ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 3. 2019

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhlo 3,06 % od založení fondu.

První čtvrtletí roku 2019 bylo pro české dluhopisy mírně pozitivní. Růst české ekonomiky dosáhl 2,9 % a inflace akcelerovala na 2,7 %, což je 0,7 procentního bodu nad cílem ČNB. ČNB na tato data nereagovala dalším zvyšováním úrokových sazeb a svou základní sazbu ponechala na úrovni 1,75 %. Z pohledu ČNB převážil vliv ze zahraničí a zejména pak z Německa. Evropská i německá ekonomika vykazují zpomalení hospodářského růstu a velmi slabou aktivitu ve výrobním sektoru. Evropská centrální banka se rozhodla prodloužit stabilitu úrokových sazeb až do konce roku 2019 a americká centrální banka reagovala na ekonomické zpomalení přestávkou ve zvyšování sazeb. Hlavní nejistoty i nadále představují obavy z obchodních válek vedoucí k možnému oslabení ekonomického růstu, zpomalení čínské ekonomiky a stále neuzavřený brexit.

V portfoliu účastnického fondu jsme udržovali nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Preferovali jsme krátkodobé úložky, hotovost a variabilně úročené dluhopisy.

Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu zejména do krátkodobých státních dluhopisů, variabilních dluhopisů, bonitních korporátních dluhopisů a krátkodobých úložek, zaznamenalo portfolio povinného konzervativního fondu v prvním čtvrtletí roku 2019 pozitivní výkonnost ve výši 0,20 %.

Výhled

V roce 2019 očekáváme pokračování pozitivního vývoje české ekonomiky, která jen mírně zpomalí své tempo, velmi nízkou nezaměstnanost a inflaci pohybující se nad 2 %. ČNB by proto měla držet úrokové sazby stabilní, nebo je mírně zvýšit. Portfolio ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu by v roce 2019 mělo profitovat z vyšší hladiny úrokových sazeb v ČR a dosáhnout pozitivního výnosu.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 3. 6. - 9. 6. 2019

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0363 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 3 419 508 759,53 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 3 299 866 925,60

Skladba majetku fondu k 31. 5. 2019

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč