ČSOB dynamický zodpovědný účastnický fond

Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů s ohledem na životní prostředí a sociální odpovědnost. Je vhodný pro klienty s dlouhodobými investičními cíli, kteří očekávají vysoký výnos, ale nevadí jim vysoké riziko kolísání hodnoty investice.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

k 30. 9. 2023 

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Dynamický zodpovědný účastnický fond nabízí ČSOB Penzijní společnost svým klientům od 1. 1. 2023 a první zainvestování fondu po vkladu prostředků ze strany klientů proběhlo ve druhém lednovém týdnu. Výkonnost fondu tak není zcela porovnatelná s dynamickým účastnickým fondem, který profitoval z růstu akcií již od samotného počátku roku. Za období od konce roku 2022 do okamžiku prvotního zainvestování dynamického zodpovědného účastnického fondu rostly akciové trhy přibližně o 6 %. Z důvodu nižšího objemu majetku fondu jsme investice v první polovině roku prováděli nepřímo prostřednictvím podílového fondu ČSOB Akciový zodpovědný a až s růstem majetku ve fondu postupně investovali i do přímých akciových pozic. V měsíci říjnu bylo portfolio plně přeinvestováno do přímých akciových pozic.

Vzhledem k zainvestování ČSOB dynamického zodpovědného účastnického fondu převážně do akcií, zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 4,78 % od začátku roku a 4,78 % od založení fondu.

Vývoj na akciových trzích byl v roce 2023 charakteristický růstem cen. Akciové trhy podpořily relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami, stále silná ekonomická aktivita především v USA, dobré zisky společností, stabilizace a postupný pokles inflace a očekávání brzkého konce zvyšování úrokových sazeb ve světě. Ve třetím čtvrtletí prošly akcie korekcí po oznámení americké centrální banky, že bude držet úrokové sazby vyšší po delší dobu, než s čím finanční trhy původně počítaly, což snížilo atraktivitu akcií.

V roce 2023 jsme portfolio zainvestovali do akcií splňujících kritéria zodpovědného investování a teritoriálně obchodovaných na vyspělých trzích USA a Evropy. Na začátku roku jsme provedli několik úprav v portfoliu, tak abychom reflektovali stále významnější znaky přicházející dezinflace. Zároveň výprodeje roku 2022 přinesly několik zajímavých příležitostí. V první řadě jsme navýšili váhu v technologickém sektoru nákupem akcií společnosti Adobe Systems, jejíž ocenění se významně snížilo navzdory navýšenému výhledu společnosti. Příležitosti jsme viděli i v jiných sektorech. V sektoru zdravotnického vybavení jsme nakoupili společnost Edwards Lifesciences, která se zabývá vývojem a výrobou produktů k léčbě kardiovaskulárních obtíží. Ve třetím čtvrtletí jsme reagovali na překotný vývoj v technologickém sektoru, jmenovitě AI. Začali jsme prodávat akcie Nvidia, jejíž cena vyrostla nad naše růžové scénáře, a místo nich nakupovali společnost Arista Networks, která dodává potřebnou hardwarovou infrastrukturu nutnou pro neustále se zvyšující nároky na výpočetní výkon. V oblasti obnovitelných zdrojů jsme prodali akcie Siemens Energy, která se potýká s problémy s kvalitou v divizi větrných turbín. Na druhou stranu jsme navýšili pozici ve zdravotnickém gigantu AstraZeneca, jehož cena byla v posledních měsících pod tlakem navzdory řadě slibných léků ve vývoji.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům mělkého přistání světové ekonomiky, vyšším výnosům v USA a Evropě a geopolitickým rizikům jsme na akcie opatrní a očekáváme, že rozkolísanost finančních trhů bude z důvodu větších nejistot i nadále pokračovat. Z dlouhodobého pohledu je velmi pravděpodobné, že slabou výkonnost akcií z roku 2022 již máme za sebou a očekáváme, že dlouhodobá výkonnost ČSOB dynamického zodpovědného účastnického fondu bude v delším investičním horizontu pozitivní. 

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 20. 11. - 26. 11. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,1048 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 116 148 652,46 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 105 134 028,13

Skladba majetku fondu k 31.10.2023

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.