ČSOB dynamický účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice.
Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 12. 2022 

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB dynamického účastnického fondu zejména do akcií, zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši -14,65 % od začátku roku a 56,02 % od založení fondu.

Vývoj na akciových trzích byl v roce 2022 charakteristický poklesem cen. Akciové trhy byly pod prodejním tlakem z důvodu rostoucí inflace, rychlého zvyšování úrokových sazeb ve světě a v neposlední řadě i nejistot plynoucích z vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu, vysokých cen komodit a obecně tedy faktorů, které negativně ovlivňují ziskovost firem.

V roce 2022 jsme udržovali vyšší podíl USA na úkor Evropy a obecně vyšší podíl hotovosti v portfoliu.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům jsme na akcie nadále opatrnější a očekáváme, že rozkolísanost akciového trhu bude pokračovat. Z dlouhodobého pohledu je však pravděpodobné, že větší část poklesu již máme na akciových trzích za sebou a očekáváme, že dlouhodobá pozitivní výkonnost ČSOB dynamického účastnického fondu bude v delším investičním horizontu pokračovat.

Výše uvedený text má pouze informativní charakter a je subjektivním stanoviskem autora. Nejedná se o analýzu či penzijní doporučení ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 23. 1. - 29. 1. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,6632 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 5 573 575 993,46 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 3 351 030 004,95

Skladba majetku fondu k 31. 12. 2022

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Dále předpokládáme průměrné roční zhodnocení ve výši 3 % p. a., které vychází z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice.