Novinky

Jak se dařilo penzijku v roce 2016

Rok 2016 byl rokem velkých ekonomických i politických změn, které měly vliv také na finanční trhy. Ne jinak tomu bylo i u doplňkového penzijního spoření a jeho účastnických fondů, které investují do dluhopisů, depozit či akcií. Rok 2016 byl na finančních trzích ve znamení velké rozkolísanosti. Finanční trhy se musely vypořádat s rozhodnutím britských voličů…

Penzijko pro děti je na trhu rok. Se zajištěním na budoucnost pomáhá.

Penzijní spoření prošlo řadou legislativních změn. Jednou z nich je i možnost sjednávání penzijka dětem už od narození. Tato změna odstartovala v minulém roce a již nyní je možné ji hodnotit jako úspěšnou. ČSOB Penzijní společnosti se podařilo sjednat téměř 4 tisíce dětských smluv. „I přes mnoho změn a úprav, které penzijní spoření potkávají, mohu říct, že možnost…

Změna definice politicky exponované osoby

Vážení klienti, dovolte, abychom vás informovali, že od 1. 1. 2017 dochází ke změně definice politicky exponované osoby podle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Informace o tom, zda jste politicky exponovanou osobou, jsme povinni zjišťovat při jednání s vámi, a to zejména při vzniku smlouvy…