ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 3. 2019

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo 13,36 % od založení fondu.

První čtvrtletí roku 2019 bylo pro české dluhopisy mírně pozitivní. Růst české ekonomiky dosáhl 2,9 % a inflace akcelerovala na 2,7 %, což je 0,7 procentního bodu nad cílem ČNB. ČNB na tato data nereagovala dalším zvyšováním úrokových sazeb a svou základní sazbu ponechala na úrovni 1,75 %. Z pohledu ČNB převážil vliv ze zahraničí a zejména pak z Německa. Evropská i německá ekonomika vykazují zpomalení hospodářského růstu a velmi slabou aktivitu ve výrobním sektoru. Evropská centrální banka se rozhodla prodloužit stabilitu úrokových sazeb až do konce roku 2019 a americká centrální banka reagovala na ekonomické zpomalení přestávkou ve zvyšování sazeb. Hlavní nejistoty i nadále představují obavy z obchodních válek vedoucí k možnému oslabení ekonomického růstu, zpomalení čínské ekonomiky a stále neuzavřený brexit.

Akciové trhy zažily v prvním čtvrtletí 2019 velmi silný růst. Důvodem růstu byly solidní korporátní výsledky, pauza ve zvyšování sazeb ze strany americké centrální banky, pozitivní zprávy naznačující blízké uzavření obchodní dohody mezi USA a Čínou, čínskou podporu domácí ekonomice a snižující se pravděpodobnost neřízeného brexitu.

V portfoliu účastnického fondu jsme udržovali nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Preferovali jsme krátkodobé úložky, hotovost a variabilně úročené dluhopisy. V případě akciové části jsme udržovali vyšší expozici vůči americkým trhům a nižší expozici vůči evropským trhům.

Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu v prvním čtvrtletí roku 2019 pozitivní výkonnost ve výši 5,18 %.

Výhled

V roce 2019 čekáme pokračování pozitivního vývoje české ekonomiky, která jen mírně zpomalí své tempo, velmi nízkou nezaměstnanost a inflaci pohybující se nad 2 %. V dluhopisovém portfoliu nadále preferujeme krátkodobé dluhopisy, hotovost a krátkodobé úložky, které by měly v roce 2019 přinést pozitivní zhodnocení dluhopisové části portfolia.

Akcie stále vnímáme jako atraktivně oceněné s prostorem pro růstový potenciál v roce 2019, nicméně po rychlém růstu v prvním čtvrtletí již výrazněji omezený. Pro akciové trhy budou důležité zejména výsledky obchodních jednání mezi USA a Čínou, finální podoba brexitu a směřování ekonomik ve zbytku roku 2019.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 3. 6. - 9. 6. 2019

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1499 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 214 024 369,40 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 055 804 980,82

Skladba majetku fondu k 31. 5. 2019

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč