Klientům se zhodnocovaly úspory ve všech fondech

Loňský rok byl pro penzijní spoření a jednotlivé účastnické fondy velice pozitivní. Klientům se zhodnocovaly peníze ve všech fondech. Dařilo se konzervativním fondům, a ještě více dynamickým. ČSOB konzervativní účastnický fond zhodnotil vklady klientů o 9,42 %, ČSOB dynamický účastnický fond dokonce zaznamenal od začátku roku 2023 výkonnost ve výši +23,36 %. Za pozitivním vývojem stojí řada makroekonomických událostí jako je silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami a samozřejmě stabilizace a postupný pokles inflace a očekávání brzkého konce zvyšování úrokových sazeb ve světě.

„Penzijní spoření získává díky legislativním změnám od letošního roku nový rozměr a je ještě více atraktivní pro naše klienty. Státní příspěvek se navýší z 230 korun na 340 korun. Zároveň se také navyšuje hranice, od které bude možné příspěvek čerpat, a to ze současných 300 korun na 500 korun. Veškeré změny ještě více zdůrazňují důležitou roli penzijního spoření a zodpovědný přístup pro naše klienty, aby měli ve stáří naspořené dostatečné úspory. O to větší radost mám z výsledků zhodnocení jednotlivých fondů, díky kterým se nám daří zhodnocovat úspory našich klientů,“ sděluje Marcela Suchánková, generální ředitelka ČSOB Penzijní společnosti.

Přehled zhodnocení jednotlivých účastnických fondů ČSOB Penzijní společnosti:

ČSOB Penzijní společnost

2019

2020

2021

2022

2023

ČSOB dynamický účastnický fond

25,3 %

6,51 %

22,40 %

-14,65 %

23,36 %

ČSOB vyvážený účastnický fond

13,0 %

4,21 %

7,62 %

-8,25 %

15,86 %

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

2,2 %

1,54 %

-4,23 %

2,07 %

9,42 %

ČSOB pro penzi účastnický fond

3,38 %

1,63 %

8,59

ČSOB dynamický zodpovědný účastnický fond

17,71 %

ČSOB Penzijní společnost předpokládá v novém roce pokračování dezinflace ve vyspělých ekonomikách následované snižováním úrokových sazeb centrálními bankami. Takový vývoj bývá obecně poměrně příznivý pro akcie i dluhopisy. Riziky pro tento scénář jsou především možnost prudšího zpomalení světové ekonomiky, které by bylo nepříznivé zejména pro akciové investice.

Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat, výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Před samotným rozhodnutím je nutné věnovat pozornost informacím o rizicích spojených se spořením v účastnictvím fondech, stejně jako dalším informacím, které jsou uvedeny vždy ve Statutu daného fondu a Sdělení klíčových informací

Tento materiál není penzijním doporučením ve smyslu zákona o doplňkovém penzijním spoření.