Nulové poplatky

S účinností od 1. 7. 2014 byly zrušeny úplaty za obhospodařování a zhodnocování majetku pro účastníky v ČSOB Vyváženém účastnickém fondu a ČSOB Dynamickém účastnickém fondu.