Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování
osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, které obsahují práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv, najdete v Informačním memorandu, které je dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje.

Uplatněné práv
subjektů údajů

Pokud chcete uplatnit vaše práva, využijte k tomu Žádost o uplatnění práva k osobním údajům (PDF, 700 kB)

Tato žádost může být zaslána poštou s úředně ověřeným podpisem, prostřednictvím Penzijního portálu, prostřednictvím datové schránky nebo předána na pobočkách Československé obchodní banky a České pošty, s.p.

Pověřenec pro ochranu osobních
údajů (Data Protection Officer)

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro ČSOB Penzijní společnost, a. s., člena skupiny ČSOB vykonává Mgr. Lucie Hloušková.

Emailové spojení: dataprotectionofficerps@csob.cz

Jak můžete odvolat
marketingový souhlas

Marketingový souhlas můžete odvolat:

  1. na bezplatné lince skupinového souhlasu na telefonním čísle: 800 023 003,
  2. emailovou zprávou na Správu klientských souhlasu osobni-data@csob.cz,
  3. emailovou zprávou do ČSOB Penzijní společnosti csobps@csob.cz,
  4. v papírové formě doručené do sídla ČSOB Penzijní společnosti,
  5. prostřednictvím Penzijního portálu
    (v záložce „Moje dotazy“ zvolíte „Napsat nový dotaz“ a vyberete typ dotazu. Dále volnou formou uvedete, že odvoláváte Vámi udělení marketingový souhlas),
  6. u kteréhokoliv společnosti skupiny ČSOB.

Dokumenty určené pro dodavatele
skupiny ČSOB/KBC

Více informací naleznete na www.csob.cz/portal/nezarazene/procurement

Výše uvedené informace jsou pravidelně aktualizovány. Historii Informačních memorand najdete v Archivu: www.csob.cz/portal/csob/ochrana-osobnich-udaju/archiv.