ČSOB garantovaný účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří nemají zkušenosti s investováním a chtějí mít jistotu,
že své peníze investují s nízkým rizikem a jsou ochotni splnit podmínky garance.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 30. 6. 2023

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

ČSOB garantovaný účastnický fond dosáhl výkonnosti ve výši 2,11 % od začátku roku a 1,78 % od založení fondu.

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v první polovině roku 2023 charakteristický růstem cen dluhopisů. Důvodem růstu cen byla stabilita základních úrokových sazeb ze strany České národní banky na úrovni 7 %, snižující se inflace v ČR a zpomalování české i světové ekonomiky. Svou roli sehrála i rostoucí očekávání, že se pomalu blíží období snižování sazeb, ke kterému by mohlo dojít již koncem roku 2023 a pokračovat by pak mělo i v roce 2024.

Inflace postupně celosvětově klesá, nicméně stále se pohybuje nad cílem centrálních bank.  Proto americký Fed i Evropská centrální banka v prvním pololetí zvyšovaly základní úrokové sazby a pomalu se přibližují ke konci utahování své měnové politiky.

V portfoliu účastnického fondu se nachází zejména státní dluhopisy, korporátní a bankovní dluhopisy a hotovost. Vzhledem k vývoji na finančních trzích jsme v roce 2023 postupně dokupovali střednědobé a dlouhodobé dluhopisy a zároveň využívali úložky za sazby poblíž 7 %.

V druhé polovině roku 2023 počítáme s příznivým prostředím pro dluhopisy a s růstem jejich cen. Portfolio účastnického fondu by tak mělo v průběhu druhé poloviny roku z růstu cen dluhopisů profitovat.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 18. 9. - 24. 9. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0239 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 533 671 932,55 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 497 937 632,25

Skladba majetku fondu k 31.08.2023

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Podmínky
garance

ČSOB garantovaném účastnickém fondu vám zaručíme návratnost vlastní investice,
příspěvků zaměstnavatele a všech státních příspěvků.

Předpokladem je 100% vklad peněz do Garantovaného fondu po celou dobu spoření
(nelze kombinovat s ostatními účastnickými fondy) a minimální doba spoření 10 let.

Dokumenty
ke stažení

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.