ČSOB dynamický zodpovědný účastnický fond

Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů s ohledem na životní prostředí a sociální odpovědnost. Je vhodný pro klienty s dlouhodobými investičními cíli, kteří očekávají vysoký výnos, ale nevadí jim vysoké riziko kolísání hodnoty investice.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

k 31. 3. 2023 

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Dynamický zodpovědný účastnický fond nabízí ČSOB Penzijní společnost svým klientům od 1. 1. 2023 a první zainvestování fondu po vkladu prostředků ze strany klientů proběhlo ve druhém lednovém týdnu. Výkonnost fondu tak není zcela porovnatelná s dynamickým účastnickým fondem, který profitoval z růstu akcií již od samotného počátku roku. Za období od konce roku 2022 do okamžiku prvotního zainvestování dynamického zodpovědného účastnického fondu rostly akciové trhy přibližně o 6 %.

Vzhledem k zainvestování ČSOB Dynamického zodpovědného účastnického fondu převážně do akcií, zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 3,12 % od začátku roku a 3,12 % od založení fondu.

Vývoj na akciových trzích byl v prvním čtvrtletí roku 2023 charakteristický růstem cen. Akciové trhy podpořilo znovuotevření Číny po covidových omezeních, relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami, stále silná ekonomická aktivita, stabilizace inflace a očekávání brzkého konce zvyšování úrokových sazeb ve světě.

V prvním čtvrtletí roku 2023 jsme portfolio zainvestovali do akcií splňujících kritéria zodpovědného investování z USA a Evropy.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům mělké recese jsme na akcie aktuálně neutrální a očekáváme, že rozkolísanost akciového trhu bude pokračovat. Z dlouhodobého pohledu je však pravděpodobné, že slabou výkonnost z roku 2022 již máme na akciových trzích za sebou a očekáváme, že dlouhodobá výkonnost ČSOB dynamického zodpovědného účastnického fondu bude pozitivní.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 29. 5. - 4. 6. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0660 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 43 741 538,40 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 41 033 395,85

Skladba majetku fondu k 30.4.2023

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.