ČSOB dynamický účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice.
Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 30. 6. 2022 

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB dynamického účastnického fondu zejména do akcií, zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši -17,72 % od začátku roku a 50,4 % od založení fondu.

Vývoj na akciových trzích byl v prvním pololetí roku 2022 charakteristický poklesem cen. Akciové trhy byly pod prodejním tlakem z důvodu rostoucí inflace, zvyšování úrokových sazeb ve světě a v neposlední řadě i nejistot plynoucích z vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu.

V prvním pololetí roku 2022 jsme udržovali vyšší podíl Ameriky na úkor Evropy.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům jsme na akcie opatrní a očekáváme, že rozkolísanost akciového trhu bude pokračovat. Z dlouhodobého pohledu je však pravděpodobné, že větší část poklesu již máme na akciových trzích za sebou a očekáváme, že dlouhodobá pozitivní výkonnost ČSOB dynamického účastnického fondu bude v delším horizontu pokračovat.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 12. 9. - 18. 9. 2022

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,5414 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 4 614 021 624,14 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 993 303 677,75

Skladba majetku fondu k 31. 8. 2022

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření, průměrné roční zhodnocení ve výši 3 % p. a., které vychází
z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií. Skutečné zhodnocení dosažené jednotlivými účastnickými fondy se může lišit.