ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 30. 9. 2021

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB vyváženého účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 4,78 % od začátku roku a 32,95 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v roce 2021 charakteristický růstem cen akcií a poklesem cen dluhopisů. Akciové trhy profitovaly z kombinace rychlého ekonomického oživení a solidních firemních zisků a zakončily třetí čtvrtletí výše oproti začátku roku. Rizikem pro akciové trhy zůstávají poškozené dodavatelské řetězce, nárůst inflace a stále přítomný koronavirus.

Důvodem poklesu cen dluhopisů bylo masivní zadlužování států, rostoucí proočkovanost obyvatelstva (zejména v USA a Evropě), očekávání rychlého ekonomického růstu po znovuotevření ekonomiky a celosvětově rostoucí inflace. V ČR poté k růstu výnosů, a tedy poklesu cen dluhopisů, přispěla ještě Česká národní banka, která v reakci na růst inflace razantně navýšila úrokové sazby až na 1,50 %.

V portfoliu účastnického fondu se nachází jak dluhopisy, tak akcie, které jsme proti pevně úročeným investicím letos nadvažovali. V akciové části jsme udržovali vyšší podíl Ameriky na úkor Evropy. Ve zbytku roku 2021 počítáme s omezeným prostorem pro další navyšování cen akcií, dlouhodobě však zůstáváme na akcie mírně pozitivní.

Vzhledem k vývoji na finančních trzích jsme v prvním čtvrtletí roku v dluhopisové části snižovali duraci (citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb) a tlumili tak negativní vliv poklesu cen dluhopisů. Od druhého čtvrtletí jsme po předchozích poklesech cen dluhopisů duraci postupně zvyšovali a dluhopisy dokupovali. Od srpna jsme ji opět mírně snížili. Po zvýšení výnosů počítáme s postupnou stabilizací cen českých státních dluhopisů a čekáme na vhodnou příležitost k jejich dalším nákupům tak, aby portfolio fondu z vyšších výnosů profitovalo.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 15. 11. - 21. 11. 2021

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,3547 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 2 761 322 596,50 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 038 388 281,05

Skladba majetku fondu k 31. 10. 2021

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč