ČSOB dynamický účastnický fond

Vhodný pro investory, kteří chtějí maximální růst a nevadí jim vyšší riziko kolísání hodnoty investice.
Fond investuje zejména do akcií, podílových fondů a dluhopisů – akciová složka může být až 100 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 7 200 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 3. 2024 

Ing. Pavel Kopeček, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB dynamického účastnického fondu převážně do akcií, zaznamenalo portfolio od začátku roku výkonnost ve výši 10 % a 111,76 % od založení fondu.

Vývoj na akciových trzích byl v prvním čtvrtletí 2024 charakteristický růstem cen. Akciové trhy podpořily relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami, stále silná ekonomická aktivita především v USA, dobré zisky společností, stabilizace inflace a očekávání brzkého konce zvyšování úrokových sazeb ve světě.

V roce 2024 jsme podíl akcií v portfoliu drželi nad 95 %. Udržovali jsme vyšší podíl USA, nižší podíl Evropy a otevřeli několik tematických sázek. Začali jsme s postupným přikupováním ETF zaměřeného na malé americké společnosti, které fungují jako zajištění pro případ zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Z jeho politiky „America First“ budou benefitovat právě menší společnosti, jejichž příjmy pocházejí téměř výhradně z USA.

Vzhledem k nečekané odolnosti především americké ekonomiky jsme na akcie neutrální až lehce pozitivní. Většímu optimismu brání relativně vyšší ocenění amerického trhu a relativně odolná inflace poblíž 3 %. Z dlouhodobého pohledu stále očekáváme, že pozitivní výkonnost ČSOB dynamického účastnického fondu bude v delším investičním horizontu pokračovat.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

var pieDataChart = [{"item_name":"Bankovn\u00ed \u00fa\u010dty a depozita","item_value":176502295,"item_percent":1.75},{"item_name":"Akcie a pod\u00edlov\u00e9 listy","item_value":9701314423,"item_percent":96.450000000000003},{"item_name":"Ostatn\u00ed aktiva","item_value":180192005,"item_percent":1.79}]; var chartColors = ["#092f68","#fbc319","#C50101","#ee602f","#782f87","#f4a16a","#78c31c"];

Datum: 13. 6. 2024

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 2,1571 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 10 105 714 891,00 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 4 684 829 046,52

Skladba majetku fondu k 31. 5. 2024

Bankovní účty a depozita
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 10 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.