Předčasně – Odbytné

Kdy můžete požádat o odbytné?

Pokud peníze z penzijního připojištění nezbytně potřebujete, můžete je vybrat již po 1 roce (tj. po zaplacených 12 měsíčních příspěvcích).

Peníze získáte včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu.

Při výběru touto formou zaplatíte:

  • 15% daň z výnosu
  • 15% daň z příspěvku zaměstnavatele

Pokud jste využívali také daňové odpočty, nezapomeňte, že bude třeba, abyste je zpětně zdanili.

Kdy obdržíte peníze?

Výpovědní doba je 2 měsíce. Začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od data doručení vaší výpovědi k nám do penzijní společnosti. Peníze vám vyplatíme nejpozději do 3 měsíců od ukončení vaší smlouvy. 

Konkrétně to znamená, že pokud:

  • Obdržíme-li vaši výpověď např. 16. března 2020,
  • od 1. dubna 2020 začne běžet 2měsíční výpovědní lhůta,
  • ke 31. května 2020  bude vaše smlouva ukončena.
  • A nejpozději do 31. srpna 2020 vám vyplatíme peníze.

Jak požádat o výplatu odbytného?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo Českomoravské stavební spořitelny.

Případně můžete vyplnit formulář  Žádost o výplatu dávky z transformovaného fondu Stabilita (pdf, 1 MB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s.,
Radlická 333/150
150 57 Praha 5