ČSOB pro penzi účastnický fond

Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Díky akciové složce, která může může být až 30 %, však nabízí
možnost zajímavějšího zhodnocení než ČSOB povinný konzervativní
účastnický fond.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 30. 9. 2021

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB pro penzi účastnického fondu do akcií a hotovosti zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 1,56 % od začátku roku a 2,21 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v roce 2021 charakteristický růstem cen akcií a poklesem cen dluhopisů. Důvodem poklesu cen dluhopisů bylo masivní zadlužování států, rostoucí proočkovanost obyvatelstva (zejména v USA a Evropě), očekávání rychlého ekonomického růstu po znovuotevření ekonomiky a celosvětově rostoucí inflace. Česká národní banka v reakci na růst inflace razantně navýšila úrokové sazby až na 1,50 %, čímž zvedla výnos z hotovosti.

Akciové trhy profitovaly z kombinace rychlého ekonomického oživení a solidních firemních zisků a zakončily třetí čtvrtletí výše oproti začátku roku. Rizikem pro akciové trhy zůstávají poškozené dodavatelské řetězce, nárůst inflace a stále přítomný koronavirus.

Ve zbytku roku 2021 počítáme s omezeným prostorem pro další navyšování cen akcií, dlouhodobě však zůstáváme na akcie mírně pozitivní. V případě světových dluhopisů očekáváme pokračování růstu výnosů, a tedy poklesu cen, proto s investicemi do amerických a německých dluhopisů zatím vyčkáváme a preferujeme hotovost v kombinaci s mírně navýšeným podílem akcií.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 15. 11. - 21. 11. 2021

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0318 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 512 999 876,10 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 497 179 322,61

Skladba majetku fondu k 31. 10. 2021

 Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč