ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 1 800 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 30. 9. 2016 (3Q)

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo za první tři čtvrtletí roku 2016 hodnoty -0,19 %.

Vývoj na finančních trzích byl v prvních třech čtvrtletích roku 2016 velmi rozkolísaný. Počátek roku byl ve znamení zvyšování kreditních přirážek dluhopisů a výrazného poklesu cen akcií. Na akciových trzích došlo postupně ke stabilizaci a akciové trhy ztráty z počátku roku umazávaly. Uklidnění situace naopak neprospělo českým dluhopisům, které cenově ztrácely. Do hledáčku investorů se postupně dostávalo blížící se hlasování britských voličů o setrvání v EU a nervozita na finančních trzích znovu narůstala. Z toho opět profitovaly dluhopisy, které byly podpořeny nákupy ze strany Evropské centrální banky. Po rozhodnutí britských voličů opustit EU akciové trhy propadly, ale po zjištění, že efekt opuštění EU nebude z ekonomického pohledu tak výrazný, jak se trhy obávaly, akciové trhy propad vyrovnaly a rostly podpořeny pozitivním vývojem ekonomiky.

Makroekonomická data byla v prvních třech čtvrtletích smíšená, nicméně stále potvrzující růst světové ekonomiky. I v ČR nadále pokračuje poměrně silný růst hospodářství a jedinou výjimkou z pozitivního trendu je doposud nízká inflace.

Počátkem roku 2016 výrazně oslabovaly evropské a americké akcie. Důvodem byly obavy ze zpomalování globální ekonomiky, negativní vliv Číny a spekulace, že současné ekonomické prostředí povede ke snížení ziskovosti bankovního sektoru. Poklesu akciových trhů dopomohla i slabší makro data. Tyto obavy vedly k silným výprodejům na akciových trzích. Až po zlepšení makroekonomických dat a postupnému zklidnění situace došlo ke stabilizaci a opětovnému růstu akciových trhů, které z velké většiny své ztráty z počátku roku smazaly. K negativní změně došlo v souvislosti s výsledkem britského referenda o odchodu z EU, po kterém akciové trhy výrazně oslabily, což vedlo k negativní výkonnosti portfolia. Akciové trhy se však z propadu rychle oklepaly a díky pokračujícímu růstu světové ekonomiky a nepotvrzeným obavám o zpomalení ekonomik po britském referendu ztráty postupně nejen vymazaly, ale dosáhly vyšších hodnot, než tomu bylo před samotným BREXITem. Evropské akcie však doposud zůstávají pod hodnotami z počátku roku a snižují tak výkonnost portfolia. Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu v prvních třech čtvrtletích roku 2016 mírně negativní výkonnost.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku
Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu
Vývoj a skladba majetku

Období: 9. 1. - 15. 1. 2017

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1200 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 409 078 875,30 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 365 247 637,59

Skladba majetku fondu k 30. 11. 2016

Bankovní účty a depozita 9%
Cenné papíry vydané podílovým fondem 26%
Dluhové cenné papíry 50%
Akcie 15%
Hodnota penzijní jednotky
Graf
Tabulka

Export dat: XLS - CSV - PDF

Počet penzijních jednotek
Graf
Tabulka

Export dat: XLS - CSV - PDF

Aktuální hodnota kapitálu
Graf
Tabulka

Export dat: XLS - CSV - PDF

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
100 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 186 000 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč