ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Ideální, když chcete spořit krátkou dobu nebo nemáte s investováním zkušenosti.
Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, proto je jeho výnos spolehlivý a riziko velmi nízké.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 12. 2016 (4Q)

Zhodnocení ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhlo v roce 2016 hodnoty 0,00 %.

Rok 2016 byl na finančních trzích ve znamení velké rozkolísanosti. Počátkem roku docházelo ke zvyšování kreditních přirážek dluhopisů a výraznému poklesu cen akcií. Na akciových trzích došlo postupně ke stabilizaci a akciové trhy ztráty z počátku roku umazávaly. Uklidnění situace naopak neprospělo českým dluhopisům, které cenově ztrácely. Do hledáčku investorů se postupně dostávalo blížící se hlasování britských voličů o setrvání v EU a nervozita na finančních trzích znovu narůstala. Z toho profitovaly dluhopisy, které byly podpořeny nákupy ze strany Evropské centrální banky. Po rozhodnutí britských voličů opustit EU akciové trhy propadly, ale po zjištění, že efekt opuštění EU nebude z ekonomického pohledu tak výrazný, jak se trhy obávaly, akciové trhy propad vyrovnaly a rostly podpořeny pozitivním vývojem ekonomiky. Dalším milníkem, překvapivě pozitiv-ním, pak bylo zvolení Donalda Trumpa za amerického prezidenta.

Makroekonomická data byla v první polovině roku 2016 smíšená, nicméně stále potvrzovala růst světové ekonomiky. Ve druhé polovině roku pak převládala data pozitivní a z toho profitovaly akcie, zatímco dluhopisy se ocitly pod prodejním tlakem. I v ČR nadále pokračuje poměrně silný růst hospodářství a jedinou výjimkou byla doposud nízká inflace, která se však koncem roku zvýšila.

Počátkem roku 2016 výnosy českých dluhopisů rostly a ceny klesaly. Trend poklesu cen byl zastaven v souvislosti s výrazným propadem cen akcií, nízkou inflací, obavami o vývoj světové ekonomiky a očekávání pomoci ze strany ECB ve formě snížení úrokových sazeb, či dalšího kvantitativního uvolňování. S rostoucí rozkolísaností finančních trhů a blížícím se britským referendem započal další růst cen dluhopisů. Ten byl podpořen výsledkem britského referenda a devizovými intervencemi ČNB na udržení kurzu koruny nad 27 CZK za EUR. Koncem roku se však dluhopisy dostaly pod prodejní tlak s tím, jak docházelo k růstu inflace v ČR a pokračování silného růstu ekonomiky.

Vzhledem ke konzervativnímu charakteru, zainvestování portfolia účastnického fondu do krátkodobých státních dluhopisů, variabilních dluhopisů a bonitních korporátních dluhopisů hodnota povinného konzervativního fondu v roce 2016 mírně pozitivní/negativní výkonnosti.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 12. 6. - 18. 6. 2017

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0429 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 2 035 780 310,75 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 952 023 966,62

Skladba majetku fondu k 31. 5. 2017

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč