Úplata penzijní společnosti

Úplata penzijní společnosti

5. Úplata penzijní společnosti a roční výkonnost fondů

Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku v účastnických fondech, která je tvořena:

  • Úplatou za správu majetku v účastnických fondech
  • Úplatou za zhodnocení majetku v účastnických fondech

Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí penzijní společnost v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením třetím osobám.

Úplata za správu majetku (%) Výše úplaty za obhospodařování majetku jednotlivých účastnických fondů uváděná v procentech z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v účastnickém fondu
Úplata za správu majetku nesmí překročit hodnoty stanovené ve statutech jednotlivých účastnických fondů, maxima jsou pak stanovena zákonem č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření)
Hodnoty pro rok 2018:
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond    0,40 %
ČSOB garantovaný účastnický fond                     1,00 %
ČSOB vyvážený účastnický fond                           1,00 %
ČSOB dynamický účastnický fond                        1,00 %
Úplata za správu majetku (Kč) Každý účastník se na celkové úplatě za správu majetku podílí úměrně podle průměrného počtu penzijních jednotek za rok k celkovému průměrnému počtu penzijních jednotek ve fondu.
Úplata za zhodnocení majetku (%) Výše úplaty za zhodnocení majetku uváděná v procentech z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky za rok 2018 a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v předchozích letech vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek
Úplata za zhodnocení majetku nesmí překročit hodnoty stanovené ve statutech jednotlivých účastnických fondů , maxima jsou pak stanovena zákonem č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
Penzijní společnosti úplata za zhodnocení nenáleží v případě, že průměrná roční hodnota penzijní jednotky účastnického fondu v příslušném období byla rovna nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu.
Hodnoty pro rok 2018:
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond      0,00 %
ČSOB garantovaný účastnický fond                        0,00 %
ČSOB vyvážený účastnický fond                              0,00 %
ČSOB dynamický účastnický fond                           0,00 %
Úplata za zhodnocení majetku (Kč) Každý účastník se na celkové úplatě za zhodnocení majetku podílí úměrně podle průměrného počtu penzijních jednotek za rok k celkovému průměrnému počtu penzijních jednotek ve fondu. Pro rok 2018 se úplata rovná 0 Kč.
Roční výkonnost fondů Roční čistá výkonnost fondů uváděna jako podíl rozdílu mezi hodnotou penzijní jednotky na konci a začátku sledovaného období a hodnoty penzijní jednotky na začátku období (pro všechny účastníky stejný údaj)
Výkonnost fondů v roce 2018:
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond    – 1,16 %
ČSOB garantovaný účastnický                                – 1,53 %
ČSOB vyvážený účastnický fond                             – 5,88 %
ČSOB dynamický účastnický fon                          – 10,09 %