ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 12. 2016 (4Q)

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo v roce 2016 hodnoty 3,11 %.

Vývoj na finančních trzích byl v roce 2016 velmi rozkolísaný. Počátek roku byl ve znamení zvyšování kreditních přirážek dluhopisů a výrazného poklesu cen akcií. Následovala stabilizace a akciové trhy ztráty z počátku roku umazávaly. Uklidnění situace naopak neprospělo českým dluhopisům, které cenově ztrácely. Do hledáčku investorů se postupně dostávalo blížící se hlasování britských voličů o setrvání v EU a nervozita na finančních trzích znovu narůstala. Z toho profitovaly dluhopisy, které byly podpořeny nákupy ze strany Evropské centrální banky. Po rozhodnutí britských voličů opustit EU akciové trhy propadly, ale po zjištění, že efekt opuštění EU nebude z ekonomického pohledu tak výrazný, jak se trhy obávaly, akciové trhy propad vyrovnaly a rostly podpořeny pozitivním vývojem ekonomiky. Dalším milníkem, překvapivě pozitivním, pak bylo zvolení Donalda Trumpa za amerického prezidenta.

Makroekonomická data byla v první polovině roku 2016 smíšená, nicméně stále potvrzovala růst světové ekonomiky. Ve druhé polovině roku pak převládala data pozitivní a z toho profitovaly akcie, zatímco dluhopisy se ocitly pod prodejním tlakem. I v ČR nadále pokračuje poměrně silný růst hospodářství a jedinou výjimkou byla doposud nízká inflace, která se však koncem roku zvýšila.

Počátkem roku 2016 výrazně oslabovaly evropské a americké akcie. Důvodem byly obavy ze zpomalování globální ekonomiky, negativní vliv Číny a spekulace, že současné ekonomické prostředí povede ke snížení ziskovosti bankovního sektoru. Poklesu akciových trhů dopomohla i slabší makro data. Tyto obavy vedly k silným výprodejům na akciových trzích. Až po zlepšení makroekonomických dat a postupnému zklidnění situace došlo ke stabilizaci a opětovnému růstu akciových trhů, které z velké většiny své ztráty z počátku roku smazaly. K negativní změně došlo v souvislosti s výsledkem britského referenda o odchodu z EU, po kterém akciové trhy výrazně oslabily. Akciové trhy se však z propadu rychle oklepaly a díky pokračujícímu růstu světové ekonomiky a pozitivním datům z ekonomiky rostly. Koncem roku 2016 akcie dosáhly nejvyšších hodnot a výrazně přispěly k pozitivní výkonnosti účastnického fondu.

Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu v roce 2016 pozitivní výkonnost.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 17. 4. - 23. 4. 2017

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1293 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 472 289 072,19 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 418 204 575,91

Skladba majetku fondu k 31. 3. 2017

Bankovní účty a depozita 35%
Cenné papíry vydané podílovým fondem 23%
Dluhové cenné papíry 27%
Akcie 14%

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
100 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 186 000 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč