ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 30. 6. 2019

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo 16,53 % od založení fondu.

První pololetí roku 2019 bylo pro dluhopisy pozitivní. Česká ekonomika pokračovala v expanzi a růst HDP dosáhl 2,6 %, což bylo mírné zpomalení oproti konci roku 2018. Inflace akcelerovala na 2,90 % a pohybuje se 0,9 procentního bodu nad cílem ČNB. ČNB v prvním pololetí zvýšila úrokové sazby o 0,25 procentního bodu na 2%. Evropská i německá ekonomika nadále vykazují zpomalení hospodářského růstu a slabou aktivitu ve výrobním sektoru. Evropská centrální banka se proto rozhodla prodloužit stabilitu úrokových sazeb a oznámila, že v případě zhoršení situace je připravena ekonomiku a inflaci stimulovat. Americká centrální banka reagovala na ekonomické zpomalení nejprve přestávkou ve zvyšování sazeb a koncem pololetí oznámila, že pokud to situace bude vyžadovat, může úrokové sazby snížit. Hlavní nejistoty i nadále představují obavy z obchodních válek vedoucí k možnému oslabení ekonomického růstu, zpomalení čínské ekonomiky a stále neuzavřený brexit.

Akciové trhy zažily v prvním pololetí 2019 velmi silný růst. Důvodem růstu v prvním čtvrtletí byly solidní korporátní výsledky, pauza ve zvyšování sazeb ze strany americké centrální banky, pozitivní zprávy naznačující blízké uzavření obchodní dohody mezi USA a Čínou, čínskou podporu domácí ekonomice a snižující se pravděpodobnost neřízeného brexitu. V druhém čtvrtletí pak akciový trh i přes zvýšená rizika obchodních válek podporovaly centrální banky USA a Eurozóny, které vyjádřily ochotu podpořit ekonomiku v případě zpomalení růstu.

V portfoliu účastnického fondu jsme zvýšili citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Preferovali jsme krátkodobé úložky, hotovost, variabilně úročené dluhopisy a dlouhodobé státní dluhopisy. V případě akciové části jsme udržovali vyšší expozici vůči americkým trhům a nižší expozici vůči evropským trhům.

Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu v prvním pololetí roku 2019 pozitivní výkonnost ve výši 8,12 %.

Výhled

V roce 2019 čekáme pokračování pozitivního vývoje české ekonomiky, která jen mírně zpomalí své tempo, velmi nízkou nezaměstnanost a inflaci pohybující se nad 2 %. V dluhopisovém portfoliu nadále preferujeme krátkodobé dluhopisy, krátkodobé úložky a částečně i dlouhodobé státní dluhopisy.

Akcie stále vnímáme jako atraktivně oceněné s prostorem pro mírný růstový potenciál v druhé polovině roku 2019. Pro akciové trhy budou důležité zejména výsledky obchodních jednání mezi USA a Čínou, finální podoba brexitu a směřování ekonomik ve zbytku roku 2019.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 12. 8. - 18. 8. 2019

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1778 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 309 287 747,14 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 111 596 682,57

Skladba majetku fondu k 31. 7. 2019

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč