ČSOB pro penzi účastnický fond

Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Díky akciové složce, která může může být až 30 %, však nabízí
možnost zajímavějšího zhodnocení než ČSOB povinný konzervativní
účastnický fond.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 1. 8. 2020

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

ČSOB pro penzi účastnický fond je nový fond konzervativního typu, který díky své dlouhodobé investiční strategii nabízí možnost dosažení vyššího výnosu, než povinný konzervativní účastnický fond při zachování velmi podobné rizikovosti fondu. Cílovou investiční strategií fondu, při plném zainvestování, je investice do defenzivních akcií (až 30 % majetku fondu) a do velmi bezpečných dluhopisů. Tyto třídy aktiv vykazují nízkou až negativní vzájemnou závislost, jež umožňuje dosáhnout vyššího výnosu, než je tomu v případě čistě dluhopisového fondu. Prostředky fondu budou zpočátku ukládány s využitím termínovaných vkladů a pozice v akciích a dluhopisech bude budována postupně.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 14. 9. - 20. 9. 2020

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 0,9999 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 215 276 330,10 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 215 296 692,59

Skladba majetku fondu k 31. 8. 2020

 Bankovní účty a depozita

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč