ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 3. 2020

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhlo 4,46 % od založení fondu.

Do roku 2020 vstupovala americká ekonomika ve velmi dobré kondici a evropská ekonomika s nadějí, že v průběhu prvního pololetí dojde k ekonomickému oživení, které naznačovala publikovaná ekonomická data. Optimisticky začínala rok 2020 i česká ekonomika s očekávaným růstem HDP okolo 2 %.

Rychlý nástup koronaviru v Číně a jeho šíření do celého světa postupně zhoršovaly sentiment akciových investorů a od druhé poloviny února docházelo na akciových trzích k silným výprodejům. Naopak ceny dluhopisů vyspělých zemí posilovaly a investoři začínali býti opatrní vůči dluhopisům zemí s horší fiskální pozicí a dluhopisům rozvíjejících se trhů včetně střední Evropy. Hlavní nejistoty představují negativní vliv do světové ekonomiky, narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů, vliv na ziskovost korporátní sféry, doba potřebná ke zvládnutí koronaviru v jednotlivých zemích. Západní svět je pravděpodobně blízko kulminace epidemie a v Asii již nákaza ustupuje a život se zde vrací blíže k normálu.

Všechna preventivní opatření, která krátkodobě výrazně podrývají ekonomickou aktivitu, jsou dočasná. Následné oživení poté, co pomine tržní nervozita, může překvapit svou silou a rychlostí. Zásadní pro další vývoj na finančních trzích bude rychlost normalizace ekonomického a společenského života tak, aby podpůrná opatření ze stran centrálních bank (snižování sazeb v kombinaci s měnovou expanzí) a vlád (fiskální expanze) mohla začít v ekonomice svírané zastavením ekonomické aktivity pomáhat.

S největší pravděpodobností nás v roce 2020 čeká pokles HDP a po odeznění negativních vlivů koronaviru pak v roce 2021 pokračování růstu HDP. Celou situaci pečlivě sledujeme a nastavení portfolia účastnického fondu držíme velmi konzervativní. V portfoliu se tak nachází zejména státní dluhopisy a hotovost. Do akcií účastnický fond neinvestuje. Aktuální dění na finančních trzích tak má na portfolio mírně negativní vliv. Očekáváme postupné uklidnění situace na dluhopisových trzích a postupný návrat k růstu a mírnému zhodnocování prostředků účastníků konzervativního účastnického fondu.

Vzhledem k zainvestování portfolia účastnického fondu zejména do krátkodobých a dlouhodobých státních dluhopisů, variabilních dluhopisů, bonitních korporátních dluhopisů a krátkodobých úložek zaznamenalo portfolio povinného konzervativního fondu od začátku roku 2020 negativní výkonnost ve výši -0,57 %.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 22. 6. - 28. 6. 2020

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0748 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 4 357 873 531,33 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 4 054 519 178,15

Skladba majetku fondu k 31. 5. 2020

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč