ČSOB dynamický účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice.
Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 30. 6. 2017 (2Q)

Zhodnocení ČSOB dynamického účastnického fondu dosáhlo v prvním pololetí roku 2017 hodnoty 3,11 %.

První polovina roku 2017 byla na finančních trzích ve znamení růstu cen akcií a poklesu cen dluhopisů. Makroekonomická data byla pozitivní a potvrzovala růst jak české, tak i světové ekonomiky. Zásadní změnou prošel vývoj inflace. Inflace v ČR překročila hodnotu 2 % a její zrychlení v kombinaci s přílivem spekulativních peněz vedlo k ukončení devizových intervencí ze strany ČNB. Ve druhé polovině roku 2017 by měla nastat postupná normalizace měnové politiky. I ve světě je patrný trend zvyšování inflace a postupné normalizace měnových politik centrálních bank.

Akciové trhy profitovaly z pozitivního vývoje ekonomik, pokračujícího ekonomického růstu, solidních korporátních výsledků a očekávání fiskálních stimulů, které slibuje nová americká administrativa. Ceny akcií podporovaly i centrální banky svou ultra uvolněnou měnovou politikou a pozitivně působily i zprávy o přesunu investorů z dluhopisů do akcií.

V prvním pololetí 2017 výnosy českých dluhopisů rostly a ceny tedy klesaly. Trend poklesu cen byl způsoben pozitivním vývojem v české ekonomice, nárůstem inflace nad 2 % a prodejním tlakem ze strany investorů. Svou roli sehrály i rostoucí výnosy v EU, které české dluhopisy následovaly. Pokud růst inflace přetrvá i do druhého pololetí, mohou se dluhopisy ve zbytku roku 2017 dostat pod prodejní tlak a zaznamenat nízké, nebo mírně záporné zhodnocení.

Vzhledem k dynamickému charakteru, zainvestování účastnického fondu zejména do akcií, zaznamenalo portfolio dynamického účastnického fondu v prvním pololetí roku 2017 pozitivní výkonnost.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 9. 10. - 15. 10. 2017

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,2561 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 409 578 413,61 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 326 073 132,38

Skladba majetku fondu k 30. 9. 2017

Bankovní účty a depozita
Cenné papíry vydané podílovým fondem
Dluhové cenné papíry
Akcie
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč