ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 7 200 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 3. 2024

Ing. Martin Horák

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB vyváženého účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů, zaznamenalo portfolio od začátku roku výkonnost ve výši 4,38 % a 51,54 % od založení fondu.

Vývoj na akciových trzích byl v prvním čtvrtletí 2024 charakteristický růstem cen. Akciové trhy podpořily relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami, stále silná ekonomická aktivita především v USA, dobré zisky společností a stabilizace inflace.

Do roku 2024 jsme vstoupili s podílem akciových investic přibližně 43 % portfolia, nicméně makroekonomická data potvrzující sílu americké ekonomiky nás již v průběhu ledna motivovala k navýšení podílu nad úroveň 45 %. Udržovali jsme vyšší podíl USA, nižší podíl Evropy a otevřeli několik tematických sázek. Začali jsme s postupným přikupováním ETF zaměřeného na malé americké společnosti, které fungují jako zajištění pro případ zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Z jeho politiky „America First“ budou benefitovat právě menší společnosti, jejichž příjmy pocházejí téměř výhradně z USA.

Po vynikajícím závěru minulého roku byla v prvním čtvrtletí výkonnost dluhopisových investic pouze průměrná. Výnos do splatnosti desetiletého českého státního dluhopisu se pohyboval v úzkém koridoru 3,5 % - 3,9 % a k větší reakci ho nepřimělo ani snižování úrokových sazeb ze strany ČNB, které již bylo investory očekáváno. V prvním čtvrtletí přistoupila ČNB ke snížení klíčové repo sazby jak na únorovém, tak na březnovém zasedání a současná hodnota sazby je 5,75 %. V závěru čtvrtletí se výnosy českých státních dluhopisů vydaly směrem vzhůru (ceny klesaly) pod vlivem globálního trendu, který byl zapříčiněn odložením očekávání začátku snižování úrokových sazeb v USA a eurozóně.

V portfoliu účastnického fondu se nachází jak akcie, tak dluhopisy a hotovost. V akciové části jsme udržovali vyšší podíl USA, nižší podíl Evropy. V rámci dluhopisové části jsme v úvodu roku pokračovali v realizaci zisků ze závěru minulého roku prostřednictvím snížení durace portfolia. V závěru prvního čtvrtletí jsme potom využili vyšších výnosů (nižších cen) a pozice ve střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech jsme opět mírně navýšili.

Vzhledem k nečekané odolnosti především americké ekonomiky jsme na akcie neutrální až lehce pozitivní. Většímu optimismu brání relativně vyšší ocenění amerického trhu a relativně odolná inflace poblíž 3 %. V prvním čtvrtletí letošního roku pokračoval v Česku dezinflační trend, což obecně znamená spíše příznivé prostředí pro dluhopisové investice. Stejně jako v případě akcií je i pro dluhopisové investice hlavním rizikem zastavení trendu zpomalování inflace v USA.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

var pieDataChart = [{"item_name":"Bankovn\u00ed \u00fa\u010dty a depozita","item_value":171884376,"item_percent":3.0099999999999998},{"item_name":"Dluhov\u00e9 cenn\u00e9 pap\u00edry","item_value":2717510664,"item_percent":47.520000000000003},{"item_name":"Akcie a pod\u00edlov\u00e9 listy","item_value":2765798886,"item_percent":48.359999999999999},{"item_name":"Ostatn\u00ed aktiva","item_value":63566035,"item_percent":1.1100000000000001}]; var chartColors = ["#092f68","#fbc319","#C50101","#ee602f","#782f87","#f4a16a","#78c31c"];

Datum: 13. 6. 2024

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,5233 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 5 692 013 181,20 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 3 736 535 753,93

Skladba majetku fondu k 31. 5. 2024

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 10 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.