ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 1 800 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 30. 9. 2016 (3Q)

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhlo za první tři čtvrtletí roku 2016 hodnoty -0,21 %.

Vývoj na finančních trzích byl v prvních třech čtvrtletích roku 2016 velmi rozkolísaný. Počátek roku byl ve znamení zvyšování kreditních přirážek dluhopisů a výrazného poklesu cen akcií. Na akciových trzích došlo postupně ke stabilizaci a akciové trhy ztráty z počátku roku umazávaly. Uklidnění situace naopak neprospělo českým dluhopisům, které cenově ztrácely. Do hledáčku investorů se postupně dostávalo blížící se hlasování britských voličů o setrvání v EU a nervozita na finančních trzích znovu narůstala. Z toho opět profitovaly dluhopisy, které byly podpořeny nákupy ze strany Evropské centrální banky. Po rozhodnutí britských voličů opustit EU akciové trhy propadly, ale po zjištění, že efekt opuštění EU nebude z ekonomického pohledu tak výrazný, jak se trhy obávaly, akciové trhy propad vyrovnaly a rostly podpořeny pozitivním vývojem ekonomiky.

Makroekonomická data byla v prvních třech čtvrtletích smíšená, nicméně stále potvrzující růst světové ekonomiky. I v ČR nadále pokračuje poměrně silný růst hospodářství a jedinou výjimkou z pozitivního trendu je doposud nízká inflace.

Počátkem roku 2016 výnosy českých dluhopisů rostly a ceny klesaly. Trend poklesu cen byl zastaven v souvislosti s výrazným propadem cen akcií, nízkou inflací, obavami o vývoj světové ekonomiky a očekávání pomoci ze strany Evropské centrální banky ve formě snížení úrokových sazeb, či dalšího kvantitativního uvolňování. S rostoucí rozkolísaností finančních trhů a blížícím se britským referendem došlo ke změně trendu a započal růst cen dluhopisů. Trend růstu cen byl podpořen výsledkem britského referenda a devizovými intervencemi ČNB na udržení kurzu koruny nad 27 CZK za EUR. Výkonost krátkodobých dluhopisů však byla v prvních třech čtvrtletích roku slabá.

Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu do krátkodobých státních dluhopisů, variabilních dluhopisů a bonitních korporátních dluhopisů hodnota povinného konzervativního fondu mírně poklesla.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku
Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu
Vývoj a skladba majetku

Období: 9. 1. - 15. 1. 2017

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0509 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 718 352 544,15 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 635 080 027,21

Skladba majetku fondu k 30. 11. 2016

Bankovní účty a depozita 20%
Dluhové cenné papíry 80%
Hodnota penzijní jednotky
Graf
Tabulka

Export dat: XLS - CSV - PDF

Počet penzijních jednotek
Graf
Tabulka

Export dat: XLS - CSV - PDF

Aktuální hodnota kapitálu
Graf
Tabulka

Export dat: XLS - CSV - PDF

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
100 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 186 000 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč