ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto nabízí možnost nižšího výnosu s nízkou mírou rizika.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 3. 2023

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond dosáhl výkonnosti ve výši 2,13 % od začátku roku a 6,50 % od založení fondu.

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v prvním čtvrtletí roku 2023 charakteristický mírným růstem cen dluhopisů. Důvodem růstu cen byla stabilita základních úrokových sazeb ze strany České národní banky na 7 %, pomalu se snižující inflace v ČR, zpomalování světové ekonomiky a obavy o zdraví finančního sektoru. Inflace nadále představuje celosvětový problém a na rostoucí inflaci reaguje americký Fed i Evropská centrální banka zvyšováním základních úrokových sazeb.

V portfoliu účastnického fondu se nachází zejména státní dluhopisy a hotovost. Vzhledem k vývoji na finančních trzích jsme v roce 2023 udržovali nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a využívali úložky za sazby poblíž 7 %.

V roce 2023 počítáme nejprve se stabilizací cen českých státních dluhopisů a posléze s růstem cen. Portfolio účastnického fondu by tak z vyšších výnosů mělo v průběhu roku profitovat.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 29. 5. - 4. 6. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0785 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 5 244 253 449,16 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 4 862 646 056,60

Skladba majetku fondu k 30.4.2023

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.