ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 30. 6. 2021

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Zhodnocení ČSOB vyváženého účastnického fondu dosáhlo 34,46 % od založení fondu.

První polovina roku 2021 byla charakteristická růstem cen akcií a poklesem cen dluhopisů. Dluhopisové trhy byly pod prodejním tlakem zejména v průběhu prvního čtvrtletí roku. Důvodem poklesu cen byla masivní fiskální stimulace, úspěšné očkování obyvatelstva (zejména v USA a Evropě), očekávání rychlého ekonomického růstu v roce 2021 a celosvětově rostoucí inflační tlaky. V ČR k růstu výnosů, a tedy poklesu cen dluhopisů, přispěly ještě Česká národní banka, která započala cyklus zvyšování úrokových sazeb, a vysoký objem nově vydávaných dluhopisů na pokrytí obřího schodku státního rozpočtu. Akciové trhy naopak ze zlepšených tržních očekávání profitovaly a zakončily první pololetí na vyšších hodnotách, než tomu bylo na začátku roku.

V druhém pololetí roku 2021 počítáme s pokračujícím očkováním obyvatelstva, normalizací situace a rychlým růstem HDP. ČNB by měla pokračovat s normalizací měnové politiky a postupně zvyšovat úrokové sazby. Nejistoty ohledně rychlosti oživení ekonomik, průběhu očkování a dalšího vývoje či mutací koronaviru však nadále zůstávají značné a budou vyžadovat pokračování podpory ze strany nejvýznamnějších centrálních bank a vlád přinejmenším do konce roku 2021.

V portfoliu účastnického fondu se nachází jak dluhopisy, tak akcie. Vzhledem k vývoji na finančních trzích jsme v prvním čtvrtletí roku snižovali citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a tlumili tak negativní vliv poklesu cen dluhopisů. Od druhého čtvrtletí jsme po předchozích poklesech cen dluhopisů citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb postupně zvyšovali a dluhopisy dokupovali. V případě akciové části jsme udržovali vyšší expozici vůči americkým trhům a nižší expozici vůči evropským trhům a obecně celkovou akciovou pozici v průběhu prvního pololetí mírně zvýšili.

Vzhledem k vyváženému charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů zaznamenalo portfolio vyváženého účastnického fondu od začátku roku pozitivní výkonnost ve výši 5,97 %.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 6. 9. - 12. 9. 2021

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,3549 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 2 645 930 082,38 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 952 806 007,46

Skladba majetku fondu k 31. 8. 2021

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč