Odesílání pokynů k ukončení 2. pilíře

Dne 18. března jsme odeslali všem klientům důchodového spoření (2. pilíře) informační dopis s postupem, jak mohou požádat o výplatu svých peněz v důchodovém spoření. Přesný postup a možnosti výplaty jsou také uvedeny níže. Pro bližší informace můžete kontaktovat informační linku 495 800 600.

Pokyny k ukončení důchodového spoření

Jak vám peníze vyplatíme? 

Nejprve je důležité, abyste se rozhodli, jak hodláte s vašimi penězi naložit.

  • Máte tyto možnosti: 
  • Peníze si můžete nechat poslat na své doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění u nás nebo jiné penzijní společnosti.
  • Peníze si můžete nechat vyplatit na bankovní účet, který si určíte.
  • Peníze si můžete nechat vyplatit na adresu prostřednictvím poštovní poukázky.

Možnost, kterou si zvolíte, uveďte prosím do přiložené žádosti.

Co je potřeba udělat? 

Vyplňte žádost o výplatu, která je součástí tohoto dopisu, nechte si ověřit podpis (na pobočce ČSOB za ověření neplatíte) a odešlete ji tak, aby nejpozději 30. září 2016 byla doručena do sídla naší společnosti: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Kdy vám peníze vyplatíme? 

Peníze vám zašleme v období od 15. 10. 2016 do 31. 12. 2016.  V případě, že nám nestihnete žádost do 30. 9. 2016 doručit, budou vaše peníze z důchodového spoření převedeny na účet určený k tomu účelu správcem pojistného, váš právní vztah k penzijní společnosti tím zanikne a o výplatu prostředků bude nutné požádat místně příslušný finanční úřad.

Další potřebné informace

Pokud budete chtít zaslat své peníze do zahraničí, máme právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s tímto způsobem zaslání. V souvislosti s ukončením důchodového spoření dochází ke změně způsobu investování důchodových fondů. Od 1. 7. 2016 vstoupí důchodové fondy do likvidace a peníze všech klientů budou investovány pouze do vkladů u regulovaných bank.

Možnost doplacení pojistného na důchodové spoření

Za dobu své účasti na důchodovém spoření si můžete doplatit pojistné na důchodové pojištění tak, aby se vám nesnížila částka vašeho budoucího důchodu. V tom případě je nutné požádat do 30. 6. 2017 příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o vyměření doplatku a následně pak zaplatit nejpozději do 29. prosince 2017 pojistné za celou dobu účasti na důchodovém spoření.

Časová osa

Časová osa