ČSOB dynamický účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice.
Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 3. 2022 

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB Dynamického účastnického fondu zejména do akcií, zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši -4,84 % od začátku roku a 73,95 % od založení fondu.

Vývoj na akciových trzích byl v prvním čtvrtletí roku 2022 charakteristický poklesem cen. Akciové trhy byly pod tlakem z důvodu rostoucí inflace, očekávaného zvyšování úrokových sazeb ve světě a v neposlední řadě i nejistot plynoucích z vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu.

V prvním čtvrtletí roku 2022 jsme udržovali vyšší podíl Ameriky na úkor Evropy a akcie jsme výrazněji neuprodávali.

V roce 2022 zůstáváme na akcie mírně pozitivní a očekáváme, že dlouhodobá pozitivní výkonnost ČSOB dynamického účastnického fondu bude pokračovat.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 13. 6. - 19. 6. 2022

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,4552 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 4 029 173 160,51 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 768 873 127,85

Skladba majetku fondu k 31. 5. 2022

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření, průměrné roční zhodnocení ve výši 3 % p. a., které vychází
z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií. Skutečné zhodnocení dosažené jednotlivými účastnickými fondy se může lišit.