Pohyb prostředků na osobním účtu

Pohyby na osobním penzijním účtu -detail

6. Pohyby prostředků
6a) Peněžní podúčet
Datum platby Datum připsání platby na účet depozitáře / datum odepsání platby z účtu depozitáře
Typ platby Přehled zkratek pohybů účtu viz samostatná tabulka níže
Platba v Kč Částka platby v Kč připsaná na účet depozitáře
6b) Majetkový podúčet
Datum nákupu/prodeje Datum nákupu / prodeje penzijních jednotek do portfolia účastníka
GUF ČSOB garantovaný účastnický fond
DUF ČSOB dynamický účastnický fond
VUF ČSOB vyvážený účastnický fond
KUF ČSOB účastnický povinný konzervativní fond
Počet jednotek Počet jednotek nakoupených za připsané prostředky
Kurz Hodnota penzijní jednotky k datu nákupu/prodeje

Typ platby

Zkratka Popis pohybu Typ platby
UCA Příspěvek účastníka Přijatá
ZAM Příspěvek zaměstnavatele Přijatá
STP Státní příspěvek Přijatá
CLEAN Promlčení Vyplacená
DAN Odvod srážkové daně Vyplacená
DAV Výplata dávky Vyplacená
DAVV Vrácená výplata dávky Vyplacená
DOT Dotace účtu Přijatá/Vyplacená
POP Poplatek Vyplacená
POPB Bankovní poplatek / poplatek za složenku Vyplacená
PRSTP Převod státních příspěvků Přijatá
PRSTPS Storno převodu státních příspěvků Přijatá
PRUCA Převod příspěvků účastníka Přijatá
PRUCAP Převod příspěvků účastníka – předplatné Přijatá
PRUCAS Storno převodu příspěvků účastníka Přijatá
PRVYNSTP Převod výnosů ze státních příspěvků Přijatá
PRVYNSTPS Storno převodu výnosů ze státních příspěvků Přijatá
PRVYNUCA Převod výnosů z příspěvků účastníka Přijatá
PRVYNUCAS Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka Přijatá
PRZAM Převod příspěvků zaměstnavatele Přijatá
PRZAMP Převod příspěvků zaměstnavatele – předplatné Přijatá
PRZAMS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele Přijatá
STPN Náhrada státního příspěvku Přijatá
TFSTP Převod státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFSTPS Storno převodu státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFUCA Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFUCAP Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) – předplatné Přijatá
TFUCAS Storno převodu příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNSTP Převod výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNSTPS Storno převodu výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNUCA Převod výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNUCAS Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFZAM Převod příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 Přijatá
TFZAM2K Převod příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 Přijatá
TFZAM2KS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 Přijatá
TFZAMP Převod příspěvků zaměstnavatele z  Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 – předplatné Přijatá
TFZAMS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 Přijatá
UCAN Náhrada platby účastníka Přijatá
UCAS Storno příspěvku účastníka (odidentifikace platby) Přijatá
VSTP Vratka státních příspěvků Přijatá
VYP Výplata převodu / vratky Vyplacená
ZAMS Storno příspěvku zaměstnavatele (odidentifikace platby) Přijatá
ZAO Zaokrouhlení Vyplacená