ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 12. 2018

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo 7,78 % od založení fondu.

Rok 2018 byl pro české dluhopisy negativní. Hlavními důvody negativního vývoje byl pozitivní stav české ekonomiky, růst inflace, růst mezd a ve finále i zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB, což vedlo k poklesu cen dluhopisů. Makroekonomická data z ČR, USA i Evropy byla pozitivní a potvrzovala růst globální ekonomiky. Česká národní banka přistoupila k pěti zvýšením úrokových sazeb na 1,75 %. Zvyšování úrokových sazeb tak v kombinaci se silným hospodářským růstem vedlo k pokračování postupné normalizace měnových podmínek a tedy i k negativní výkonnosti dluhopisů.

Akciové trhy začaly rok 2018 silným růstem a měsíc leden byl jedním z nejlepších za poslední roky. Trhy profitovaly ze silného růstu ekonomik a pozitivních výhledů pro rok 2018. V únoru však přišla výrazná korekce, která byla způsobena obavami z rychlejšího zvyšování úrokových sazeb ze strany světových centrálních bank a možného zpomalení ekonomik. Akcie se dostaly pod tlak i kvůli obavě z obchodních válek a protekcionismu, po oznámení o uvalení cel USA vůči Evropě a Číně. Akcie se z únorového propadu zotavily podporovány pozitivními daty z ekonomiky a podnikové sféry. Ke konci třetího čtvrtletí vykazovaly americké akciové trhy pozitivní zhodnocení, zatímco evropské akciové trhy vykazovaly mírně negativní zhodnocení. Ve čtvrtém čtvrtletí se však akcie dostaly pod silný prodejní tlak a část investorů se i přes stále dobrá data z ekonomik obávala eskalace obchodních válek, zpomalení růstu v Číně, neřízeného brexitu, možného brzkého příchodu recese a negativního vlivu na ziskovost společností. Akcie tak z důvodu výprodejů v posledním čtvrtletí skončily celý rok 2018 ve výrazné ztrátě.

V portfoliu účastnického fondu jsme snižovali zastoupení státních dluhopisů, udržovali nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a v případě akciové části pak udržovali vyšší expozici vůči americkým trhům a nižší expozici vůči evropským trhům. Koncem roku jsme pak zvyšovali expozici vůči technologickému sektoru, který nám po výprodejích přijde atraktivní.

Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu od začátku roku 2018 negativní výkonnost ve výši -5,88 %.

Výhled

V roce 2019 čekáme pokračování pozitivního vývoje české ekonomiky, která jen mírně zpomalí své tempo, velmi nízkou nezaměstnanost a inflaci pohybující se nad 2 %. V dluhopisovém portfoliu nadále preferujeme krátkodobé dluhopisy, hotovost a krátkodobé úložky, které by měly v roce 2019 přinést pozitivní zhodnocení dluhopisové části portfolia.

V případě akcií po propadu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018 očekáváme návrat na růstovou trajektorii podpořenou ekonomickým růstem ve světě a ziskovostí korporátního sektoru. V příchod recese v horizontu jednoho roku nevěříme a čekáme pokračování globálního růstu, který sice v roce 2019 mírně zpomalí, ale stále bude dostatečně robustní. Akcie vnímáme jako atraktivně oceněné s prostorem pro růstový potenciál v roce 2019.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 11. 2. - 17. 2. 2019

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1196 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 069 904 574,76 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 955 593 752,84

Skladba majetku fondu k 31. 1. 2019

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč