Proč spořit na penzi s námi

Pokud už víte, že chcete spořit formou penzijního spoření,
vybírejte pečlivě svého partnera.
Jedná se doslova o volbu na celý život.

icon-hotel

Fungujeme od roku
1994

Už 27 let pomáháme mít
se v důchodu lépe. Přesněji
už více než 700 000 lidem.
S námi víte, že jsou vaše
peníze v bezpečí.

icon-chat

Máme k vám
blízko

Spoření můžete uzavřít na pobočkách ČSOB,
Poštovní spořitelny, ČSOB stavební spořitelny,
ČSOB pojišťovny i vybraných pošt.
Jak vidíte, doslova na každém rohu.

icon-mountains

Poradíme správnou
strategii

Vyplníme s vámi investiční
dotazník a probereme
možnosti. Svou investiční
strategii můžete kdykoli
zdarma změnit.

icon-magic-wand

Program daňové
optimalizace

Zvolením programu můžete
využít maximální státní
příspěvky a daňové úspory v
daném roce.

icon-direction

Strategii spoření můžete
měnit s věkem

S programem Strategie
životního cyklu si necháte
automaticky převádět
peníze mezi fondy v
závislosti na svém věku.

icon-person-light

Vše vidíte
online

Díky penzijnímu portálu
můžete své spoření kdykoli upravit.
Navíc vidíte přehled plateb,
smlouvy i vývoj fondů.

4 fondy, které vám naspořené peníze zhodnotí

Penzijní spoření vaše naspořené peníze zhodnotí tak, že je investuje do účastnických fondů.
Využít můžete jeden nebo více fondů, celkem však až 6 různých fondů a strategií.
S blížícím se důchodem je výhodnější přecházet od dynamičtějších fondů
s vyšším rizikem a výnosem k fondům konzervativnějším.

S výběrem strategie vám samozřejmě pomůžeme.

Můžete také využít službu Strategie životního cyklu, která sama mění investiční strategii podle aktuálního věku.

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Konzervativní styl

Nízké riziko s nižším
zhodnocení

Zjistit více

ČSOB pro penzi účastnický fond

Konzervativní styl

Nízké riziko se stabilním
zhodnocení

Zjistit více

Strategie životního cyklu

Mění investiční strategii
podle aktuálního věku

Zjistit více

Postupná reinvestice

Vhodná v případě jednorázového vkladu při sjednání smlouvy nebo při převodu smlouvy

Zjistit více

ČSOB vyvážený účastnický fond

Vyvážený styl

Střední riziko se středním
zhodnocením

Zjistit více

ČSOB dynamický účastnický fond

Dynamicky fond

Vyšší riziko s vyšším
zhodnocením

Zjistit více

Jak si vyberete peníze?
Máte několik možností, jak si můžete vybrat naspořené peníze

Postupná výplata přes životní pojišťovnu

Toto formu výplaty úspor z penzijního spoření zajišťují vybrané pojišťovny licencované od ČNB. 

Na výběr máte ze dvou typů výplat:

  • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu

Kdy můžete požádat o postupnou výplatu přes životní pojišťovnu?

Podmínkou pro výplatu je věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích).

Jak požádat o postupnou výplatu přes životní pojišťovnu?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Případně můžete vyplnit formulář Žádost o výplatu dávky z doplňkového penzijního spoření (pdf, 275 kB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Částečné odbytné v 18 letech

V 18 letech si můžete vybrat až třetinu vložených prostředků včetně zhodnocení např. na studia a pokračovat ve spoření dál.

Kdy můžete požádat o částečné odbytné v 18 letech?

Podmínkou výplaty je:

 • doba spoření aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků)
 • výplata je možná pouze v roce, ve kterém jste dosáhli 18 let

Jak požádat o výplatu částečného odbytného v 18 letech?

V současné době nejde o výplatu částečného odbytného v 18 letech požádat. Penzijní spoření pro děti sjednáváme od 1. ledna 2016. V současné době tedy smlouvy nesplňují podmínky pro výplatu touto formou.

Invalidní penze na určenou dobu

V případě, že se stanete plně invalidním, můžete si úspory z penzijního spoření nechat vyplatit v podobě pravidelné renty (obdobně jako u starobní penze). 

Kdy můžete požádat o invalidní penzi?

Podmínkou pro vyplacení je:

 • Přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň
 • Délka spoření minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků)

Výplata úspor z penzijního spoření formou invalidní penze není podmíněná věkem.

Invalidní penzi je možné vyplácet:

 • minimálně 4krát ročně 
 • výplata nesmí být nižší než 500 Kč
 • doba výplaty musí být aspoň 3 roky

Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků.  Vybrané peníze se nedaní. 

Na rozdíl od penzijního připojištění nelze v doplňkovém penzijním spoření invalidní penzi čerpat formou jednorázového vyrovnání. 

Kdy obdržíte peníze?

Peníze vám formou pravidelné renty začneme vyplácet následující
měsíc po doručení žádosti. 

Jak požádat o výplatu invalidní penze? 

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Případně můžete vyplnit formulář Žádost o výplatu dávky z doplňkového penzijního spoření (pdf, 275 kB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Předdůchod

Předdůchod je pravidelná penze vyplácená měsíčně z naspořených finančních prostředků na vašem penzijním spoření, a to  už 5 let před dosažením důchodového věku. Hodí se v situaci, kdy přijdete o práci nebo se sami rozhodnete přestat pracovat.

Kdy můžete požádat o předdůchod?

Podmínkou je doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků), dostatečná částka na vašem penzijním spoření a věk nejdříve  5 let před dovršením důchodového věku. 

Minimální doba čerpání předdůchodu jsou 2 roky. Stát za vás v tomto období hradí zdravotní pojištění a vy čerpáte pravidelnou měsíční penzi z naspořených prostředků.

Čerpání předdůchodu se vám nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu.

Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Při výběru zaplatíte pouze 15% daň z výnosu. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.

Kolik je nutné naspořit?

Doba výplaty 2 roky 3 roky 4 roky 5 let
Potřebná částka 275 000 Kč 410 000 Kč 540 000 Kč 675 000 Kč

Pozn.: Potřebná výše minimální naspořené částky se může měnit dle průměrné mzdy v národním hospodářství. Minimální měsíční renta vychází z podmínky odpovídající 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Důchodový věk je pro ženy stejný jako pro muže stejného data narození.

Jak požádat o předdůchod?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Případně můžete vyplnit formulář Žádost o výplatu dávky z doplňkového penzijního spoření (pdf, 275 kB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5

Postupně (penze)

Penzijní spoření si můžete nechat vyplácet formou pravidelné  starobní penze. Zvolíte si dobu (min. 3 roky) nebo částku (min. 500 Kč), kterou si chcete nechat pravidelně vyplácet. Nevyplacené peníze se vám zatím budou nadále zhodnocovat.

Kdy můžete požádat o starobní penzi?

Podmínkou pro výplatu úspor z penzijního spoření formou starobní penze je:

 • věk minimálně 60 let
 • doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích)

Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní se příspěvek zaměstnavatele. Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se pak nedaní ani výnos z penzijní spoření. Více informací o tom, jak jsou úspory z penzijního spoření daněny.

Kdy obdržíte peníze?

Starobní penzi formou pravidelné renty vám začneme vyplácet následující měsíc po doručení žádosti.

Jak požádat o starobní penzi?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Případně můžete vyplnit formulář Žádost o výplatu dávky z doplňkového penzijního spoření (pdf, 275 kB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5

Celou částku najednou (jednorázové vyrovnání)

Kdy můžete požádat o jednorázové vyrovnání?

Podmínkou pro výplatu celé částky z doplňkového penzijního spoření najednou je:

 • věk minimálně 60 let
 • doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků)

Při výběru peněz zaplatíte 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele. Více informací o tom, jak jsou daněny úspory vyplácené z penzijního spoření.

Kdy obdržíte peníze?

Pokud se rozhodnete pro jednorázovou výplatu, peníze vám bychom vám podle zákona měli vyplatit do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, ve kterém byl uhrazen váš poslední měsíční příspěvek. Obvykle se ale snažíme vyplatit jednorázové vyrovnání následující měsíc po doručení žádosti.

Jak požádat o jednorázové vyrovnání?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Případně můžete vyplnit formulář Žádost o výplatu dávky z doplňkového penzijního spoření (pdf, 275 kB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5

Předčasně (Odbytné)

Kdy můžete požádat o odbytné?

Pokud úspory z penzijního spoření nezbytně potřebujete, můžete je vybrat již po 2 letech (tj. po zaplacených 24 měsíčních příspěvcích).

Peníze získáte včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu. 

Při výběru touto formou zaplatíte:

 • 15% daň z výnosu
 • 15% daň z příspěvku zaměstnavatele

Kdy obdržíte peníze?

Výpovědní doba je 1 měsíc. Začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od data doručení vaší výpovědi k nám do penzijní společnosti. 

Peníze vám vyplatíme nejpozději do 1 měsíce od ukončení vaší smlouvy. 

Konkrétně to znamená, že pokud:

 • Obdržíme-li vaši výpověď např. 16. března 2020,
 • od 1. dubna 2020 začne běžet výpovědní lhůta, 
 • ke 30. dubnu 2020  bude vaše smlouva ukončena.
 • A nejpozději do 31. května 2020 vám vyplatíme peníze.

Pokud jste využívali také daňové odpočty, nezapomeňte, že bude třeba, abyste je zpětně zdanili. 

Jak požádat o odbytné

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Případně můžete vyplnit formulář Žádost o výplatu dávky z doplňkového penzijního spoření (pdf, 275 kB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Peníze v bezpečí
už přes 25 let

 1. Naspořené peníze stojí mimo majetek penzijní společnosti
 2. Penzijní společnost je pod dohledem Ministerstva financí a ČNB
 3. Skupina ČSOB vám pomůže i v dalších finančních oblastech
 4. Peníze jsou kontrolovány depozitářem mimo finanční skupinu
 5. Nabízíme zhodnocení až ve 4 účastnických fondech
 6. Na penzi pomáháme spořit už více než 25 let

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření, průměrné roční zhodnocení ve výši 3 % p. a., které vychází z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií. Skutečné zhodnocení dosažené jednotlivými účastnickými fondy se může lišit.