ČSOB garantovaný účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří nemají zkušenosti s investováním a chtějí mít jistotu,
že své peníze investují s nízkým rizikem a jsou ochotni splnit podmínky garance.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 7 200 Kč ročně
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 12. 2023

Ing. Martin Horák

portfolio manažer

ČSOB garantovaný účastnický fond dosáhl výkonnosti ve výši 7,33 % od začátku roku a 6,97 % od založení fondu.

Vývoj na českém dluhopisovém trhu byl v roce 2023 charakteristický růstem cen dluhopisů. Důvodem růstu cen byla stabilita základních úrokových sazeb ze strany České národní banky na úrovni 7 %, snižující se inflace v ČR a zpomalování české i světové ekonomiky. Ceny dluhopisů postupně podporovalo i očekávání, že základní úrokové sazby se koncem roku mohou v ČR začít snižovat. Prvního snížení repo sazby ČNB 0,25procentního bodu jsme se dočkali již v prosinci a trend snižování by měl pokračovat i v roce 2024.

Inflace postupně celosvětově klesá, nicméně stále se pohybuje nad cílem centrálních bank. Proto americký Fed i Evropská centrální banka až do 3. čtvrtletí 2023 zvyšovaly základní úrokové sazby. Ve čtvrtém čtvrtletí byla dále potvrzována síla dezinflačního trendu a Fed i ECB již ponechávaly oficiální sazby beze změny. Posunula se také očekávání začátku snižování sazeb, a to do prvního pololetí roku 2024.

V portfoliu účastnického fondu se nachází zejména státní dluhopisy a hotovost. Vzhledem k vývoji na finančních trzích jsme v roce 2023 postupně dokupovali střednědobé a dlouhodobé dluhopisy a zvyšovali citlivost portfolia na očekávaný pohyb výnosů. Silný pokles výnosů (růst cen) dluhopisů nás v závěru roku motivoval k částečné realizaci zisků a mírnému snížení modifikované durace portfolia.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům mělkého přistání světové ekonomiky a geopolitickým rizikům očekáváme, že rozkolísanost finančních trhů bude z důvodu větších nejistot i nadále pokračovat. V roce 2024 počítáme s pokračováním dezinflačního trendu, a tedy spíše příznivým prostředím pro dluhopisy. Výkonnost účastnického fondu by měla v roce 2024 z růstu cen dluhopisů postupně profitovat.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

var pieDataChart = [{"item_name":"Bankovn\u00ed \u00fa\u010dty a depozita","item_value":197347316,"item_percent":12.59},{"item_name":"Dluhov\u00e9 cenn\u00e9 pap\u00edry","item_value":1368694922,"item_percent":87.349999999999994},{"item_name":"Ostatn\u00ed aktiva","item_value":871161,"item_percent":0.059999999999999998}]; var chartColors = ["#092f68","#fbc319","#C50101","#ee602f","#782f87","#f4a16a","#78c31c"];

Datum: 16. 4. 2024

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0645 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 496 723 505,34 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 406 011 995,61

Skladba majetku fondu k 31.03.2024

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Podmínky
garance

ČSOB garantovaném účastnickém fondu vám zaručíme návratnost vlastní investice,
příspěvků zaměstnavatele a všech státních příspěvků.

Předpokladem je 100% vklad peněz do Garantovaného fondu po celou dobu spoření
(nelze kombinovat s ostatními účastnickými fondy) a minimální doba spoření 10 let.

Dokumenty
ke stažení

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 10 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.