ČSOB dynamický zodpovědný účastnický fond

Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů s ohledem na životní prostředí a sociální odpovědnost. Je vhodný pro klienty s dlouhodobými investičními cíli, kteří očekávají vysoký výnos, ale nevadí jim vysoké riziko kolísání hodnoty investice.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

k 1. 1. 2023 

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

ČSOB dynamický zodpovědný účastnický fond je vhodný pro investory, kteří chtějí dosáhnout vyššího zhodnocení v dlouhodobém horizontu a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice. Při obhospodařování účastnického fondu jsou aplikovány politiky zodpovědného investování ve skupině KBC. Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů, dluhopisů a hotovosti. Akciová složka může být až 100 %.

Cílem skupiny ČSOB, je prostřednictvím zodpovědného investování podpořit vývoj směrem k udržitelnějšímu světu tím, že nebude investovat do činností, které mají závažný negativní dopad na aspekty životního prostředí, sociální aspekty a aspekty správy a řízení společností („ESG“) tím, že bude svými investicemi prosazovat zásady ESG tak, že bude podporovat země a společnosti, aby při svém rozhodování zohledňovaly udržitelnost a změnu klimatu, a že bude podporovat udržitelný rozvoj investováním do zelených, sociálních a udržitelných dluhopisů a do emitentů, kteří jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje.

Výše uvedený text má pouze informativní charakter a je subjektivním stanoviskem autora. Nejedná se o analýzu či penzijní doporučení ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 23. 1. - 29. 1. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0194 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 2 995 550,98 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 938 409,52

Skladba majetku fondu k 13. 1. 2023

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Dále předpokládáme průměrné roční zhodnocení ve výši 3 % p. a., které vychází z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice.