ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 30. 9. 2018

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo 15,48 % od založení fondu.

Od začátku roku 2018 až do konce měsíce září procházely dluhopisové trhy růstem výnosů a tedy poklesem cen dluhopisů. Makroekonomická data z ČR, USA i Evropy byla pozitivní a potvrzovala růst globální ekonomiky. Velkou nejistotou byly obavy z obchodních válek, které svými rozhodnutími rozdmýchával D. Trump a zvyšuje se tak nejistota, zda bude expanze světové ekonomiky pokračovat. Americká centrální banka od začátku roku zvyšovala své úrokové sazby, Evropská centrální banka rozhodla o ukončení své ultra uvolněné měnové politiky a kvantitativní uvolňování přestane provádět ke konci roku 2018. Česká národní banka přistoupila ke čtyřem zvýšení úrokových sazeb na 1,5 %. Zvyšování úrokových sazeb tak v kombinaci se silným hospodářským růstem vedlo k pokračování postupné normalizace měnových podmínek a tedy i k negativní výkonnosti dluhopisů.

Akciové trhy začaly rok 2018 silným růstem a měsíc leden byl jedním z nejlepších za poslední roky. Trhy profitovaly ze silného růstu ekonomik a pozitivních výhledů pro rok 2018. V únoru však přišla výrazná korekce, která byla způsobena obavami z rychlejšího zvyšování úrokových sazeb ze strany světových centrálních bank a možného zpomalení ekonomik. Akcie se dostaly pod tlak i kvůli obavě z obchodních válek a protekcionismu, po oznámení o uvalení cel USA vůči Evropě a Číně. Ačkoliv je riziko obchodních válek stále aktuální, akciové trhy profitovaly z pozitivních dat z ekonomiky a podnikové sféry a ke konci měsíce září vykazovaly americké akciové trhy pozitivní zhodnocení, zatímco evropské akciové trhy vykazovaly mírně negativní zhodnocení.

V portfoliu účastnického fondu jsme snižovali zastoupení státních dluhopisů, udržovali nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a v případě akciové části pak zvyšovali expozici vůči americkým trhům, mírně snižovali expozici vůči evropským trhům a menší část portfolia jsme měli zainvestovanou ve střední a východní Evropě.

Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu od začátku roku mírně pozitivní výkonnost ve výši 0,86 %.

Výhled

Pokračující růst české ekonomiky, velmi nízká nezaměstnanost a inflace pohybující se nad 2 % by měly vést k pokračování zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB ve zbytku roku 2018 a v roce 2019. Očekáváme tedy slabou, či negativní výkonnosti dluhopisů v horizontu jednoho roku a v portfoliu preferujeme krátkodobé dluhopisy, hotovost a depozita. V případě akcií očekáváme pokračování růstové trajektorie podpořené ekonomickým růstem ve světě a ziskovostí korporátního sektoru.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 3. 12. - 9. 12. 2018

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0952 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 974 976 646,73 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 890 203 665,44

Skladba majetku fondu k 30. 11. 2018

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč