ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 3. 2023

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB vyváženého účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů, zaznamenalo portfolio od začátku roku výkonnost ve výši 5,33 % a 31,97 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v prvním čtvrtletí roku 2023 charakteristický růstem cen akcií i růstem cen dluhopisů. Akciové trhy podpořilo znovuotevření Číny po covidových omezeních, relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami a stále silná ekonomická aktivita. Důvodem růstu cen dluhopisů byla stabilizace inflace, její pomalý pokles, očekávání brzkého konce zvyšování úrokových sazeb ve světě a obavy o zdraví finančního sektoru a příchod mělké recese.

V portfoliu účastnického fondu se nachází jak akcie, tak dluhopisy a hotovost. V akciové části jsme mírně snižovali podíl Ameriky na úkor Evropy. V případě dluhopisové části jsme v prvním čtvrtletí 2023 udržovali nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a využívali úložky za sazby poblíž 7 %.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům mělké recese jsme na akcie aktuálně neutrální a očekáváme, že rozkolísanost akciového trhu bude pokračovat. V roce 2023 počítáme nejprve se stabilizací cen českých státních dluhopisů a posléze s růstem cen. Portfolio účastnického fondu by tak z vyšších výnosů mělo v průběhu roku profitovat.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 29. 5. - 4. 6. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,3390 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 3 938 211 428,66 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 941 265 297,54

Skladba majetku fondu k 30.4.2023

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.