V ročním výpise nevidím platby svých příspěvků (UCA)

Nejprve si prosím zkontrolujte, že jste platby za své příspěvky odesílal/a s následujícími platebními údaji:

Doplňkové penzijní spoření

  • Číslo účtu: 210 699 0187 / 2700
  • Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
  • Specifický symbol: Vaše rodné číslo

Penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita)

  • Číslo účtu: 213 031 003 / 2700
  • Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
  • Specifický symbol: Vaše rodné číslo

Pokud jsou platební údaje správné, sepište prosím písemnou reklamaci, tu podepište a zašlete ji na adresu:
ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Pokud jste své příspěvky hradil/a s jinými platebními údaji, kontaktujte nás prosím písemně na výše uvedené adrese, emailem na adrese csobps@csob.cz nebo na informační lince 495 800 600. Nezapomeňte připojit informaci, z jakého účtu jste příspěvky hradil/a a pod jakými identifikačními symboly.