ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 3. 2018 (1Q)

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhlo v prvním čtvrtletí roku 2018 hodnoty -0,72 %.

První čtvrtletí roku 2018 bylo na finančních trzích ve znamení velké rozkolísanosti a poklesu jak cen akcií, tak i dluhopisů. Makroekonomická data z ČR, USA i Evropy byla pozitivní a potvrzovala růst globální ekonomiky. Nicméně tato pozitiva převážily nárůst rozkolísanosti trhů, obavy ze zvyšování úrokových sazeb a obavy z obchodních válek. ČNB přistoupila k dalšímu zvýšení základních úrokových sazeb, a to na 0,75 %. I ve světě je patrný trend zvyšování inflace a pokračování normalizace měnových politik centrálních bank.

V prvním čtvrtletí roku 2018 výnosy českých dluhopisů zastoupených v portfoliu rostly a ceny tedy klesaly. Poklesu cen byl způsoben zvyšováním úrokových sazeb ze strany ČNB, pokračujícím velmi pozitivním růstem české ekonomiky a snížením poptávky zahraničních investorů po českých dluhopisech.

Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu do krátkodobých státních dluhopisů, variabilních dluhopisů a bonitních korporátních dluhopisů, které cenově poklesly, zaznamenalo portfolio povinného konzervativního fondu v prvním čtvrtletí mírně negativní výkonnost.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 9. 4. - 15. 4. 2018

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0322 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 2 675 134 789,61 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 591 775 911,44

Skladba majetku fondu k 31. 3. 2018

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč