ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Mimořádný komentář správce fondu ke 13. 3. 2020

Do roku 2020 vstupovala americká ekonomika ve velmi dobré kondici a evropská ekonomika s nadějí, že v průběhu prvního pololetí dojde k ekonomickému oživení, které naznačovala publikovaná ekonomická data. Akciové trhy tak do poloviny února 2020 posilovaly z důvodů očekávání zlepšení ve světové ekonomice.

Rychlý nástup koronaviru v Číně a jeho šíření do celého světa postupně zhoršovaly sentiment akciových investorů a od druhé poloviny února docházelo na akciových trzích k silným výprodejům. Hlavní nejistoty představují negativní vliv do světové ekonomiky, narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů, vliv na ziskovost korporátní sféry a doba potřebná ke zvládnutí koronaviru v postižených zemích.

Západní svět si sice na kulminaci epidemie bude muset ještě počkat, v Asii však již nákaza ustupuje a život se tam vrací blíže k normálu.

I v případě dalších komplikací v západních zemích je však třeba myslet na to, že všechna preventivní opatření, která krátkodobě výrazně podrývají ekonomickou aktivitu, jsou pouze dočasná. Následné oživení poté, co pomine tržní nervozita, může překvapit svou sílou a rychlostí.

Oním impulzem nemusí být vymizení samotného koronaviru, ale obdobně jako v Číně, stačí snížení počtu nových případů. Právě na příkladu Číny můžeme vidět, že k tomuto došlo relativně rychle v rámci několika týdnů.

Centrální banky v USA i eurozóně již preventivně zakročily. I vlády se snaží dodat ekonomice podporu jak v Evropě, tak v Americe. V USA již Donald Trump oznámil přípravu stimulačního balíčku zahrnující mimo jiné daňové škrty. Pozornost v Evropě se stahuje zejména k Německu, které má výraznější prostor k podpoře ekonomiky oproti tomu, co zatím přislíbilo.

Akciové trhy v daný okamžik započítávají nejhorší možné scénáře globální recese a přehlížejí jakékoli dobré zprávy (zpomalení nárůstu nových případů, masivnější podpora vlád nebo centrálních bank apod.), které mohou přinést stejně rychlý obrat.

Vhodným řešením je být zainvestován a držet se dlouhodobé investiční strategie. Případně využívat současných „slev“ k vylepšení budoucích výnosů. Rozumí se tím aktivní dokupování – rozkládání větších jednorázových nákupů v čase či navýšení pravidelné měsíční částky penzijního spoření.

Celou situaci pečlivě sledujeme a podíl akcií držíme relativně stabilní. V případě významnějších propadů cen akcie do portfolia postupně dokupujeme.

Akcie nesnižujeme, panika trhu je s velkou pravděpodobností přehnaná. Selektivně nakupujeme kvalitní firmy, které máme dlouhodobě v hledáčku, například S&P Global, Visa, Microsoft nebo Alphabet (Google).

Portfolio aktuálně vydělává na investicích do dluhopisů (jejich ceny v důsledku tržní nejistoty vzrostly) a krátkých úložkách hotovosti (současná situace zatím nemá vliv na depozitní sazby v ČR). Pozitivní příspěvek dluhopisové složky nicméně plně nekompenzuje pokles cen akcií.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 23. 3. - 29. 3. 2020

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0807 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 439 794 263,37 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 332 315 970,99

Skladba majetku fondu k 29. 2. 2020

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč