ČSOB dynamický účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice.
Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 7 200 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 12. 2023 

Ing. Pavel Kopeček, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB dynamického účastnického fondu převážně do akcií, zaznamenalo portfolio od začátku roku výkonnost ve výši 23,36 % a 92,46 % od založení fondu.

Vývoj na akciových trzích byl v roce 2023 charakteristický růstem cen. Akciové trhy podpořily relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami, stále silná ekonomická aktivita především v USA, dobré zisky společností, stabilizace a postupný pokles inflace a očekávání brzkého konce zvyšování úrokových sazeb ve světě.

V roce 2023 jsme podíl akcií v portfoliu mírně navyšovali. Udržovali jsme vyšší podíl USA, nižší podíl Evropy a přikupovali jsme technologické společnosti. Změn doznala i akciová část portfolia, ve které vybíráme jednotlivé akcie v návaznosti na zajímavé tržní trendy a očekávaný výnosový potenciál. Z technologických společností jsme nakoupili Adobe Systems, která jako jedna z prvních úspěšně začlenila umělou inteligenci do svých produktů. V rámci sektoru zdravotnictví jsme uprodali akcie Novo Nordisku, který dosáhl na nová historická maxima, a místo nich koupili akcie Edwards Lifesciences, jejíž výsledky jsou ovlivněny krátkodobým nedostatkem personálu v nemocnicích, zatímco obchodní model vypadá robustně. Prodávali jsme akcie Volkswagenu, který čelí rostoucí čínské konkurenci, a uvolněné prostředky jsme zainvestovali do akcií EssilorLuxottica, největšího světového výrobce brýlí a čoček. Uprodávali jsme společnost Walt Disney, protože ziskovost její streamovací platformy je pro nás zatím zklamáním.

Náš základní scénář pro rok 2024 předpokládá pokračování dezinflace ve vyspělých ekonomikách následované snižováním úrokových sazeb centrálními bankami. Tento typ prostředí bývá obecně poměrně příznivý pro akcie i dluhopisy. Riziky pro tento scénář jsou především možnost prudšího zpomalení světové ekonomiky, které by bylo nepříznivé zejména pro akciové investice, anebo naopak reakcelerace inflace, která by mohla být problematická jak pro akcie, tak pro dluhopisy.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

var pieDataChart = [{"item_name":"Bankovn\u00ed \u00fa\u010dty a depozita","item_value":147002690,"item_percent":1.72},{"item_name":"Akcie a pod\u00edlov\u00e9 listy","item_value":8200848092,"item_percent":95.760000000000005},{"item_name":"Ostatn\u00ed aktiva","item_value":215701725,"item_percent":2.52}]; var chartColors = ["#092f68","#fbc319","#C50101","#ee602f","#782f87","#f4a16a","#78c31c"];

Datum: 28. 2. 2024

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 2,0516 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 8 940 830 182,68 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 4 358 053 403,86

Skladba majetku fondu k 31.1. 2024

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 10 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.