ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 30. 6. 2017 (2Q)

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhlo v prvním pololetí roku 2017 hodnoty −0,76 %.

První polovina roku 2017 byla na finančních trzích ve znamení růstu cen akcií a poklesu cen dluhopisů. Makroekonomická data byla pozitivní a potvrzovala růst jak české, tak i světové ekonomiky. Zásadní změnou prošel vývoj inflace. Inflace v ČR překročila hodnotu 2 % a její zrychlení v kombinaci s přílivem spekulativních peněz vedlo k ukončení devizových intervencí ze strany ČNB. Ve druhé polovině roku 2017 by měla nastat postupná normalizace měnové politiky. I ve světě je patrný trend zvyšování inflace a postupné normalizace měnových politik centrálních bank.

V prvním pololetí 2017 výnosy českých dluhopisů rostly a ceny tedy klesaly. Trend poklesu cen byl způsoben pozitivním vývojem v české ekonomice, nárůstem inflace nad 2 % a prodejním tlakem ze strany investorů. Svou roli sehrály i rostoucí výnosy v EU, které české dluhopisy následovaly. Pokud růst inflace přetrvá i do druhého pololetí, mohou se dluhopisy ve zbytku roku 2017 dostat pod prodejní tlak a zaznamenat nízké, nebo mírně záporné zhodnocení.

Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu do krátkodobých státních dluhopisů, variabilních dluhopisů a bonitních korporátních dluhopisů, které cenově poklesly, zaznamenalo portfolio povinného konzervativního fondu v prvním pololetí roku 2017 negativní výkonnost.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 9. 10. - 15. 10. 2017

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0427 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 2 279 028 447,28 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 185 702 999,31

Skladba majetku fondu k 30. 9. 2017

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč