ČSOB dynamický zodpovědný účastnický fond

Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů s ohledem na životní prostředí a sociální odpovědnost. Je vhodný pro klienty s dlouhodobými investičními cíli, kteří očekávají vysoký výnos, ale nevadí jim vysoké riziko kolísání hodnoty investice.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 7 200 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

k 31. 3. 2024 

Ing. Pavel Kopeček, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB dynamického zodpovědného účastnického fondu převážně do akcií, zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 7,31 % od začátku roku a 26,33 % od založení fondu.

Vývoj na akciových trzích byl v prvním čtvrtletí 2024 charakteristický růstem cen. Akciové trhy podpořily relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami, stále silná ekonomická aktivita především v USA, dobré zisky společností, stabilizace inflace a očekávání brzkého konce zvyšování úrokových sazeb ve světě.

V roce 2024 jsme podíl akcií v portfoliu drželi nad 95 %. V rámci novoroční revize jsem se rozhodl více zastoupit technologický sektor v portfoliu. Přikoupil jsem Microsoft a Alphabet, zatímco jsem uprodal americkou investiční banku Morgan Stanley a farmaceutický gigant AstraZeneca.

Vzhledem k nečekané odolnosti především americké ekonomiky jsme na akcie neutrální až lehce pozitivní. Většímu optimismu brání relativně vyšší ocenění amerického trhu a relativně odolná inflace poblíž 3 %. Z dlouhodobého pohledu stále očekáváme, že pozitivní výkonnost ČSOB dynamického účastnického fondu bude v delším investičním horizontu pokračovat.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

var pieDataChart = [{"item_name":"Bankovn\u00ed \u00fa\u010dty a depozita","item_value":13316380,"item_percent":6.3099999999999996},{"item_name":"Akcie a pod\u00edlov\u00e9 listy","item_value":195160689,"item_percent":92.439999999999998},{"item_name":"Ostatn\u00ed aktiva","item_value":2636002,"item_percent":1.25}]; var chartColors = ["#092f68","#fbc319","#C50101","#ee602f","#782f87","#f4a16a","#78c31c"];

Datum: 21. 5. 2024

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,2830 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 233 966 644,81 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 182 353 030,24

Skladba majetku fondu k 30. 4. 2024

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 10 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.