ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Mimořádný komentář správce fondu ke 13. 3. 2020

Do roku 2020 vstupovala americká ekonomika ve velmi dobré kondici a evropská ekonomika s nadějí, že v průběhu prvního pololetí dojde k ekonomickému oživení, které naznačovala publikovaná ekonomická data.

Rychlý nástup koronaviru v Číně a jeho šíření do celého světa postupně zhoršovaly sentiment akciových investorů a od druhé poloviny února docházelo na akciových trzích k silným výprodejům. Naopak ceny dluhopisů vyspělých zemí posilovaly a investoři začínali býti opatrní vůči dluhopisům zemí s horší fiskální pozicí a dluhopisům rozvíjejících se trhů včetně střední Evropy. Hlavní nejistoty představují negativní vliv do světové ekonomiky, narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů, vliv na ziskovost korporátní sféry a doba potřebná ke zvládnutí koronaviru v postižených zemích.

Západní svět si sice na kulminaci epidemie bude muset ještě počkat, v Asii však již nákaza ustupuje a život se tam vrací blíže k normálu.

I v případě dalších komplikací v západních zemích je však třeba myslet na to, že všechna preventivní opatření, která krátkodobě výrazně podrývají ekonomickou aktivitu, jsou pouze dočasná. Následné oživení poté, co pomine tržní nervozita, může překvapit svou sílou a rychlostí.

Oním impulzem nemusí být vymizení samotného koronaviru, ale obdobně jako v Číně, stačí snížení počtu nových případů. Právě na příkladu Číny můžeme vidět, že k tomuto došlo relativně rychle v rámci několika týdnů.

Centrální banky v USA i eurozóně již preventivně zakročily. I vlády se snaží dodat ekonomice podporu jak v Evropě, tak v Americe. V USA již Donald Trump oznámil přípravu stimulačního balíčku zahrnující mimo jiné daňové škrty. Pozornost v Evropě se stahuje zejména k Německu, které má výraznější prostor k podpoře ekonomiky oproti tomu, co zatím přislíbilo.

Celou situaci pečlivě sledujeme a nastavení portfolia účastnického fondu držíme velmi konzervativní. V portfoliu se tak nachází zejména dluhopisy a hotovost. Do akcií účastnický fond neinvestuje. Aktuální dění na finančních trzích tak má na portfolio minimální vliv a konzervativní účastnický fond pokračuje v postupném a mírném zhodnocování prostředků účastníků.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 23. 3. - 29. 3. 2020

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0446 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 4 069 987 747,95 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 3 896 198 114,89

Skladba majetku fondu k 29. 2. 2020

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč