ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 3. 2022

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB vyváženého účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 3,27 % od začátku roku a 32,08 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v prvním čtvrtletí roku 2022 charakteristický poklesem cen akcií i dluhopisů, jež byly pod tlakem z důvodu rostoucí inflace, očekávaného zvyšování úrokových sazeb ve a v neposlední řadě i z důvodu vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu. V ČR k růstu výnosů, a tedy poklesu cen dluhopisů, přispěla ještě Česká národní banka zvýšením úrokových sazeb na 5 % z 3,75 % a akcelerace inflace až na úroveň 11 % z 6,6 % na konci roku 2021. Inflace aktuálně představuje celosvětový problém, který ještě dále zvýraznil rusko-ukrajinský konflikt.

V portfoliu účastnického fondu se nachází jak akcie, tak dluhopisy. V akciové části jsme udržovali vyšší podíl Ameriky na úkor Evropy a akcie jsme výrazněji neuprodávali. V případě dluhopisové části jsme v průběhu prvního čtvrtletí udržovali nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a tlumili tak negativní vliv poklesu cen dluhopisů.

V roce 2022 zůstáváme na akcie mírně pozitivní. Po poklesu cen dluhopisů v prvním čtvrtletí počítáme v průběhu roku 2022 s postupnou stabilizací cen českých státních dluhopisů a portfolio by tak mělo z vyšších výnosů postupně profitovat.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 9. 5. - 15. 5. 2022

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,2472 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 2 944 526 089,91 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 360 868 969,09

Skladba majetku fondu k 30. 4. 2022

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč