ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto nabízí možnost nižšího výnosu s nízkou mírou rizika.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 30. 9. 2023

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond dosáhl výkonnosti ve výši 3,88 % od začátku roku a 8,35 % od založení fondu.

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v roce 2023 charakteristický růstem cen dluhopisů. Důvodem růstu cen byla stabilita základních úrokových sazeb ze strany České národní banky na úrovni 7 %, snižující se inflace v ČR a zpomalování české i světové ekonomiky. Ceny dluhopisů postupně podporovalo i očekávání, že základní úrokové sazby se koncem roku mohou v ČR začít snižovat a že snižování základních úrokových sazeb bude pokračovat i v roce 2024.

Inflace postupně celosvětově klesá, nicméně stále se pohybuje nad cílem centrálních bank. Proto americký Fed i Evropská centrální banka v roce 2023 zvyšovaly základní úrokové sazby a aktuálně jsou velmi blízko konci utahování měnové politiky.

V portfoliu účastnického fondu se nachází zejména státní dluhopisy a hotovost. Vzhledem k vývoji na finančních trzích jsme v roce 2023 postupně dokupovali střednědobé a dlouhodobé dluhopisy a zvyšovali citlivost portfolia na očekávaný pohyb výnosů.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům mělkého přistání světové ekonomiky a geopolitickým rizikům očekáváme, že rozkolísanost finančních trhů bude z důvodu větších nejistot i nadále pokračovat. Ve zbytku roku 2023 a v roce 2024 počítáme s příznivým prostředím pro dluhopisy, a tedy s růstem jejich cen. Výkonnost účastnického fondu by měla ve zbytku roku 2023 a i v roce 2024 z růstu cen dluhopisů postupně profitovat.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 20. 11. - 26. 11. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1088 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 5 553 083 134,06 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 5 008 174 642,23

Skladba majetku fondu k 31.10.2023

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.