Předčasně (Odbytné)

Kdy můžete požádat o odbytné?

Pokud úspory z penzijního spoření nezbytně potřebujete, můžete smlouvu již po 2 letech (tj. po zaplacených 24 měsíčních příspěvcích) vypovědět a vybrat si peníze. 

Získáte je včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu. 

Při výběru touto formou zaplatíte:

  • 15% daň z výnosu
  • 15% daň z příspěvku zaměstnavatele

Kdy obdržíte peníze?

Výpovědní doba je 1 měsíc. Začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od data doručení vaší výpovědi k nám do penzijní společnosti. 

Peníze vám vyplatíme nejpozději do 1 měsíce od ukončení vaší smlouvy. 

Konkrétně to znamená, že pokud:

  • Obdržíme-li vaši výpověď např. 16. března 2020,
  • od 1. dubna 2020 začne běžet výpovědní lhůta, 
  • ke 30. dubnu 2020  bude vaše smlouva ukončena.
  • A nejpozději do 31. května 2020 vám vyplatíme peníze.

Pokud jste využívali také daňové odpočty, nezapomeňte, že bude třeba, abyste je zpětně zdanili. 

Jak požádat o odbytné

Nejrychleji požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny