V Penzijním portálu nevidím u své smlouvy státní příspěvky

Státní příspěvky jsou na váš účet připisovány 4krát ročně, a to:

  • Na začátku června za 1. čtvrtletí
  • Na začátku září za 2. čtvrtletí
  • Na začátku prosince za 3. čtvrtletí
  • Na začátku března za 4. čtvrtletí

Příspěvky za první čtvrtletí roku 2020 byly připsány na váš účet.

O příspěvky za druhé čtvrtletí 2020 budeme moci požádat ministerstvo financí v červenci 2020. Ministerstvo si ověří váš nárok na státní příspěvek a do konce srpna zašle přiznaný státní příspěvek, který obratem připíšeme na váš účet. V Penzijním portálu se pak státní příspěvky za duben až červen zobrazí na začátku září.

Výše uvedený postup je dán zákonem.