Proč spořit na penzi s námi

Pokud už víte, že chcete spořit formou penzijního spoření,
vybírejte pečlivě svého partnera.
Jedná se doslova o volbu na celý život.

icon-hotel

Fungujeme od roku
1994

Už 30 let vám pomáháme mít se v penzi lépe.
Přesněji už více než 600 000 lidem. S námi víte, že jsou vaše peníze u spolehlivé instituce.

icon-chat

Máme k vám
blízko

Spoření můžete uzavřít online nebo na pobočkách ČSOB, ČSOB Stavební spořitelny, ČSOB pojišťovny i vybraných Pošt. Jak vidíte, doslova na každém rohu.

icon-mountains

Poradíme správnou
strategii

Vyplníme s vámi penzijní dotazník
a probereme možnosti. Svou spořicí strategii
můžete kdykoli zdarma změnit.

icon-magic-wand

Program daňové
optimalizace

Zvolením programu můžete využít maximální daňové úspory v daném roce.

icon-direction

Strategii spoření můžete
měnit s věkem

S programem Strategie životního cyklu si necháte automaticky převádět peníze mezi fondy v závislosti na svém věku. Více o strategii

icon-person-light

Vše vidíte
online

Díky Penzijnímu portálu můžete své spoření kdykoli upravit. Navíc vidíte přehled plateb, smlouvy i vývoj fondů.

5 fondů, ze kterých si vybere každý

U nás v ČSOB si na penzi můžete spořit v 5 účastnických fondech. Fondy se liší svým portfoliem, mírou rizika i očekávaného výnosu. Nabízíme také službu Strategie životního cyklu, která sama mění investiční strategii podle aktuálního věku. Případně můžeme využít program Postupná reinvestice, pokud si svou smlouvu převádíte z penzijního připojištění nebo z jiné penzijní společnosti.

Nejvhodnější strategii vám doporučíme na základě vašich odpovědí v penzijním dotazníku.

Jak si vyberete peníze?
Máte několik možností, jak si můžete vybrat naspořené peníze

Výplata přes životní pojišťovnu

Toto formu výplaty úspor z penzijního spoření zajišťují vybrané pojišťovny licencované od ČNB. 

Na výběr máte ze dvou typů výplat:

  • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu

Kdy můžete požádat o postupnou výplatu přes životní pojišťovnu?

Podmínkou pro výplatu je:

 • věk minimálně 60 let a
 • doba spoření
  • aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných do 31. 12. 2023 
  • aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných od 1. 1. 2024 

Jak požádat o postupnou výplatu přes životní pojišťovnu?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Částečné odbytné v 18 letech

V 18 letech si můžete vybrat až třetinu vložených prostředků včetně zhodnocení např. na studia a pokračovat ve spoření dál.

Kdy můžete požádat o částečné odbytné v 18 letech?

Podmínkou výplaty je:

 • doba spoření aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků)
 • výplata je možné požádat ve lhůtě 24 měsíců od okamžiku, kdy klient dosáhnul 18 let.

Jak požádat o výplatu částečného odbytného v 18 letech?

V současné době nejde o výplatu částečného odbytného v 18 letech požádat. Penzijní spoření pro děti sjednáváme od 1. ledna 2016. V současné době tedy smlouvy nesplňují podmínky pro výplatu touto formou.

Invalidní penze na určenou dobu

V případě, že se stanete plně invalidním, můžete si úspory z penzijního spoření nechat vyplatit v podobě pravidelné renty (obdobně jako u starobní penze). 

Kdy můžete požádat o invalidní penzi?

Podmínkou pro vyplacení je:

 • Přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň
 • Délka spoření minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků)

Výplata úspor z penzijního spoření formou invalidní penze není podmíněná věkem.

Invalidní penzi je možné vyplácet:

 • minimálně 4krát ročně 
 • výplata nesmí být nižší než 500 Kč
 • doba výplaty musí být aspoň 3 roky

Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků.  Vybrané peníze se nedaní. 

Na rozdíl od penzijního připojištění nelze v doplňkovém penzijním spoření invalidní penzi čerpat formou jednorázového vyrovnání. 

Kdy obdržíte peníze?

Peníze vám formou pravidelné renty začneme vyplácet následující
měsíc po doručení žádosti. 

Jak požádat o výplatu invalidní penze? 

Navštivte libovolnou pobočku ČSOBČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Upozorňujeme, že klientům, kteří dosáhli věku 65 let a jejich invalidní důchod pro 3. stupeň invalidity se automaticky transformoval na důchod starobní, nelze přiznat invalidní penzi z doplňkového penzijního spoření.  Mohou nicméně žádat například o starobní penzi na dobu určitou

Předdůchod

Předdůchod je pravidelná penze vyplácená měsíčně z naspořených finančních prostředků na vašem penzijním spoření, a to  už 5 let před dosažením důchodového věku. Hodí se v situaci, kdy přijdete o práci nebo se sami rozhodnete přestat pracovat.

Kdy můžete požádat o předdůchod?

Podmínkou je:

 • doba spoření
  • aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných do 31.12.2023,
  • aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných od 1. 1. 2024
 • dostatečná částka na vašem penzijním spoření a
 • věk nejdříve  5 let před dovršením důchodového věku. 

Minimální doba čerpání předdůchodu jsou 2 roky. Stát za vás v tomto období hradí zdravotní pojištění a vy čerpáte pravidelnou měsíční penzi z naspořených prostředků.

Čerpání předdůchodu se vám nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu.

Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Při výběru zaplatíte pouze 15% daň z výnosu. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.

Kolik je nutné naspořit?

Doba výplaty 2 roky 3 roky 4 roky 5 let
Potřebná částka 315 000 Kč 465 000 Kč 620 000 Kč 770 000 Kč

Pozn.: Potřebná výše minimální naspořené částky se může měnit dle průměrné mzdy v národním hospodářství. Minimální měsíční renta vychází z podmínky odpovídající 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Důchodový věk je pro ženy stejný jako pro muže stejného data narození.

Jak požádat o předdůchod?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Postupně (penze)

Penzijní spoření si můžete nechat vyplácet formou pravidelné  starobní penze. Zvolíte si dobu (min. 3 roky) nebo částku (min. 500 Kč), kterou si chcete nechat pravidelně vyplácet. Nevyplacené peníze se vám zatím budou nadále zhodnocovat.

Kdy můžete požádat o starobní penzi?

Podmínkou pro výplatu úspor z penzijního spoření formou starobní penze je:

 • věk minimálně 60 let
 • doba spoření
  • aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích) u smluv sjednaných do 31. 12. 2023 
  • aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvcích) u smluv sjednaných od 1. 1. 2024 

Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele. Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se pak nedaní ani výnos z penzijního spoření. Více informací o tom, jak jsou úspory z penzijního spoření daněny.

Kdy obdržíte peníze?

Starobní penzi formou pravidelné renty vám začneme vyplácet následující měsíc po doručení žádosti.

Jak požádat o starobní penzi?

Nejrychleji o výpověď požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny.

Celou částku najednou (jednorázové vyrovnání)

Kdy můžete požádat o jednorázové vyrovnání?

Podmínkou pro výplatu celé částky z doplňkového penzijního spoření najednou je:

 • věk minimálně 60 let
 • doba spoření
  • aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných do 31. 12. 2023 
  • aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných od 1. 1. 2024

Při výběru peněz zaplatíte 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele. Více informací o tom, jak jsou daněny úspory vyplácené z penzijního spoření.

Kdy obdržíte peníze?

Pokud se rozhodnete pro jednorázovou výplatu, peníze vám bychom vám podle zákona měli vyplatit do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, ve kterém byl uhrazen váš poslední měsíční příspěvek. Obvykle se ale snažíme vyplatit jednorázové vyrovnání následující měsíc po doručení žádosti.

Jak požádat o jednorázové vyrovnání?

Nejrychleji požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Předčasně (Odbytné)

Kdy můžete požádat o odbytné?

Pokud úspory z penzijního spoření nezbytně potřebujete, můžete smlouvu již po 2 letech (tj. po zaplacených 24 měsíčních příspěvcích) vypovědět a vybrat si peníze. 

Získáte je včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu. 

Při výběru touto formou zaplatíte:

 • 15% daň z výnosu
 • 15% daň z příspěvku zaměstnavatele

Kdy obdržíte peníze?

Výpovědní doba je 1 měsíc. Začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od data doručení vaší výpovědi k nám do penzijní společnosti. 

Peníze vám vyplatíme nejpozději do 1 měsíce od ukončení vaší smlouvy. 

Konkrétně to znamená, že pokud:

 • Obdržíme-li vaši výpověď např. 16. března 2020,
 • od 1. dubna 2020 začne běžet výpovědní lhůta, 
 • ke 30. dubnu 2020  bude vaše smlouva ukončena.
 • A nejpozději do 31. května 2020 vám vyplatíme peníze.

Pokud jste využívali také daňové odpočty, nezapomeňte, že bude třeba, abyste je zpětně zdanili. 

Jak požádat o odbytné

Nejrychleji požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Peníze v bezpečí
už téměř 30 let

 1. Naspořené peníze stojí mimo majetek penzijní společnosti
 2. Penzijní společnost je pod dohledem Ministerstva financí a ČNB
 3. Skupina ČSOB vám pomůže i v dalších finančních oblastech
 4. Peníze jsou kontrolovány depozitářem mimo finanční skupinu
 5. Nabízíme zhodnocení až ve 5 účastnických fondech
 6. Na penzi pomáháme spořit už
  téměř 30 let

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 10 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.