Předdůchod

  • Hodí se v situaci, kdy přijdete o práci nebo se sami rozhodnete přestat pracovat
  • Můžete ho začít čerpat již 5 let před nárokem na starobní důchod
  • Podmínkou je doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků) a dostatečná částka na vašem penzijním spoření, např. 500 000 Kč pro pětiletou výplatu, peníze můžete vložit i jednorázově
  • Minimální doba čerpání předdůchodu jsou 2 roky
  • Stát za vás v tomto období hradí zdravotní pojištění a vy čerpáte pravidelnou měsíční penzi z naspořených prostředků.
  • Čerpání předdůchodu se vám nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu
  • Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků
  • Při výběru zaplatíte pouze 15% daň z výnosu
  • Příspěvek zaměstnavatele se nedaní