ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 30. 4. 2018

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo 13,82 % od založení fondu.

První čtyři měsíce roku 2018 byly na dluhopisových trzích ve znamení pokračování růstu výnosů a tedy poklesu cen dluhopisů. Makroekonomická data z ČR, USA i Evropy byla pozitivní a potvrzovala růst globální ekonomiky. Americká centrální banka pokračovala ve zvyšování úrokových sazeb, Evropská centrální banka diskutovala termín ukončení své ultra uvolněné měnové politiky a kvantitativního uvolňování a Česká národní banka přistoupila k jednomu zvýšení úrokových sazeb na 0,75 %. Zvyšování úrokových sazeb tak v kombinaci se silným hospodářským růstem vedlo k pokračování postupné normalizace měnových podmínek a tedy i k negativní výkonnosti dluhopisů.

Akciové trhy začaly rok 2018 silným růstem a měsíc leden byl jedním z nejlepších za poslední roky. Trhy profitovaly ze silného růstu ekonomik a pozitivních výhledů pro rok 2018. V únoru však přišla výrazná korekce, která byla způsobena obavami z rychlejšího zvyšování úrokových sazeb ze strany světových centrálních bank a možného zpomalení ekonomik. V březnu se akcie dostaly pod tlak kvůli obavě z obchodních válek a protekcionismu po oznámení o uvalení cel ze strany USA. V dubnu se situace zklidnila a akciové trhy velkou většinou ztrát vymazaly.

V portfoliu účastnického fondu jsme snižovali zastoupení státních dluhopisů, udržovali nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a v případě akciové části pak nadvažovali expozici vůči americkým trhům, mírně podvažovali expozici vůči evropským trhům a menší část portfolia měli zainvestovanou ve střední a východní Evropě.

Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu od začátku roku mírně negativní výkonnost. Výkonnost od začátku roku 2018 ke konci měsíce dubna dosáhla -0,59 %.

Výhled

Silný růst české ekonomiky, pokles nezaměstnanosti a inflace poblíž 2 % by měly vést k pokračování zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB v letech 2018 a 2019 a tedy ke slabé, či negativní výkonnosti dluhopisů v horizontu jednoho roku. V případě akcií očekáváme pokračování uklidnění situace a návrat k růstové trajektorii podpořené ekonomickým růstem ve světě a ziskovostí korporátního sektoru.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 11. 6. - 17. 6. 2018

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1466 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 836 196 881,97 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 729 284 135,28

Skladba majetku fondu k 31. 5. 2018

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč