ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 12. 2019

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo 21,75 % od založení fondu.

Rok 2019 byl pro vyvážený účastnický fond velmi pozitivní. Česká ekonomika pokračovala v expanzi a růst HDP dosáhl 2,5 %. V prostředí EU se jednalo o velmi svižný růst ekonomiky. Inflace se v prosinci držela na úrovni 3,1 % a pohybuje se 1,1 procentního bodu nad cílem ČNB. ČNB v roce 2019 zvýšila úrokové sazby o 0,25 procentního bodu na 2 % a zde je držela stabilní. Evropská i německá ekonomika nadále vykazují zpomalení hospodářského růstu a slabou aktivitu ve výrobním sektoru. Evropská centrální banka se proto rozhodla dále snížit úrokové sazby o 0,1 procentního bodu na -0,5 % a obnovila nákup dluhopisů ve snaze stimulovat inflaci a ekonomiku. Americká centrální banka reagovala na ekonomické nejistoty nejprve přestávkou ve zvyšování sazeb a poté přistoupila ke snížení sazeb o 0,75 procentního bodu na 1,75 %. Hlavní nejistoty roku 2019 ve formě obchodních válek, zpomalení americké a evropské ekonomiky, zpomalení čínské ekonomiky a stále neuzavřený brexit se ke konci roku mírně snížily.

Akciové trhy zažily v roce 2019 velmi silný růst. Důvodem růstu byla silná americká ekonomika, solidní korporátní výsledky, zprávy o blízkém uzavření první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou, čínská podpora domácí ekonomice a snižující se pravděpodobnost neřízeného brexitu. Další podpora přišla ze strany centrálních bank a jejich uvolněné měnové politiky. Americká centrální banka snížila sazby, aby podporovala pokračování expanze ekonomiky a ECB poskytla ekonomice další stimulus ve formě kvantitativního uvolňování.

V portfoliu účastnického fondu jsme zvýšili citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Preferovali jsme krátkodobé úložky, hotovost, variabilně úročené dluhopisy a dlouhodobé státní dluhopisy. V případě akciové části jsme udržovali vyšší expozici vůči americkým trhům a nižší expozici vůči evropským trhům.

Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu v roce 2019 pozitivní výkonnost ve výši 12,96 %.

Výhled

V roce 2020 čekáme pokračování pozitivního vývoje české ekonomiky, která jen mírně zpomalí své tempo, velmi nízkou nezaměstnanost a inflaci pohybující se nad 2 %. V dluhopisovém portfoliu nadále preferujeme krátkodobé dluhopisy, krátkodobé úložky a částečně i dlouhodobé státní dluhopisy.

Akcie vnímáme jako férově oceněné s prostorem pro mírný růstový potenciál v roce 2020. Pro akciové trhy budou zásadní výsledky dalších obchodních jednání mezi USA a Čínou, finální podoba brexitu a to, zda se světové ekonomice podaří alespoň mírně zrychlit tempo růstu.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 6. 1. - 12. 1. 2020

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,2235 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 525 228 078,90 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 246 651 184,09

Skladba majetku fondu k 31. 12. 2019

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč