ČSOB dynamický účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice.
Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 30. 6. 2021 

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Zhodnocení ČSOB dynamického účastnického fondu dosáhlo 70,94 % od založení fondu.

První pololetí roku 2021 bylo charakteristické pokračujícím růstem cen akcií. Akciové trhy profitovaly z masivní fiskální a monetární stimulace, úspěšné očkování obyvatelstva (zejména v USA a Evropě), očekávání rychlého ekonomického růstu v roce 2021 a přesunu investorů směrem od dluhopisů k akciím. Zveřejňovaná ekonomická data podporovala pozitivní očekávání investorů a zlepšoval se jak trh práce, tak i vpřed hledící ekonomické indikátory. Naopak vliv koronaviru na akciové trhy slábl a finanční trhy se soustředily na zlepšování ekonomické situace spojené s normalizaci ekonomického a společenského života.

V roce 2021 počítáme s pokračujícím očkováním obyvatelstva, normalizací situace a rychlým růstem HDP. ČNB by měla pokračovat s normalizací měnové politiky a postupně zvyšovat úrokové sazby. Nejistoty ohledně rychlosti oživení ekonomik, průběhu očkování a dalšího vývoje či mutací koronaviru však nadále zůstávají značné a budou vyžadovat pokračování podpory ze strany nejvýznamnějších centrálních bank a vlád přinejmenším do konce roku 2021.

V portfoliu účastnického fondu se nachází zejména akcie a malou část tvoří hotovost. V případě akciové části jsme udržovali vyšší expozici vůči americkým trhům a nižší expozici vůči evropským trhům a obecně jsme celkovou akciovou pozici v průběhu prvního pololetí mírně zvýšili.

Vzhledem k dynamickému charakteru portfolia a zainvestování účastnického fondu zejména do akcií, zaznamenalo portfolio dynamického účastnického fondu od začátku roku pozitivní výkonnost ve výši 14,46 %.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 4. 10. - 10. 10. 2021

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,7132 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 3 671 755 871,30 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 2 143 202 338,56

Skladba majetku fondu k 31. 8. 2021

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč