ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 30. 6. 2022

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

ČSOB povinný konzervativní účastnický fond dosáhl výkonnosti ve výši -0,76 % od začátku roku a 1,39 % od založení fondu.

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v prvním pololetí roku 2022 charakteristický výrazným poklesem cen dluhopisů. Důvodem poklesu cen bylo zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB na 7 % z 3,75 % a akcelerace inflace v ČR až na úroveň 16 % z 6,6% na konci roku 2021. Inflace aktuálně představuje celosvětový problém, který ještě dále zvýraznil rusko-ukrajinský konflikt. Na rostoucí inflaci reaguje jak americká, tak evropská centrální banka ukončením nákupů dluhopisů a zvyšováním základních úrokových sazeb.

V portfoliu účastnického fondu se nachází zejména státní dluhopisy a hotovost. Vzhledem k vývoji na finančních trzích jsme v prvním pololetí roku udržovali nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a tlumili tak negativní vliv poklesu cen dluhopisů.

Po poklesu cen v prvním pololetí počítáme ve zbytku roku 2022 s postupnou stabilizací cen českých státních dluhopisů a portfolio fondu by tak mělo z vyšších výnosů postupně profitovat.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 12. 9. - 18. 9. 2022

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0265 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 4 808 500 354,14 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 4 684 560 724,42

Skladba majetku fondu k 31. 8. 2022

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření, průměrné roční zhodnocení ve výši 3 % p. a., které vychází
z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií. Skutečné zhodnocení dosažené jednotlivými účastnickými fondy se může lišit.