Informační povinnosti

Výkonnost účastnických fondů

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Konzervativní styl

Nízké riziko s nižším
zhodnocením

více informací

ČSOB garantovaný
účastnický fond

Konzervativní styl

Nízké riziko se stabilním
zhodnocením

více informací

ČSOB vyvážený
účastnický fond

Vyvážený styl

Střední riziko se
středním zhodnocením

více informací

ČSOB dynamický
účastnický fond

Dynamický styl

Vyšší riziko
s vyšším zhodnocením

více informací