ČSOB pro penzi účastnický fond

Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Díky akciové složce, která může může být až 30 %, však nabízí
možnost zajímavějšího zhodnocení než ČSOB povinný konzervativní
účastnický fond.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 3. 2022

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB pro penzi účastnického fondu do akcií, dluhopisů a do hotovosti zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 0,08 % od začátku roku a 4,12 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v prvním čtvrtletí roku 2022 charakteristický poklesem cen akcií a poklesem cen dluhopisů. Akciové i dluhopisové trhy byly pod tlakem z důvodu rostoucí inflace, očekávaného zvyšování úrokových sazeb ve světě a v neposlední řadě i z důvodu vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu. V ČR k růstu výnosů, a tedy poklesu cen dluhopisů, přispěla ještě Česká národní banka zvýšením úrokových sazeb na 5 % z 3,75 % a akcelerace inflace až na úroveň 11 % z 6,6 % na konci roku 2021. Inflace aktuálně představuje celosvětový problém, který ještě dále zvýraznil rusko-ukrajinský konflikt.

V portfoliu účastnického fondu se nachází hotovost, dluhopisy a akcie. V akciové části jsme udržovali vyšší podíl Ameriky na úkor Evropy a akcie jsme výrazněji neuprodávali. V případě dluhopisové části jsme v průběhu prvního čtvrtletí udržovali velmi nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a preferovali krátkodobé úložky.

V roce 2022 zůstáváme na akcie mírně pozitivní. V případě amerických a evropských dluhopisů stále očekáváme pokles cen a významnou část portfolia plánujeme nadále držet v hotovosti.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 9. 5. - 15. 5. 2022

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0326 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 727 550 363,92 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 704 586 281,82

Skladba majetku fondu k 30. 4. 2022

 Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč