ČSOB pro penzi účastnický fond

Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Díky akciové složce, která může může být až 30 %, však nabízí
možnost zajímavějšího zhodnocení než ČSOB povinný konzervativní
účastnický fond.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 12. 2021

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB pro penzi účastnického fondu do akcií a zejména do hotovosti zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 3,38 % od začátku roku a 4,04 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v roce 2021 charakteristický výrazným růstem cen akcií a významným poklesem cen dluhopisů. Akciové trhy profitovaly z kombinace rychlého ekonomického oživení a silných firemních zisků a zakončily rok 2021 s velmi solidním zhodnocením. Rizikem pro akciové trhy zůstávají poškozené dodavatelské řetězce, nárůst inflace, stále přítomný koronavirus a blížící se zvyšování úrokových sazeb ze strany americké centrální banky. Důvodem poklesu cen dluhopisů bylo masivní zadlužování států, rostoucí proočkovanost obyvatelstva (zejména v USA a Evropě), očekávání rychlého ekonomického růstu po znovuotevření ekonomik a zejména pak neočekávaný návrat inflace, která celosvětově akcelerovala na hodnoty dlouho nevídané. V ČR k růstu výnosů, a tedy poklesu cen dluhopisů, přispěla ještě Česká národní banka, která v reakci na velmi rychlý růst inflace razantně zvyšovala základní úrokové sazby, a ty ke konci roku dosáhly úrovně 3,75 %.

V portfoliu účastnického fondu se nachází hotovost, dluhopisy a akcie. V akciové části jsme udržovali vyšší podíl Ameriky na úkor Evropy a v případě dluhopisové části jsme v průběhu roku udržovali velmi nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a preferovali krátkodobé úložky.

V roce 2022 zůstáváme na akcie mírně pozitivní. V případě amerických a evropských dluhopisů očekáváme růst výnosů a velkou část portfolia plánujeme nadále držet v hotovosti.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 17. 1. - 23. 1. 2022

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0332 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 593 378 310,36 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 574 333 346,90

Skladba majetku fondu k 31. 12. 2021

 Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč