O nás

Společenská odpovědnost je jedním
ze základních pilířů
firemní filozofie ČSOB

Přečíst více

Základní údaje
o společnosti

Obchodní firma ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Sídlo společnosti Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Datum vzniku 26. 10. 1994
Identifikační číslo 61 85 92 65
Údaj o zápisu zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2809
Akcionář 100% Československá obchodní banka, a.s.
Depozitář UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Správce portfolia ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost
Auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Základní kapitál 300 mil. Kč
Počet účastníků k 30. 6. 2017 636 376
Prostředky evidované ve prospěch účastníků k 30. 6. 2017 47 490 621 tis.

 

Vedení
společnosti

Představenstvo

Marie Zemanová

Marie Zemanová
předsedkyně

Petr Procházka

Petr Procházka
člen

Aleš Zíb

Aleš Zíb
člen

Dozorčí rada

icon-person

Marcela Suchánková
předsedkyně

icon-person

Josef Šedivý
člen

icon-person

Martin Vašek
člen

Výbor
pro audit

icon-person

Marek Fér
datum narození: 1. 4. 1974
bytem: Tyršova 1170, 252 30 Řevnice

icon-person

Petr Šobotník
datum narození: 16. 5. 1954
bytem: Jeseniova 2861/46, 130 00 Praha 3

icon-person

Pavel Závitkovský
datum narození: 19. 7. 1955
bytem: Hyacintová 3266/9, 106 00 Praha 10