ČSOB dynamický účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice.
Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvěk zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Porovnat s jinými fondy

Komentář správce fondu ke 31. 12. 2016 (4Q)

Zhodnocení ČSOB dynamického účastnického fondu dosáhlo v roce 2016 hodnoty 5,36 %.

Vývoj na finančních trzích byl v roce 2016 velmi rozkolísaný. Počátek roku byl ve znamení zvyšování kreditních přirážek dluhopisů a výrazného poklesu cen akcií. Následovala stabilizace a akciové trhy ztráty z počátku roku umazávaly. Uklidnění situace naopak neprospělo českým dluhopisům, které cenově ztrácely. Do hledáčku investorů se postupně dostávalo blížící se hlasování britských voličů o setrvání v EU a nervozita na finančních trzích znovu narůstala. Z toho profitovaly dluhopisy, které byly podpořeny nákupy ze strany Evropské centrální banky. Po rozhodnutí britských voličů opustit EU akciové trhy propadly, ale po zjištění, že efekt opuštění EU nebude z ekonomického pohledu tak výrazný, jak se trhy obávaly, akciové trhy propad vyrovnaly a rostly podpořeny pozitivním vývojem ekonomiky. Dalším milníkem, překvapivě pozitivním, pak bylo zvolení Donalda Trumpa za amerického prezidenta.

Makroekonomická data byla v první polovině roku 2016 smíšená, nicméně stále potvrzovala růst světové ekonomiky. Ve druhé polovině roku pak převládala data pozitivní a z toho profitovaly akcie, zatímco dluhopisy se ocitly pod prodejním tlakem. I v ČR nadále pokračuje poměrně silný růst hospodářství a jedinou výjimkou byla doposud nízká inflace, která se však koncem roku zvýšila.

Počátkem roku 2016 výrazně oslabovaly evropské a americké akcie. Důvodem byly obavy ze zpomalování globální ekonomiky, negativní vliv Číny a spekulace, že současné ekonomické prostředí povede ke snížení ziskovosti bankovního sektoru. Poklesu akciových trhů dopomohla i slabší makro data. Tyto obavy vedly k silným výprodejům na akciových trzích. Až po zlepšení makroekonomických dat a postupnému zklidnění situace došlo ke stabilizaci a opětovnému růstu akciových trhů, které z velké většiny své ztráty z počátku roku smazaly. K negativní změně došlo v souvislosti s výsledkem britského referenda o odchodu z EU, po kterém akciové trhy výrazně oslabily. Akciové trhy se však z propadu rychle oklepaly a díky pokračujícímu růstu světové ekonomiky a pozitivním datům z ekonomiky rostly. Koncem roku 2016 akcie dosáhly nejvyšších hodnot a výrazně přispěly k pozitivní výkonnosti účastnického fondu.

Vzhledem k dynamickému charakteru, zainvestování účastnického fondu zejména do akcií, zaznamenalo portfolio dynamického účastnického fondu v roce 2016 pozitivní zhodnocení.

ing-kotous

Ing. Radim Kotrouš, CFA
portfolio manažer

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 12. 6. - 18. 6. 2017

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,2394 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 308 604 037,30 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 248 992 254,58

Skladba majetku fondu k 31. 5. 2017

Bankovní účty a depozita
Cenné papíry vydané podílovým fondem
Dluhové cenné papíry
Akcie
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč