Úprava Strategie životního cyklu

Od 1. 1. 2020 bude v rámci Strategie životního cyklu ČSOB účastnický povinný konzervativní fond nahrazen zcela novým fondem – ČSOB pro penzi účastnickým fondem. Zároveň k tomuto datu dochází k úpravě rozložení prostředků Strategie životního cyklu v jednotlivých účastnických fondech.

Hlavní výhody úpravy Strategie životního cyklu

  1. Závěrečná fáze spoření je jednou z nejdůležitějších. Díky zapojení ČSOB pro penzi účastnického fondu do Strategie životního cyklu vytěžíte z tohoto období maximum bez vysokého rizika.
  2. Úprava rozložení prostředků Strategie životní cyklu v jednotlivých účastnických fondech spočívá v tom, že počátek investování do vyváženého typu fondu započne již v 43 letech (původně v 46 letech). Frekvence přeinvestování do konzervativnějších typů fondu bude probíhat od věku 43 let na roční bázi (původní frekvence 5 – 6 let). V neposlední řadě dochází k umístění 100 % prostředků účastníka do konzervativního typu fondu – nově do ČSOB pro penzi účastnického fondu již v 60 letech (původně do ČSOB povinného konzervativního účastnického fondu až v 65 letech). Všechny tyto změny vedou k celkovému úpravě Strategie životního cyklu, které odpovídá lépe chování našich klientů, a zároveň se tak Strategie životního cyklu stává odolnější vůči možným výkyvům na trhu.
  3. V souhlasu se Strategií životního cyklu budeme automaticky převádět vaše prostředky měsíčně, nikoliv kvartálně jak tomu bylo v minulosti.

Původní rozložení prostředků mezi fondy

Věk 0 – 45 let 46 – 49 let 50 – 54 let 55 – 59 let 60 – 64 let 65+ let
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond 0 % 0 % 0 % 30 % 70 % 100 %
ČSOB vyvážený účastnický fond 0 % 40 % 80 % 70 % 30 % 0 %
ČSOB dynamický účastnický fond 100 % 60 % 20 % 0 % 0 % 0 %

Nové rozložení prostředků mezi fondy

Tabulka nového rozložení prostředků mezi fondy

Více informací o tom, co je Strategii životního cyklu