ČSOB dynamický účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice.
Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 3. 2023 

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB dynamického účastnického fondu převážně do akcií, zaznamenalo portfolio od začátku roku výkonnost ve výši 8,18 % a 68,78 % od založení fondu.

Vývoj na akciových trzích byl v prvním čtvrtletí roku 2023 charakteristický růstem cen. Akciové trhy podpořilo znovuotevření Číny po covidových omezeních, relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami, stále silná ekonomická aktivita, stabilizace inflace a očekávání brzkého konce zvyšování úrokových sazeb ve světě.

V prvním čtvrtletí roku 2023 jsme snižovali podíl Ameriky na úkor Evropy a obecně udržovali podíl akcií na stabilní úrovni. I přes snížení podílu amerických akcií zůstává většina akciové části stále zainvestovaná v USA.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům mělké recese jsme na akcie aktuálně neutrální a očekáváme, že rozkolísanost akciového trhu bude pokračovat. Z dlouhodobého pohledu je však pravděpodobné, že slabou výkonnost z roku 2022 již máme na akciových trzích za sebou a očekáváme, že dlouhodobá pozitivní výkonnost ČSOB dynamického účastnického fondu bude v delším investičním horizontu pokračovat.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 29. 5. - 4. 6. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,7566 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 6 386 096 635,25 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 3 635 584 243,79

Skladba majetku fondu k 30.4.2023

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.