ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 30. 6. 2020

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo 18,36 % od založení fondu.

První čtvrtletí roku bylo zcela pod vlivem nástupu koronaviru v Evropě a Severní Americe. Rychlé šíření koronaviru do celého světa postupně zhoršovalo sentiment akciových investorů a od druhé poloviny února docházelo na akciových trzích k silným výprodejům. Naopak ceny dluhopisů vyspělých zemí posilovaly a investoři byli opatrní vůči dluhopisům zemí s horší fiskální pozicí, dluhopisům rozvíjejících se trhů včetně střední Evropy a korporátním dluhopisům.

Ve druhém čtvrtletí pokračovala silná odpověď na korona krizi ze strany centrálních bank a vlád po celém světě. Centrální banky snižovaly úrokové sazby prakticky až k nule (ČNB na 0,25 %) a americká centrální banka (Fed) i Evropská centrální banka (ECB) nastartovaly kvantitativní uvolňování a nákupy státních i korporátních dluhopisů s cílem podpořit restart ekonomiky po uvolnění karanténních opatření. Vlády schvalovaly fiskální balíčky na udržení zaměstnanosti, podporu podniků, garance úvěrů a obecně podporu a udržení ekonomické aktivity po odeznění hlavní fáze pandemie. Finanční trhy aktivní přístup centrálních bank a vlád ocenily a došlo k růstu cen akcií i dluhopisů. Ceny akcií však i přesto za první pololetí roku 2020 zaznamenaly pokles.

V roce 2020 čeká světovou i českou ekonomiku pokles HDP a v roce 2021 již počítáme s obnovením růstu HDP. Nejistoty nadále přetrvávají ohledně rychlosti oživení ekonomik a dalšího vývoje koronaviru, který může být déletrvajícím fenoménem.

V portfoliu účastnického fondu se nachází jak dluhopisy, tak akcie. Vzhledem k vývoji na finančních trzích jsme zvýšili citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a výkonnost fondu tak profitovala z růstu cen státních dluhopisů. V případě akciové části jsme udržovali vyšší expozici vůči americkým trhům a nižší expozici vůči evropským trhům a zvyšovali expozici vůči technologickému sektoru.

Negativní vliv výkonnosti akciové části v prvním pololetí tlumila dluhopisová složka portfolia, která však pokles cen akcií plně nekompenzovala.

Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu od začátku roku negativní výkonnost ve výši -2,78 %.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 14. 9. - 20. 9. 2020

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,2157 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 831 189 189,87 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 506 339 012,72

Skladba majetku fondu k 31. 8. 2020

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč