ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 30. 9. 2018

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhlo 2,79 % od založení fondu.

Od začátku roku 2018 až do konce měsíce září procházely dluhopisové trhy růstem výnosů a tedy poklesem cen dluhopisů. Makroekonomická data z ČR, USA i Evropy byla pozitivní a potvrzovala růst globální ekonomiky. Velkou nejistotou byly obavy z obchodních válek, které svými rozhodnutími rozdmýchával D. Trump a zvyšuje se tak nejistota, zda bude expanze světové ekonomiky pokračovat. Americká centrální banka od začátku roku zvyšovala své úrokové sazby, Evropská centrální banka rozhodla o ukončení své ultra uvolněné měnové politiky a kvantitativní uvolňování přestane provádět ke konci roku 2018. Česká národní banka přistoupila ke čtyřem zvýšení úrokových sazeb na 1,5 %. Zvyšování úrokových sazeb tak v kombinaci se silným hospodářským růstem vedlo k pokračování postupné normalizace měnových podmínek a tedy i k negativní výkonnosti dluhopisů.

V portfoliu účastnického fondu jsme udržovali nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a tím tlumili rychlost poklesu hodnoty fondu. Preferovali jsme depozita, hotovost a variabilně úročené dluhopisy.

Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu zejména do krátkodobých státních dluhopisů, variabilních dluhopisů, bonitních korporátních dluhopisů, které cenově poklesly a depozit, zaznamenalo portfolio povinného konzervativního fondu od začátku roku 2018 negativní výkonnost ve výši -1,22 %.

Výhled

Pokračující růst české ekonomiky, velmi nízká nezaměstnanost a inflace pohybující se nad 2 % by měly vést k pokračování zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB ve zbytku roku 2018 a v roce 2019. Očekáváme tedy slabou, či negativní výkonnosti dluhopisů v horizontu jednoho roku a v portfoliu preferujeme krátkodobé dluhopisy, hotovost a depozita. Nicméně z dlouhodobého pohledu je růst výnosů pozitivní, protože v dalších letech bude fond z vyšších výnosů profitovat a prostředky účastníků zhodnocovat rychleji.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 3. 12. - 9. 12. 2018

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0332 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 3 092 174 585,61 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 992 742 449,88

Skladba majetku fondu k 30. 11. 2018

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč