Starobní penze

Kdy můžete požádat o starobní penzi?

Podmínkou pro výplatu starobní penze je obvykle věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků). Přesný věk a pojištěnou dobu naleznete ve svém penzijním plánu.

Ve vyplácené částce jsou zahrnuty všechny vložené prostředky (státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení). Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele.  Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos.

Kdy obdržíte peníze?

Starobní penzi formou pravidelné renty vám začneme vyplácet následující měsíc po doručení žádosti. Pokud se rozhodnete pro jednorázovou výplatu, peníze vám vyplatíme do 3 měsíců od doručení žádosti nebo do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek účastníka.

Upozorňujeme, že od roku 2000 umožňovaly penzijní plány penzijního připojištění v souladu se zákonem pouze čerpání doživotních penzí.

Jak požádat o výplatu starobní penze?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Případně můžete vyplnit formulář  Žádost o výplatu dávky z transformovaného fondu Stabilita (pdf, 1 MB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s., Radlická 333/150 150 57 Praha 5