ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 12. 2017 (4Q)

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhlo v roce 2017 hodnoty -0,94 %.

Celý rok 2017 byl na finančních trzích ve znamení růstu cen akcií a poklesu cen dluhopisů. Makroekonomická data byla pozitivní a potvrzovala růst jak české, tak i světové ekonomiky. Zásadní změnou prošel vývoj inflace. Inflace v ČR překročila hodnotu 2 % a její zrychlení v kombinaci s přílivem spekulativních peněz vedlo k ukončení devizových intervencí ze strany ČNB. Ve druhé polovině roku 2017 započala postupná normalizace měnové politiky a ČNB přistoupila ke zvyšování základních úrokových sazeb. I ve světě je patrný trend zvyšování inflace a očekávané postupné normalizace měnových politik centrálních bank.

V roce 2017 výnosy českých dluhopisů rostly a ceny tedy klesaly. Trend poklesu cen byl způsoben pozitivním vývojem v české ekonomice, nárůstem inflace nad 2 %, prodejním tlakem ze strany investorů a normalizací úrokových sazeb ze strany ČNB.

Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu do krátkodobých státních dluhopisů, variabilních dluhopisů a bonitních korporátních dluhopisů, které cenově poklesly, zaznamenalo portfolio povinného konzervativního fondu v roce 2017
negativní výkonnost.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 8. 1. - 14. 1. 2018

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0374 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 2 473 939 010,94 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 384 715 917,77

Skladba majetku fondu k 30. 11. 2017

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč