ČSOB pro penzi účastnický fond

Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Díky akciové složce, která může může být až 30 %, však nabízí
možnost zajímavějšího zhodnocení než ČSOB povinný konzervativní
účastnický fond.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 7 200 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 12. 2023 

Ing. Martin Horák

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB pro penzi účastnického fondu do akcií, dluhopisů a do hotovosti zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 8,59 % od začátku roku a 14,82 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v roce 2023 charakteristický růstem cen akcií i dluhopisů. Akciové trhy podpořily relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami, stále silná ekonomická aktivita především v USA a dobré zisky společností. Ve třetím čtvrtletí prošly akcie korekcí po oznámení americké centrální banky, že bude držet úrokové sazby vyšší po delší dobu, než s čím finanční trhy původně počítaly, což snížilo atraktivitu akcií. Kompletní otočku ovšem přineslo poslední čtvrtletí, ve kterém byla nově potvrzena síla dezinflačního trendu. Vyhlídka na bližší snižování úrokových sazeb významnými centrálními bankami obnovila optimismus investorů a akcie vykázaly za poslední čtvrtletí i celý rok 2023 nadprůměrnou výkonnost.

V portfoliu účastnického fondu se nachází hotovost, vysoce kvalitní dluhopisy USA, Německa a akcie. V akciové části jsme víceméně udržovali vyvážený podíl USA a Evropy s tím, že významná část akcií je investována do defenzivních titulů. V případě dluhopisové části jsme v průběhu roku dokupovali americké státní dluhopisy a ve třetím čtvrtletí jsme začali nakupovat německé státní dluhopisy. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb jsme udržovali nižší a preferovali krátkodobé úložky.

Náš základní scénář pro rok 2024 předpokládá pokračování dezinflace ve vyspělých ekonomikách následované snižováním úrokových sazeb centrálními bankami. Tento typ prostředí bývá obecně poměrně příznivý pro akcie i dluhopisy. Riziky pro tento scénář jsou především možnost prudšího zpomalení světové ekonomiky, které by bylo nepříznivé zejména pro akciové investice, anebo naopak reakcelerace inflace, která by mohla být problematická jak pro akcie, tak pro dluhopisy.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

var pieDataChart = [{"item_name":"\u00a0Bankovn\u00ed \u00fa\u010dty a depozita","item_value":177812740,"item_percent":5.4500000000000002},{"item_name":"Dluhov\u00e9 cenn\u00e9 pap\u00edry","item_value":2418950194,"item_percent":74.150000000000006},{"item_name":"Akcie a pod\u00edlov\u00e9 listy","item_value":651154127,"item_percent":19.960000000000001},{"item_name":"Ostatn\u00ed aktiva","item_value":14298928,"item_percent":0.44}]; var chartColors = ["#092f68","#fbc319","#C50101","#ee602f","#782f87","#f4a16a","#78c31c"];

Datum: 16. 4. 2024

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1564 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 3 304 187 738,93 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 857 186 078,07

Skladba majetku fondu k 31.03.2024

 Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 10 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.