ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 30. 6. 2019

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhlo 3,77 % od založení fondu.

První pololetí roku 2019 bylo pro konzervativní účastnický fond pozitivní. Česká ekonomika pokračovala v expanzi a růst HDP dosáhl 2,6 %, což bylo mírné zpomalení oproti konci roku 2018. Inflace akcelerovala na 2,90 % a pohybuje se 0,9 procentního bodu nad cílem ČNB. ČNB v prvním pololetí zvýšila úrokové sazby o 0,25 procentního bodu na 2%. Evropská i německá ekonomika nadále vykazují zpomalení hospodářského růstu a slabou aktivitu ve výrobním sektoru. Evropská centrální banka se proto rozhodla prodloužit stabilitu úrokových sazeb a oznámila, že v případě zhoršení situace je připravena ekonomiku a inflaci stimulovat. Americká centrální banka reagovala na ekonomické zpomalení nejprve přestávkou ve zvyšování sazeb a koncem pololetí oznámila, že pokud to situace bude vyžadovat, může úrokové sazby snížit. Hlavní nejistoty i nadále představují obavy z obchodních válek vedoucí k možnému oslabení ekonomického růstu, zpomalení čínské ekonomiky a stále neuzavřený brexit.

V portfoliu účastnického fondu jsme udržovali nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb. Preferovali jsme krátkodobé úložky, hotovost a variabilně úročené dluhopisy.

Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu zejména do krátkodobých státních dluhopisů, variabilních dluhopisů, bonitních korporátních dluhopisů a krátkodobých úložek, zaznamenalo portfolio povinného konzervativního fondu v prvním pololetí roku 2019 pozitivní výkonnost ve výši 0,89 %.

Výhled

V roce 2019 očekáváme pokračování pozitivního vývoje české ekonomiky, která jen mírně zpomalí své tempo, velmi nízkou nezaměstnanost a inflaci pohybující se nad 2 %. ČNB by proto měla držet úrokové sazby stabilní, nebo je mírně zvýšit. Portfolio ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu by v roce 2019 mělo profitovat z vyšší hladiny úrokových sazeb v ČR a dosáhnout pozitivního výnosu.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 12. 8. - 18. 8. 2019

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0524 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 3 598 944 694,81 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 3 419 826 948,82

Skladba majetku fondu k 31. 7. 2019

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč