Úprava Programu daňové optimalizace

Program daňové optimalizace dosud automaticky nastavil měsíční příspěvek účastníka na 1 000 Kč. Nově si bude moci klient nastavit měsíční příspěvek účastníka v libovolné výši (minimálně 100 Kč).

Původní fungování Programu daňové optimalizace

Pokud si klient v průběhu roku platil 1 500 Kč, byl automaticky nastaven měsíční příspěvek účastníka na 1 000 Kč, zaúčtovaný měsíční příspěvek od ledna do listopadu byl 1 000 Kč a 500 Kč bylo uloženo v předplatném, které bylo zaúčtováno v prosinci pro maximální daňový odpočet.

Nové fungování Programu daňové optimalizace

Pokud si klient v průběhu roku plánuje platit 1 500 Kč, může si nastavit měsíční příspěvek účastníka na 1 500 Kč, zaúčtovaný měsíční příspěvek od ledna do listopadu bude 1 500 Kč s tím, že 1 000 Kč zajistí maximální státní příspěvek a 500 Kč bude využito pro daňový odpočet.

Více informací o Programu daňové optimalizace