ČSOB dynamický účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice.
Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 3. 2018 (1Q)

Zhodnocení ČSOB dynamického účastnického fondu dosáhlo v prvním čtvrtletí roku 2018 hodnoty -3,63 %.

První čtvrtletí roku 2018 bylo na finančních trzích ve znamení velké rozkolísanosti a poklesu jak cen akcií, tak i dluhopisů. Makroekonomická data z ČR, USA i Evropy byla pozitivní a potvrzovala růst globální ekonomiky. Nicméně tato pozitiva převážily nárůst rozkolísanosti trhů, obavy ze zvyšování úrokových sazeb a obavy z obchodních válek. ČNB přistoupila k dalšímu zvýšení základních úrokových sazeb, a to na 0,75 %. I ve světě je patrný trend zvyšování inflace a pokračování normalizace měnových politik centrálních bank.

Akciové trhy začaly rok 2018 silným růstem a měsíc leden byl jedním z nejlepších za poslední roky. Trhy profitovaly ze silného růstu ekonomik a pozitivních výhledů pro rok 2018. V únoru však přišla silná korekce, které byla způsobena obavami z rychlejšího zvyšování úrokových sazeb ze strany významných světových centrálních bank a možného zpomalení ekonomik. V březnu se akcie dostaly pod tlak kvůli obavě z obchodních válek a protekcionismu po oznámení o uvalení cel ze strany USA.

Vzhledem k dynamickému charakteru, zainvestování účastnického fondu zejména do akcií, zaznamenalo portfolio dynamického účastnického fondu v prvním čtvrtletí negativní výkonnost.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 9. 4. - 15. 4. 2018

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,2149 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 573 319 558,09 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 471 907 454,19

Skladba majetku fondu k 31. 3. 2018

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč