ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 12. 2018

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhlo 2,85 % od založení fondu.

Rok 2018 byl pro české dluhopisy negativní. Hlavními důvody negativního vývoje byl pozitivní stav české ekonomiky, růst inflace, růst mezd a ve finále i zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB, což vedlo k poklesu cen dluhopisů. Makroekonomická data z ČR, USA i Evropy byla pozitivní a potvrzovala růst globální ekonomiky. Velkou nejistotou jsou i nadále obavy z obchodních válek, které svými rozhodnutími rozdmýchává D. Trump a zvyšuje se tak nejistota, zda bude expanze světové ekonomiky pokračovat. Část finančních trhů již začíná mluvit o riziku blížící se recese. Americká centrální banka od začátku roku zvyšovala své úrokové sazby, Evropská centrální banka rozhodla o ukončení své ultra uvolněné měnové politiky a kvantitativní uvolňování přestala provádět ke konci roku 2018. Česká národní banka přistoupila k pěti zvýšením úrokových sazeb na 1,75 %. Zvyšování úrokových sazeb tak v kombinaci se silným hospodářským růstem vedlo k pokračování postupné normalizace měnových podmínek a tedy i k negativní výkonnosti dluhopisů.

V portfoliu účastnického fondu jsme udržovali nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb, a tím tlumili rychlost poklesu hodnoty fondu. Preferovali jsme krátkodobé úložky, hotovost a variabilně úročené dluhopisy.

Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu zejména do krátkodobých státních dluhopisů, variabilních dluhopisů, bonitních korporátních dluhopisů, které cenově poklesly, a krátkodobých úložek, zaznamenalo portfolio povinného konzervativního fondu v roce 2018 negativní výkonnost ve výši -1,16 %.

Výhled

V roce 2019 čekáme pokračování pozitivního vývoje české ekonomiky, která jen mírně zpomalí své tempo, velmi nízkou nezaměstnanost a inflaci pohybující se nad 2 %. ČNB by proto měla pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb nad 2 %. V portfoliu nadále preferujeme krátkodobé dluhopisy, hotovost a krátkodobé úložky, které by již měly v roce 2019 přinést pozitivní zhodnocení celého portfolia.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 11. 2. - 17. 2. 2019

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0290 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 3 190 528 745,73 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 3 100 460 820,21

Skladba majetku fondu k 31. 1. 2019

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč