Koncern ČSOB

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 61859265, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2809), je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobou podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby.

Další informace o koncernu ČSOB