Změny v Programu daňové optimalizace od 1. 8. 2020

Program daňové optimalizace dosud automaticky nastavil měsíční příspěvek účastníka na 1 000 Kč. Od 1. 8. 2020 si budete moci nastavit měsíční příspěvek účastníka v libovolné výši (minimálně 100 Kč).

Původní fungování Programu daňové optimalizace

Pokud  jste měli aktivován Program daňové optimalizace  a v průběhu roku jste si na penzijní spoření posílali např. 1 500 Kč, automaticky jsme vám nastavili měsíční příspěvek účastníka na 1 000 Kč.  Zaúčtovaný měsíční příspěvek od ledna do listopadu byl 1 000 Kč a 500 Kč jsme vám každý měsíc uložili jako předplatné, které pak bylo v prosinci zaúčtováno pro maximální daňový odpočet.

Nové fungování Programu daňové optimalizace

Pokud si v průběhu roku plánujete posílat např. 1 500 Kč, nastavte si měsíční příspěvek účastníka právě na 1 500 Kč. Zaúčtovaný měsíční příspěvek od ledna do listopadu bude 1 500 Kč s tím, že 1 000 Kč vám zajistí maximální státní příspěvek a 500 Kč bude využito pro daňový odpočet.

Více informací o novém Programu daňové optimalizace