ČSOB pro penzi účastnický fond

Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Díky akciové složce, která může může být až 30 %, však nabízí
možnost zajímavějšího zhodnocení než ČSOB povinný konzervativní
účastnický fond.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 30. 6. 2022

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB pro penzi účastnického fondu do akcií, dluhopisů a do hotovosti zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši - 0,7 % od začátku roku a 3,31 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v prvním pololetí roku 2022 charakteristický poklesem cen akcií a poklesem cen dluhopisů. Akciové i dluhopisové trhy byly pod tlakem z důvodu rostoucí inflace, zvyšování úrokových sazeb ve světě a v neposlední řadě i z důvodu vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu. V ČR k růstu výnosů, a tedy poklesu cen dluhopisů, přispěla ještě Česká národní banka zvýšením úrokových sazeb na 7 % z 3,75 % a akcelerace inflace až na úroveň 16 % z 6,6% na konci roku 2021. Inflace aktuálně představuje celosvětový problém, který ještě dále zvýraznil rusko-ukrajinský konflikt.

V portfoliu účastnického fondu se nachází hotovost, dluhopisy a akcie. V akciové části jsme udržovali vyšší podíl Ameriky na úkor Evropy. V případě dluhopisové části jsme v průběhu prvního pololetí udržovali velmi nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a preferovali krátkodobé úložky.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 12. 9. - 18. 9. 2022

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0432 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 913 025 841,97 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 875 240 560,11

Skladba majetku fondu k 31. 8. 2022

 Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření, průměrné roční zhodnocení ve výši 3 % p. a., které vychází
z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií. Skutečné zhodnocení dosažené jednotlivými účastnickými fondy se může lišit.