V ročním výpise nevidím platby příspěvků zaměstnavatele (ZAM)

Nejprve si prosím u své mzdové účetní zkontrolujte, jestli je příspěvek zaměstnavatelem skutečně posílán.

Pokud ano, nechte si ověřit platební údaje, pod kterými je platba příspěvků zaměstnavatele vaší účtárnou odesílána. Návod, jak platit příspěvky zaměstnavatele naleznete v Pokynech pro platbu příspěvků zaměstnavatelem (pdf, 501 kB).

Pokud jsou platební údaje správné, sepište prosím písemnou reklamaci, tu podepište a zašlete ji na adresu:
ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Pokud byly příspěvky zaměstnavatele hrazeny s jinými platebními údaji, kontaktujte nás prosím písemně na výše uvedené adrese, emailem na adrese csobps@csob.cz nebo na informační lince 495 800 600. Nezapomeňte připojit informaci, z jakého účtu byly příspěvky placeny a pod jakými identifikačními symboly.