ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu k 31. 3. 2020

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo 8,07 % od založení fondu.

Do roku 2020 vstupovala americká ekonomika ve velmi dobré kondici a evropská ekonomika s nadějí, že v průběhu prvního pololetí dojde k ekonomickému oživení, které naznačovala publikovaná ekonomická data. Optimisticky začínala rok 2020 i česká ekonomika s očekávaným růstem HDP okolo 2 %.

Rychlý nástup koronaviru v Číně a jeho šíření do celého světa postupně zhoršovaly sentiment akciových investorů a od druhé poloviny února docházelo na akciových trzích k silným výprodejům. Naopak ceny dluhopisů vyspělých zemí posilovaly a investoři začínali býti opatrní vůči dluhopisům zemí s horší fiskální pozicí a dluhopisům rozvíjejících se trhů včetně střední Evropy. Hlavní nejistoty představují negativní vliv do světové ekonomiky, narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů, vliv na ziskovost korporátní sféry, doba potřebná ke zvládnutí koronaviru v jednotlivých zemích. Západní svět je pravděpodobně blízko kulminace epidemie a v Asii již nákaza ustupuje a život se zde vrací blíže k normálu.

Akciové trhy v současné chvíli počítají s poklesem ekonomiky v roce 2020 a sledují podporu ze strany centrálních bank, která by měla vylepšit výhled na rok 2021 a návrat k hospodářskému růstu. Všechna preventivní opatření, která krátkodobě výrazně podrývají ekonomickou aktivitu, jsou dočasná. Následné oživení poté, co pomine tržní nervozita, může překvapit svou silou a rychlostí.

Zásadní pro další vývoj na finančních trzích bude rychlost normalizace ekonomického a společenského života tak, aby podpůrná opatření ze stran centrálních bank (snižování sazeb v kombinaci s měnovou expanzí) a vlád (fiskální expanze) mohla začít v ekonomice svírané zastavením ekonomické aktivity pomáhat.

Vhodným řešením je být zainvestován a držet se dlouhodobé investiční strategie. Případně využívat současných poklesů cen k vylepšení budoucích výnosů. Rozumí se tím aktivní dokupování – rozkládání větších jednorázových nákupů v čase či navýšení pravidelné měsíční částky penzijního spoření.

Celou situaci pečlivě sledujeme a podíl akcií výrazněji nesnižujeme. Selektivně nakupujeme kvalitní firmy, které máme dlouhodobě v hledáčku, například S&P Global, Visa, Microsoft nebo Alphabet (Google).

Negativní vliv výkonnosti akciové části tlumí dluhopisová složka portfolia, která nicméně plně nekompenzuje pokles cen akcií.

Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu od začátku roku negativní výkonnost ve výši -11,24 %.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 11. 5. - 17. 5. 2020

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1467 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 571 166 928,90 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 370 203 852,33

Skladba majetku fondu k 30. 4. 2020

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč