ČSOB garantovaný účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří nemají zkušenosti s investováním a chtějí mít jistotu,
že své peníze investují s nízkým rizikem a jsou ochotni splnit podmínky garance.

 

  • Státní příspěvky až 4 080 Kč ročně
  • Daňová úspora až 7 200 Kč ročně
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 3. 2024

Ing. Martin Horák

portfolio manažer

ČSOB garantovaný účastnický fond dosáhl výkonnosti ve výši 0,93 % od začátku roku a 7,99 % od založení fondu.

Po vynikajícím závěru minulého roku byla v prvním čtvrtletí výkonnost dluhopisových investic pouze průměrná. Výnos do splatnosti desetiletého českého státního dluhopisu se pohyboval v úzkém koridoru 3,5 % - 3,9 % a k větší reakci ho nepřimělo ani snižování úrokových sazeb ze strany ČNB, které již bylo investory očekáváno. V prvním čtvrtletí přistoupila ČNB ke snížení klíčové repo sazby jak na únorovém, tak na březnovém zasedání a současná hodnota sazby je 5,75 %. V závěru čtvrtletí se výnosy českých státních dluhopisů vydaly směrem vzhůru (ceny klesaly) pod vlivem globálního trendu, který byl zapříčiněn odložením očekávání začátku snižování úrokových sazeb v USA a eurozóně. Zatímco v Evropě, včetně Česka, meziroční hodnota inflace dále klesala, v USA se tento trend v posledních měsících zastavil, což investory vedlo k přehodnocení trajektorie snižování úrokových sazeb ze strany Fedu. Současné výnosy do splatnosti českých státních dluhopisů považujeme za přiměřené aktuálnímu výhledu na vývoj inflace.

V portfoliu účastnického fondu se nachází zejména státní dluhopisy a hotovost. V úvodu roku jsme pokračovali v realizaci zisků ze závěru minulého roku prostřednictvím snížení durace portfolia. V závěru prvního čtvrtletí jsme potom využili vyšších výnosů (nižších cen) a pozice ve střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisech jsme opět mírně navýšili.

V prvním čtvrtletí letošního roku pokračoval v Česku dezinflační trend, což obecně znamená spíše příznivé prostředí pro dluhopisové investice. Novým rizikem z posledních měsíců je ovšem zastavení trendu zpomalování inflace v USA, které může mít vliv na vnímání dluhopisových investic v globálním měřítku.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

var pieDataChart = [{"item_name":"Bankovn\u00ed \u00fa\u010dty a depozita","item_value":47063593,"item_percent":3.0800000000000001},{"item_name":"Dluhov\u00e9 cenn\u00e9 pap\u00edry","item_value":1470067645,"item_percent":96.230000000000004},{"item_name":"Ostatn\u00ed aktiva","item_value":10496687,"item_percent":0.68999999999999995}]; var chartColors = ["#092f68","#fbc319","#C50101","#ee602f","#782f87","#f4a16a","#78c31c"];

Datum: 10. 7. 2024

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0896 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 441 017 219,43 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 322 556 376,55

Skladba majetku fondu k 31. 5. 2024

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Podmínky
garance

ČSOB garantovaném účastnickém fondu vám zaručíme návratnost vlastní investice,
příspěvků zaměstnavatele a všech státních příspěvků.

Předpokladem je 100% vklad peněz do Garantovaného fondu po celou dobu spoření
(nelze kombinovat s ostatními účastnickými fondy) a minimální doba spoření 10 let.

Dokumenty
ke stažení

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 10 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.