ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 30. 6. 2018

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo 12,93 % od založení fondu.

První polovina roku 2018 byla na dluhopisových trzích ve znamení pokračování růstu výnosů a tedy poklesu cen dluhopisů. Makroekonomická data z ČR, USA i Evropy byla pozitivní a potvrzovala růst globální ekonomiky. Postupně však na trzích rostly obavy z obchodních válek, které svými rozhodnutími rozdmýchával D. Trump a zvyšovala se tak nejistota, zda bude expanze ekonomiky pokračovat. Americká centrální banka v průběhu prvního pololetí zvyšovala úrokové sazby, Evropská centrální banka rozhodla o ukončení své ultra uvolněné měnové politiky a kvantitativní uvolňování přestane provádět ke konci roku 2018. Česká národní banka přistoupila ke dvojímu zvýšení úrokových sazeb na 1,0 %. Zvyšování úrokových sazeb tak v kombinaci se silným hospodářským růstem vedlo k pokračování postupné normalizace měnových podmínek a tedy i k negativní výkonnosti dluhopisů.
Akciové trhy začaly rok 2018 silným růstem a měsíc leden byl jedním z nejlepších za poslední roky. Trhy profitovaly ze silného růstu ekonomik a pozitivních výhledů pro rok 2018. V únoru však přišla výrazná korekce, která byla způsobena obavami z rychlejšího zvyšování úrokových sazeb ze strany světových centrálních bank a možného zpomalení ekonomik.

Akcie se dostaly pod tlak i kvůli obavě z obchodních válek a protekcionismu po oznámení o uvalení cel USA vůči Evropě a Číně. Ačkoliv obchodní války pokračovaly i ve druhém čtvrtletí akciové trhy profitovaly z pozitivních dat z ekonomiky a podnikové sféry a propady z prvního čtvrtletí téměř vymazaly. V portfoliu účastnického fondu jsme snižovali zastoupení státních dluhopisů, udržovali nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a v případě akciové části pak zvyšovali expozici vůči americkým trhům, mírně snižovali expozici vůči evropským trhům a menší část portfolia jsme měli zainvestovanou ve střední a východní Evropě. Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu od začátku roku mírně negativní výkonnost ve výši -1,37 %.

Výhled

Pokračující růst české ekonomiky, velmi nízká nezaměstnanost a inflace pohybující se nad 2 % by měly vést k pokračování zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB v letech 2018 a 2019 a tedy ke slabé, či negativní výkonnosti dluhopisů v horizontu jednoho roku. V případě akcií očekáváme pokračování uklidnění situace a návrat k růstové trajektorii podpořené ekonomickým růstem ve světě a ziskovostí korporátního sektoru.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 8. 10. - 14. 10. 2018

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1225 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 936 920 445,38 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 834 675 888,60

Skladba majetku fondu k 31. 8. 2018

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč