ČSOB garantovaný účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří nemají zkušenosti s investováním a chtějí mít jistotu,
že své peníze investují s nízkým rizikem a jsou ochotni splnit podmínky garance.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 12. 2022

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

ČSOB garantovaný účastnický fond dosáhl výkonnosti ve výši 1,23 % od začátku roku a -0,34 % od založení fondu.

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v roce 2022 charakteristický výrazným poklesem cen dluhopisů. Důvodem poklesu cen bylo zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky na 7 % z 3,75 % a akcelerace inflace v ČR až na úroveň 16,2 % z 6,6 % na konci roku 2021. Inflace aktuálně představuje celosvětový problém, který ještě dále zvýraznil rusko-ukrajinský konflikt. Na rostoucí inflaci reagovala americká i evropská centrální banka ukončením nákupů dluhopisů a poměrně rychlým zvyšováním základních úrokových sazeb, které vedlo k poklesu cen nejbezpečnějších dluhopisů.

V portfoliu účastnického fondu se nachází zejména státní dluhopisy, korporátní a bankovní dluhopisy a hotovost. Vzhledem k vývoji na finančních trzích jsme v roce 2022 udržovali nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a tlumili tak negativní vliv poklesu cen dluhopisů na výkonnost fondu.

Po poklesu cen dluhopisů počítáme, že v roce 2023 dojde k postupné stabilizaci cen českých státních dluhopisů a portfolio účastnického fondu by tak z vyšších výnosů mělo v průběhu roku profitovat.

Výše uvedený text má pouze informativní charakter a je subjektivním stanoviskem autora. Nejedná se o analýzu či penzijní doporučení ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 20. 3. - 26. 3. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0175 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 572 718 394,43 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 545 740 735,30

Skladba majetku fondu k 28.02.2023

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Podmínky
garance

ČSOB garantovaném účastnickém fondu vám zaručíme návratnost vlastní investice,
příspěvků zaměstnavatele a všech státních příspěvků.

Předpokladem je 100% vklad peněz do Garantovaného fondu po celou dobu spoření
(nelze kombinovat s ostatními účastnickými fondy) a minimální doba spoření 10 let.

Dokumenty
ke stažení

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Dále předpokládáme průměrné roční zhodnocení ve výši 3 % p. a., které vychází z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice.