Proč rušíme programy OPTIMUM a OPTIMAX?

Programy OPTIMUM a OPTIMAX již nejsou v souladu s platnými právními předpisy a z tohoto důvodu je naše společnost už nemůže poskytovat. Došlo totiž k novele zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2017, a s přihlédnutím k úpravě § 15 odst. 5a) a 5c), který má přímý dopad na využívání daňových úlev plynoucích ze smlouvy o penzijním připojištění nebo o doplňkovém penzijním spoření.