ČSOB pro penzi účastnický fond

Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Díky akciové složce, která může může být až 30 %, však nabízí
možnost zajímavějšího zhodnocení než ČSOB povinný konzervativní
účastnický fond.

 

  • Státní příspěvky až 4 080 Kč ročně
  • Daňová úspora až 7 200 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 3. 2024 

Ing. Martin Horák

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB pro penzi účastnického fondu do akcií, dluhopisů a do hotovosti zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 1,67 % od začátku roku a 16,75 % od založení fondu.

Vývoj na akciových trzích byl v prvním čtvrtletí 2024 charakteristický růstem cen. Akciové trhy podpořily relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami, stále silná ekonomická aktivita především v USA, dobré zisky společností a stabilizace inflace. Do roku 2024 jsme vstoupili s podílem akciových investic mírně pod 20 % portfolia, nicméně makroekonomická data potvrzující sílu americké ekonomiky nás již v průběhu ledna motivovala k navýšení podílu nad úroveň 20 %.

Po vynikajícím závěru minulého roku byla v prvním čtvrtletí výkonnost eurových a dolarových dluhopisových investic poměrně slabá. Centrální banky v USA a eurozóně podle očekávání nehýbaly s úrokovými sazbami a ceny dluhopisů tak byly poměrně stabilní, s mírnou tendencí k poklesu. V závěru čtvrtletí se výnosy amerických a německých státních dluhopisů vydaly směrem vzhůru (ceny klesaly) pod vlivem zklamání z vývoje inflace v USA, které zapříčinilo odložení očekávání začátku snižování úrokových sazeb v USA i eurozóně.

V portfoliu účastnického fondu se nachází jak akcie, tak dluhopisy a hotovost. V akciové části jsme udržovali vyšší podíl USA, nižší podíl Evropy. V rámci dluhopisové části jsme v závěru čtvrtletí využili růstu výnosů (poklesu cen) k posílení pozic ve střednědobých dluhopisech na úkor krátkodobých.
Vzhledem k nečekané odolnosti především americké ekonomiky jsme na akcie neutrální až lehce pozitivní. Většímu optimismu brání relativně vyšší ocenění amerického trhu a relativně odolná inflace poblíž 3 %. V prvním čtvrtletí letošního v eurozóně pokračoval dezinflační trend. Stejně jako v případě akcií je ovšem i pro dluhopisové investice hlavním rizikem zastavení trendu zpomalování inflace v USA.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

var pieDataChart = [{"item_name":"\u00a0Bankovn\u00ed \u00fa\u010dty a depozita","item_value":73521312,"item_percent":1.99},{"item_name":"Dluhov\u00e9 cenn\u00e9 pap\u00edry","item_value":2792699790,"item_percent":75.769999999999996},{"item_name":"Akcie a pod\u00edlov\u00e9 listy","item_value":738002611,"item_percent":20.02},{"item_name":"Ostatn\u00ed aktiva","item_value":81343117,"item_percent":2.21}]; var chartColors = ["#092f68","#fbc319","#C50101","#ee602f","#782f87","#f4a16a","#78c31c"];

Datum: 10. 7. 2024

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1854 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 3 944 632 893,52 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 3 327 666 193,32

Skladba majetku fondu k 31. 5. 2024

 Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 10 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.