O nás

Společenská odpovědnost je jedním
ze základních pilířů
firemní filozofie ČSOB

Přečíst více

Základní údaje
o společnosti

Obchodní firma ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Sídlo společnosti Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Datum vzniku 26. 10. 1994
Identifikační číslo 61 85 92 65
Údaj o zápisu zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2809
Akcionář 100% Československá obchodní banka, a.s.
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce portfolia ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Základní kapitál 300 mil. Kč
Počet účastníků k 28. 2. 2022 658 tis.
Prostředky evidované ve prospěch účastníků k 28. 2. 2022  69,4 mld. Kč

 

Vedení
společnosti

Představenstvo

Martin Vasek

Martin Vašek
předseda

Tomas Konicek

Tomáš Koníček
člen

Ales Zib

Aleš Zíb
člen

Dozorčí rada

icon-person

Jiří Vévoda
předseda

icon-person

Tom Blanckaert
člen

icon-person

Richard Podpiera
člen

Výbor
pro audit

icon-person

Richard Sus
datum narození: 12. 3. 1978

icon-person

Petr Šobotník
datum narození: 16. 5. 1954
bytem: Jeseniova 2861/46, 130 00 Praha 3

icon-person

Michal Babický
datum narození: 14. 7. 1974
bytem: Stoupající 801/26, 190 00 Praha 9 – Prosek

Politiky ČSOB Penzijní společnosti

Přečíst více