ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 12. 2019

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhlo 5,06 % od založení fondu.

Rok 2019 byl pro konzervativní účastnický fond pozitivní. Česká ekonomika pokračovala v expanzi a růst HDP dosáhl 2,5 %. V prostředí EU se jednalo o velmi svižný růst ekonomiky. Inflace se v prosinci držela na úrovni 3,1 % a pohybuje se 1,1 procentního bodu nad cílem ČNB. ČNB v roce 2019 zvýšila úrokové sazby o 0,25 procentního bodu na 2 % a zde je držela stabilní. Evropská i německá ekonomika nadále vykazují zpomalení hospodářského růstu a slabou aktivitu ve výrobním sektoru. Evropská centrální banka se proto rozhodla dále snížit úrokové sazby o 0,1 procentního bodu na -0,5 % a obnovila nákup dluhopisů ve snaze stimulovat inflaci a ekonomiku. Americká centrální banka reagovala na ekonomické nejistoty nejprve přestávkou ve zvyšování sazeb a poté přistoupila ke snížení sazeb o 0,75 procentního bodu na 1,75 %. Hlavní nejistoty roku 2019 ve formě obchodních válek, zpomalení americké a evropské ekonomiky, zpomalení čínské ekonomiky a stále neuzavřený brexit se ke konci roku mírně snížily.

V portfoliu účastnického fondu jsme udržovali spíše nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Preferovali jsme krátkodobé úložky, hotovost a variabilně úročené dluhopisy.

Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu zejména do krátkodobých a dlouhodobých státních dluhopisů, variabilních dluhopisů, bonitních korporátních dluhopisů a krátkodobých úložek zaznamenalo portfolio povinného konzervativního fondu od začátku roku 2019 pozitivní výkonnost ve výši 2,15 %.

Výhled

V roce 2020 očekáváme pokračování pozitivního vývoje české ekonomiky, která jen mírně zpomalí své tempo, velmi nízkou nezaměstnanost a inflaci pohybující se nad 2 %. ČNB by proto měla držet úrokové sazby stabilní, nebo je mírně zvýšit. Portfolio ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu by mělo v roce 2020 profitovat z vyšší hladiny úrokových sazeb v ČR a dosáhnout pozitivního zhodnocení.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 6. 1. - 12. 1. 2020

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0513 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 3 892 499 693,61 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 3 702 679 446,71

Skladba majetku fondu k 31. 12. 2019

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč