ČSOB vykonává Bc. Vojtěch Sebastian Dobeš.

Emailové spojení: dataprotectionofficerps@csob.cz

Dokumenty určené pro dodavatele skupiny ČSOB/KBC

Více informací naleznete na www.csob.cz/portal/nezarazene/procurement

Výše uvedené informace jsou pravidelně aktualizovány. Historii Informačních memorand najdete v Archivu: www.csob.cz/portal/csob/ochrana-osobnich-udaju/archiv.