Pozůstalostní penze

Kdy můžete požádat o pozůstalostní penzi?

Nárok na pozůstalostní penzi z penzijního připojištění vzniká:

  • Oprávněným osobám, které klient ve smlouvě určil v případě, že zemře.
  • Klient platil příspěvky minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků) nebo po dobu stanovenou penzijním plánem.
  • Doba výplaty penze se řídí konkrétními podmínkami klientova penzijního plánu.

Jak požádat o výplatu pozůstalostní penze?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo Českomoravské stavební spořitelny.

Případně můžete vyplnit formulář  Žádost o výplatu dávky z transformovaného fondu Stabilita (pdf, 1 MB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s.,
Radlická 333/150
150 57 Praha 5