ČSOB dynamický účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice.
Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 12. 2021 

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB dynamického účastnického fondu zejména do akcií, zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 22,40 % od začátku roku a 82,79 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v roce 2021 charakteristický výrazným růstem cen akcií. Akciové trhy profitovaly z kombinace rychlého ekonomického oživení a silných firemních zisků a zakončily rok 2021 s velmi solidním zhodnocením. Rizikem pro akciové trhy zůstávají poškozené dodavatelské řetězce, nárůst inflace, stále přítomný koronavirus a blížící se zvyšování úrokových sazeb ze strany americké centrální banky.

V roce 2021 jsme akcie proti pevně úročené části portfolia nadvažovali a u akciové části jsme udržovali vyšší podíl Ameriky na úkor Evropy.

V roce 2022 zůstáváme na akcie mírně pozitivní a očekáváme, že pozitivní výkonnost ČSOB dynamického účastnického fondu bude pokračovat.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 17. 1. - 23. 1. 2022

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,7108 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 4 053 189 199,66 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 369 123 861,06

Skladba majetku fondu k 31. 12. 2021

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč