ČSOB pro penzi účastnický fond

Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Díky akciové složce, která může může být až 30 %, však nabízí
možnost zajímavějšího zhodnocení než ČSOB povinný konzervativní
účastnický fond.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 30. 9. 2023 

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB pro penzi účastnického fondu do akcií, dluhopisů a do hotovosti zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 4,61 % od začátku roku a 10,62 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v roce 2023 charakteristický růstem cen akcií a poklesem cen amerických a německých dluhopisů. Akciové trhy podpořily relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami, stále silná ekonomická aktivita především v USA, dobré zisky společností, stabilizace a postupný pokles inflace a očekávání brzkého konce zvyšování úrokových sazeb ve světě. Ve třetím čtvrtletí prošly akcie korekcí po oznámení americké centrální banky, že bude držet úrokové sazby vyšší po delší dobu, než s čím finanční trhy původně počítaly, což snížilo atraktivitu akcií. Na oznámení americké centrální banky reagovaly i americké a německé dluhopisy růstem výnosů a tedy poklesem cen.

V portfoliu účastnického fondu se nachází hotovost, vysoce kvalitní dluhopisy USA, Německa a akcie. V akciové části jsme víceméně udržovali vyvážený podíl USA a Evropy s tím, že významná část akcií je investována do defenzivních titulů. V případě dluhopisové části jsme v průběhu roku dokupovali americké státní dluhopisy a ve třetím čtvrtletí jsme začali nakupovat německé státní dluhopisy. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb jsme udržovali nižší a preferovali krátkodobé úložky.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům mělkého přistání světové ekonomiky, vyšším výnosům v USA a Evropě a geopolitickým rizikům jsme na akcie opatrní a očekáváme, že rozkolísanost finančních trhů bude z důvodu větších nejistot i nadále pokračovat. Z dlouhodobého pohledu je však pravděpodobné, že slabou výkonnost z roku 2022 již máme na akciových trzích za sebou. V případě dluhopisů došlo z velké části k očekávanému nárůstu výnosů a plánujeme zainvestovanost do dluhopisů nadále zvyšovat tak, aby portfolio z vyšší úrovně výnosů ve zbytku roku 2023 a i v roce 2024 profitovalo.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 20. 11. - 26. 11. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1251 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 2 227 269 791,30 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 979 627 175,34

Skladba majetku fondu k 31.10.2023

 Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.